Skip to main content

Loading

Първо ОДЗ МИНЬОРЧЕ, град Перник

Име на фирма: 
ОДЗ №1 "МИНЬОРЧЕ"
ОДЗ No:1 - Миньорче, град Перник

Детската градина се намира в центъра на град Перник. Открита е през 1934г. Носител е на орден “ Кирил и Методий” II - ра степен. Децата участват в различни конкурси, в концерти и изложби пред родители и пернишката общественост. През месец септември 2005г. в детската градина беше учреден скаутски клуб “ Еделвайс “. В градината се работи целенасочено по екологичното възпитание на децата. Тя е предпочитана от родителите, но за съжаление не е в състояние да приеме всички желаещи деца, поради липса на свободни места.

Групи – Общо 9 групи

Блок А – 4 целодневни

Блок Б – 3 целодневни и 1 яслена

Филиал “ Табана“ – 1 целодневна

ПРИЕМ – 8 целоднвни групи

1 яслена група

общо 206 деца ( при капацитет 186 )

ОРГАНИЗАЦИЯ – Целодневна

Подготвителни групи – 2

 Допълнителни форми и дейности – Школа по английски език, Компютърен кабинет

 ПЕДАГОЗИ – 18 броя

Директор – първо ПКС

11 – с висше образование

6 – полувисше образование

4 – четвърто ПКС

2 – пето ПКС

1 – второ ПКС

Адрес: 
гр. Перник, ул. “Кракра” №40

Местоположение

Bulgaria
42° 36' 6.9696" N, 23° 1' 36.8544" E
Javascript is required to view this map.
pernikonline com