Skip to main content

Loading

ЦДГ №2 РОДОЛЮБЧЕ в град Перник

Име на фирма: 
ЦДГ №2 "РОДОЛЮБЧЕ"

Благоприятно местоположение – централна част на града, гъсто населен жилищен район, непосредствена близост до административно – търговския център на града, добра комуникативност, както и добри материални и педагогически условия, правят ЦДГ №2 едно от най-привлекателните детски заведения в града, предпочитано не само от жителите на центъра , но и на други квартали и други градски райони. Всичко това позволява мобилна организация на педагогическата среда в съответствие със съвременните изисквания.

Целодневна детска градина № 2 „ Родолюбче”

ГРУПИ : Основна сграда – 3 целодневни групи -брой; вид, по сгради: ОДК - филиал 3 полудневни, подготвителни

ПРИЕМ: за ОДК 10 свободни места – родени 2002.

- групи, брой деца, срок за уч. 2008/2009 г.

ОРГАНИЗАЦИЯ: в основната сграда – целодневна; в ОДК – полудневна.

- целодневна, седмична, друга; - 3 групи - целодневни

- специални групи – брой;

- други форми за подготовка на децата; в основна сграда – английски език

- подготвителни групи / за навършили 6г/; - 3 групи в ОДК - полудневни

- детското заведение разполага с физкултурен салон, басейн, музикален салон; - не

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ФОРМИ И ДЕЙНОСТИ

  • брой, вид, особености;

3 полудневни групи с допълнителни дейности : английски език, хореография, хорово и народно пеене, спортни танци, приложно и изобразително изкуство, актьорско майсторство, конструиране.

ПЕДАГОЗИ

  • структура на персонала

9 учители от които : 5 с образователна степен магистър

4 с образователна степен специалист

1 с образователна степен бакалавър

1 директор

1 мед. сестра

6 помощник възпитатели

1 готвач и 1 пом. готвач

Адрес: 
гр. Перник, Централен парк

Местоположение

Bulgaria
42° 36' 19.8468" N, 23° 1' 34.6152" E
Javascript is required to view this map.