Skip to main content

Loading

Детска градина "Миньорче"

Име на фирма: 
ОДЗ №1
ОДЗ "Миньорче"

Детската градина се намира в центъра на град Перник. Открита е през 1934г. Носител е на орден “ Кирил и Методий” II - ра степен.

Децата участват в различни конкурси, в концерти и изложби пред родители и пернишката общественост. През месец септември 2005г. в детската градина беше учреден скаутски клуб “ Еделвайс “. В градината се работи целенасочено по екологичното възпитание на децата. Тя е предпочитана от родителите, но за съжаление не е в състояние да приеме всички желаещи деца, поради липса на свободни места.

 

Групи – Общо 9 групи

Блок А – 4 целодневни

Блок Б – 3 целодневни и 1 яслена

Филиал “ Табана“ – 1 целодневна

ПРИЕМ – 8 целоднвни групи

1 яслена група

общо 206 деца ( при капацитет 186 )

ОРГАНИЗАЦИЯ – Целодневна

Подготвителни групи – 2

Допълнителни форми и дейности:

Школа по английски език

Компютърен кабинет

ПЕДАГОЗИ – 18 броя

Директор – първо ПКС

11 – с висше образование

6 – полувисше образование

4 – четвърто ПКС

2 – пето ПКС

1 – второ ПКС

Адрес: 
ОДЗ №1 “ Миньорче” адрес: гр. Перник, ул. “Кракра” №40 тел. (076)60 31 12

Местоположение

Bulgaria
42° 36' 39.8556" N, 23° 2' 2.4576" E
Javascript is required to view this map.
pernikonline com