Skip to main content

Loading

Какво стана с този сайт?

Този сайт го приобщихме към останлите сайтове в региона. Съдържанието на предишния му вид е архивирано и смятаме при достатъчно ресурси да го подновим, но с правилната форма и послание към потребителите.

Съжаляваме за всяко неудобство, което сме Ви причинили!

В този си му вид, сайта цели да събере на едно място всичко за град Перник и съдържанието му да бъде създадено от посетителите му, но пряко свързано с Пернишкия край. Всички рекламни публикации и които не отговарят на условията на ползване на сайта ще бъдат коригирани и/или сваляни от публикация.

С уважение,

Екипа на PernikOnline.com

pernikonline com