Skip to main content

Loading

ЦДГ №4 "ЧУДЕН СВЯТ"

Име на фирма: 
Обединено детско заведение №4 „Чуден свят”

В детското заведение функционират 14 групи - 11 групи детска градина - 3 от тях подготвителни за училище и 3 групи детска ясла. Сградите, в които са разположени групите са три. Една от сградите е с деца от яслена възраст /от1 до 3 години/. В другата сграда има по четири групи за деца от 3 до седем години, в третата сграда са разположени шест групи за деца от три до седем години. Има отделно кухненско- административна сграда.

ПРИЕМ

Приемат се целогодишно деца до попълване на групите. Необходими документи: * молба от родителя; * копие от удостоверението за раждане; * медицински документи Групите за 2008/2009 година са запълнени.

ОРГАНИЗАЦИЯ

Групите са целодневни - работят с деца от 7.30 ч. до 18.30 ч. Децата се приемат сутрин от 7.30 ч. до 8.20 ч. и издават на родителите до 18.30 ч. Това е работното време на учителките в групата. За времето от 7.00 ч. до 7.30 ч. и от 18.30 ч. до 19.00 ч. във всяка сграда има дежурна учителка, която приема или издава децата от сградата.

Подготвителните за училище групи са три – във всяка една от сградите.

Детското заведение разполага с физкултурни салони във всяка сграда, музикален и театрален салон.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ФОРМИ И ДЕЙНОСТИ:

школа по английски език; 

школа по изобразително изкуство;

конструиране с конструктор LEGO;

школа по народни танци.

ЕКИП:

* Директор

* Детски учителки

* Учител по музика

* Медицински сестри

* Помощник възпитателки

* Кухненски и административен персонал

ВИЗИЯ:

Обединено детско заведение №4 „Чуден свят” е желано и предпочитано за всяко дете, място, където всеки един миг превръща чудния свят на детството в незабравимо и приятно изживяване чрез:

* Интелектуално развитие и знания, съобразени с държавните образователни изисквания.

* Образователна среда, съобразена с личностно- ориентирания модел на взаимодействие.

* Развитие на способностите и таланта на всяко дете.

* Знания, съобразени с възрастта на децата за техните права и отговорности.

* Интерактивни методи за работа с децата.

* Съхраняване на ценности и традиции.

* Споделена с родителите отговорност.

* Непрекъснато усъвършенстващ се екип.

Участия в празници и изложби

Адрес: 
Обединено детско заведение №4 „Чуден свят” адрес: гр.Перник , кв.”Мошино” тел. : 076/67 30 17 e – mail : [email protected]

Местоположение

Bulgaria
42° 36' 42.3396" N, 23° 2' 1.7556" E
Javascript is required to view this map.