Skip to main content

Loading

СОУ "Д-Р ПЕТЪР БЕРОН"

Име на фирма: 
СОУ „Д-р Петър Берон”
01beron.jpg

Утвърждаване на СОУ „Д-р П. Берон” като конкурентно способно училище, способно да формира у учениците национални и общочовешки добродетели при подготовката им за социализация и реализация. Усъвършенстване на професионалните умения на педагогическия колегиум. o Обособяването му като екип от високо отговорни личности, проявяващи толерантност, загриженост и зачитане на човешкото достойнство. o Прилагане на творческо и критическо мислене в осъществяването на УВП за утвърждаване на младия човек като гражданин на България и света. Училището се стреми чрез високо квалифицирани педагози да формира знания и личтностни умения у учениците за активно взаимодействие със социалната среда, уважение към гражданските права и отговорности, противодействия срещу проявите на агресивност и насилие. ПАРАЛЕЛКИ: 31 паралелки o брой: 721 ПРИЕМ: 1-ви клас – 105 ученика, 5 паралелки след 7-ми – 1 паралелка чуждоезиков профил- вариант: английски език, 27 ученика след 8 класове – 1 непрофилирана паралелка – 19 ученика ОРГАНИЗАЦИЯ o двусменна организация o 1 ПИГ – брой – 22, 1-ви клас o Други форми за подготовка на учениците – самостоятелна и индивидуална форма o Подготвителни класове – не o училището разполага с 2 физкултурни /пригодени/ салона, библиотека и ученически стол. ИЗВЪНКЛАСНИ ФОРМИ И ДЕЙНОСТИ: Брой: 2 особености – Противопожарен отбор „Млад огнеборец” и училищно радио. ПРЕПОДАВАТЕЛИ: 51 -структура на персонала: Директор – 1 ПДУД – 1 ПДАД – 1 Пед. съветник – 1 Непедагогически персонал - 7

Адрес: 
ул. „Отец Паисий” № 10

Местоположение

Bulgaria
42° 36' 16.3512" N, 23° 1' 58.4436" E
Javascript is required to view this map.
pernikonline com