Skip to main content

Loading

Целодневна Детска Градина № 3 “Пролетен цвят”

Име на фирма: 
ЦДГ №3 "ПРОЛЕТЕН ЦВЯТ"

ЦЕЛ: Да съхрани уникалността на всяко дете.

МИСИЯ: Да осигури цялостно развитие на децата, запазвайки ценността на детството и осъществявайки приемствеността в подготовката за училище чрез активно сътрудничество между детето, подкрепящата го среда и обществото като цяло.

ВИЗИЯ: ЦДГ № 3 "Пролетен цвят" е място за непрекъснато развитие и интегриране на детската личност, насочвана към овладяване на общочовешки ценности, възприемане и адаптация на знания.

Две са нещата, които се стремим да предадем на децата си: корени и криле!

Детката градина има 5 групи, както следва:

4 целодневни групи в основната част на сградата;
1 целодневна подготвителна за училище група, разположена в допълнителната част от сградата.

ПРИЕМ:

Прием в детското заведение се извършва целогодишно при наличие на свободни места. За учебната 2008/2009г са приети общо 123 деца. От тях 50 момичета и 73 момчета, разпределени в групи, както следва:

- І група - 22 деца / от 15.09.2008г - целодневна

- ІІ група - 25 деца - целодневна

- ІІІ група - 25 деца - целодневна

- ІV група - 27 деца - целодневна

- V група - 24 деца - целодневна подготвителна за училище група.

От 2004 г в детската градина се приемат и деца със специални образователни потребности и/или хронични заболявания.

Детската градина разполага с физкултурен салон и голям двор с много дървета и монтирани в него катерушки, пързалки, кошове за баскетбол и врати за футбол.

 

ЦДГ № 3 "Пролетен цвят" предлага и допълнителни форми и дейности за децата по избор на родителите:

живопис - без заплащане - съвместно с ОДК гр.Перник;
футбол;
английски език - съвместно с "Училище Европа" гр.Перник;
танци
За децата от деткото заведение се грижат : 1 директор;10 високо квалифицирани педагози ;1 музикален ръководител ; 6 помощник възпитатели; 1 домакин-касиер; 1 готвач; 1 работник в кухня и 1 медицинска сестра.

Адрес: 
Гр. Перник 2304, кв. Изток, ул. "Никола Чучулков" № 16

Местоположение

Bulgaria
42° 36' 41.1408" N, 23° 6' 7.5672" E
Javascript is required to view this map.