Skip to main content

Loading

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТЕХНИКА И СТРОИТЕЛСТВО "АРХ. ЙОРДАН МИЛАНОВ"

Име на фирма: 
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТЕХНИКА И СТРОИТЕЛСТВО "АРХ. ЙОРДАН МИЛАНОВ
pgts_milanov_1.jpg

В професионалната гимназия се обучават ученици в следните специалности:

Строителство и архитектура Транспортно строителство Парково строителство и озеленяване Промишлен дизайн Промишлена естетика и дизайн в електрониката и машиностроенето Машини и съоръжения за производство на строителни материали Монтаж на промишлени съоръжения и машини Електрически инсталации Техник – електроинсталации

 Характерно за училището е естетичната учебна среда, която е активен фактор при обучението и възпитанието. Училището разполага с актова зала, в която се провеждат концерти, дискотеки и други мероприятия организирани от и за учениците. Сцената е мястото за изява на учениците.

Компютърните кабинети разполагат с Internet и позволяват работа по курсови проекти, реферати, домашни работи и други дейности. Фитнес залата дава възможност за свободно спортуване на учениците, под контрола и наблюдението на учители по ФВС и медицинско лице.

Адрес: 
2303 Перник, кв. "Мошино"

Местоположение

Bulgaria
42° 36' 49.0716" N, 23° 5' 16.0836" E
Javascript is required to view this map.
pernikonline com