Skip to main content

Loading

Община Перник: съкращения по селата и кметствата

Общинската администрация в община Перник предвижда намаляване на щатовете и в кметствата. Според приетото от Общинския съвет решение на 12 август те ще останат с 7 щатни бройки по-малко.

В град Батановци досега е имало 8 щатни бройки, които стават 5, като две се трансформират. Щатът на кметския наместник в селата Лесковец и Планиница преминава в централната общинска администрация, а друга е на счетоводител и също се изважда от Батановци.

С един по-малко ще бъдат служителите в кметство Изток, където от 10 щатовете стават 9.

В кметство Църква служителите от 4,5 стават 3,5. Половин бройка се съкращава и в село Студена.

При одобряването на структурата и числеността на администрацията спор предизвикаха бройките в кметството в Драгичево. Кметът предлагаше от 3 бройките да станат 2, но съветникът от „Демократи за Перник" Стоил Стоилов (ССД) предложи да се запазят трите бройки в Драгичево, за сметка на две бройки по половин щат в село Мещица и село Люлин. Стоилов посочи като мотив за предложението си с това, че селото е голямо и съкращението би затруднило обслужването на местните хора.

Съветникът от БСП Валентин Петков опонира, че Студена, Рударци, Дивотино, дори Кладница също са големи села, но там съкращения ще има. Погрешно е да противопоставяме заради политически заигравки кметовете и самите села, заяви той.

Въпреки споровете в залата, предложението на Стоилов беше прието и така в кметството в Драгичево ще работят 3-ма, а Мещица и Люлин остават без по половин бройка.

Няма място за политически заигравки когато става дума за бюджета и човешки съдби, заяви на пресконференция веднага след сесията председателят на групата съветници от Коалиция за България д-р Александър Алексов.

В решенията си Общинският съвет все пак даде мандат на кмета Росица Янакиева със свои заповеди да извършва корекции по отношение на числения състав и фонда работна заплата, но само в рамките на утвърдения бюджет. Това ще става при невъзможност конкретен човек да бъде съкратен, поради законова закрила от уволнение или други обстоятелства.

В одобреното приложение за сруктурата на администрацията половин бройка също се губи. В сборния състав на служителите на кметствата те са записани с намаляване от 50,5 на 43,5, а напрактика излиза, че съкращенията са не 7, а 6,5.

Източник:

 

pernikonline com