Skip to main content

Loading

ЧЕЗ Разпределение България уведомява за предстоящи прекъсвания на електрозахранването

За периода 02-06.08.2010 г. ЧЕЗ Разпределение България уведомява своите клиенти за предстоящи прекъсвания на електрозахранването и/или възможни смущения, поради: изнасяне (рециклиране) на eл. табла на граница на собственост; ремонт на съоръжения по мрежи СрН и НН; присъединяване на нови абонати; оперативни превключвания; реконструкции на електропроводи /подмяна на проводници, изправяне на нови стълбове/; кастрене; профилактика на трафопостове.

Пернишка област
Община Перник
За периода 02-06.08.2010 г. /09.00-15.30 ч./ - с. Рударци.
На 02.08.2010 г. /08.00-18.00 ч./ - с. Големо Бучино.
За периода 03-04.08.2010 г. /09.00-16.00 ч./ - с. Мещица, с. Расник, с. Вискяр, с. Радуй.
На 04.08.2010 г. /09.00-10.00 ч.аса/ - гр. Перник - ул. „Мадара".
На 04.08.2010 г. /10.30-13.30 ч./ - гр. Перник - кв. „Караманица".
На 04.08.2010 г. /14.00-15.00 ч./ - с. Рударци - ул. „Ерма".
На 04.08.2010 г. /15.30-16.30 ч./ - с. Рударци - ул. „Селимица".
На 05.08.2010 г. /09.00-15.00 ч./ - с. Люлин.
На 05.08.2010 г. /09.00-10.00 ч./ - с. Рударци - ул. „Ерма".
На 05.08.2010 г. /11:00-12:00 ч./ - с. Горно Драгичево.
На 05.08.2010 г. /13.00-14.00 ч./ - с. Боснек.
На 05.08.2010 г. /15:00-16.00 ч./ - гр. Перник - ул. „Л. Димитрова".

Източник: http://www.cez-rp.bg/

Община Брезник
На 02.08.2010 г. /09.00-16.00 ч./ - с. Брусник.
На 02.08.2010 г. /09.00-10.00 ч./ - с. Арзан.
На 03.08.2010 г. /09.00-16.00 ч./ - с. Конска.
На 04.08.2010 г. /09.00-12.00 ч./ - гр. Брезник - ул. „Нов живот", ул. „Шейново", ул. „Чайка", ул. „Ясна поляна".
На 04.08.2010 г. /12.30-16.00 ч./ - гр. Брезник - улиците „Граово", „Вл. Захариев", „Видрица", „Могилица", „Гребен", „Яне Сандански", „Иглика", „Нестор Петров", „Гоце Делчев", „Георги Стефанов", „Ал. Филипов".
На 05.08.2010 г. /09.00-16.00 ч./ - гр. Брезник - улиците „Г. Бунджулов", „Й. Стефанов", „В. Левски", „Зора", „Цв. Лумбарова", „Б. Калев", „Чорни", „Ел. Георгиева", „Ал. Тинков", „Желязна вода", „К. Савов", „Б. Антов", „Синчец", „А. Коцелянов", „В. Захариев".
На 06.08.2010 г. /09.00-16.00 ч./ - с. Селищен дол.

Община Радомир
За периода 02-04.08.2010 г. /08.00-16.00 ч./ - с. Долна Диканя - селото.
На 03.08.2010 г. /09.00-13.00 ч./ - с. Друган, с. Стефаново, с. Владимир.
На 03.08.2010 г. /09.00-09.30; 12.00-13.00 ч./ - гр. Радомир кв. „Върба", с. Долни Раковец, с. Червена могила, с. Кондофрей, "Друган 97" ООД.
На 03.08.2010 г. /09.00-10.00 ч./ - с. Друган.
На 03.08.2010 г. /11.00-13.00 ч./ - с. Чуковец.
На 03.08.2010 г. /14.00-16.00 ч./ - с. Негованци.
На 04.08.2010 г. /09.00-11.00 ч./ - с.Старо село - център.
За периода 05-06.08.2010 г. /09.00-12.00 ч./ - с. Долна Диканя - селото.
На 06.08.2010 г. /09.00-12.00 ч./ - с. Кленовик.
На 06.08.2010 г. /13.00-14.00 ч./ - с. Извор.
На 06.08.2010 г. /15.00-16.30 ч./ - с. Дебели лаг.

Община Трън
На 02.08.2010 г. /11.00-16.30 часа/ - с. Шипковица.
На 02.08.2010 г. /11.00-13.00 часа/ - с. Лева река.
На 04.08.2010 г. /08.00-16.30 часа/ - с. Лялинци.
На 04.08.2010 г. /11.00-16.30 часа/ - с. Видрар.
На 05.08.2010 г. /09.00-12.00 часа/ - с. Врабча, с. Проданча.
На 05.08.2010 г. /13.00-14.00 часа/ - с. Неделково-долен хан.
На 05.08.2010 г. /08.00-16.30 часа/ - с. Велиново.
На 04.08.2010 г. /08.30-16.30 часа/ - с. Ломница.

Община Земен
На 02.08.2010 г. /14.00-16.30 ч./ - с. Мурено.

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозахранването.

За повече информация, позвънете на денонощната телефонна линия 0700 10 010, на цената на един градски разговор, от всяка точка на Западна България или на сайт: www.cez-rp.bg

pernikonline com