Skip to main content

Loading

VI-то СОУ „Св. Св. Кирил и Методий”

Име на фирма: 
VI-то СОУ „Св. Св. Кирил и Методий” – гр.Перник

ВИЗИЯ: СОУ с профил Технологичен, вариант Информационни технологии в гимназиален етап на образование.

 Прием на ученици: от 1 клас – 2 паралелки ; прием от 9 клас 1 паралелка – Профил Технологичен Вариант „Информационни технологии” за срок на обучение 4 години.

ПАРАЛЕЛКИ: 20 от I до XII клас ПИГ – 2 групи Други форми на обучение – СИП Училището разполага с физкултурен салон. Извънкласни форми и дейности: Спортен клуб, мажоретен състав, , фанфарен оркестър ПРЕПОДАВЕТЕЛИ: педагогически персонал – 38,5 ; не педагогически – 8

Адрес: 
гр.Перник, ул.”Кракра” 69

Местоположение

Bulgaria
42° 35' 50.2296" N, 23° 1' 26.5404" E
Javascript is required to view this map.