Skip to main content

Loading

ІV СОУ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"

Име на фирма: 
ИМЕ:СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”

Вече 54 години СОУ „ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ” е средище на богата творческа дейност, а възпитаниците му постигат отлична реализация в избраните от тях образователни направления. Училището разполага със специализирани кабинети за индивидуално обучение: музика, изобразително изкуство, информатика и информационни технологии

ПАРАЛЕЛКИ: 15 паралелки

 •  
  • ПРИЕМ :

1 клас – 22 ученика

9 клас – 1 паралелка профил „Хуманитарен” – 26 ученика

9 клас – 1 паралелка профил „Изкуства” вариант „Музика” – 26 ученика

 •  
  • 8 клас – 1 паралелка профил „Изкуства” вариант „Хореография” – 26 Ученика

ОРГАНИЗАЦИЯ

 •  
  • Двусменна организация
  • ПИГ – 1 – 4 клас – 25 ученика
  • Индивидуални часове по музика
  • Училището разполага с физкултурен салон, библиотека, ученически стол

Извънкласни форми и дейности:

 •  
  • Извънкласна работа по спечелени проекти

СИП – Религия – 1 – 4 клас, ИТ – 2 клас – 13 ученика

ПРЕПОДАВАТЕЛИ: 41

Директор – 1

Пом. директор - 1

Помощен персонал – 10

Адрес: 
ПЕРНИК 2304, ул. „Рига” №1

Местоположение

Bulgaria
42° 36' 43.2432" N, 23° 5' 55.0536" E
Javascript is required to view this map.