Skip to main content

Loading

В Земен и Ковачевци няма да има планови прекъсвания на електричеството

ЧЕЗ Разпределение България уведомява своите клиенти за предстоящо прекъсване на електрозахранването и/или възможни смущения, поради изнасяне (рециклиране) на eл. табла на граница на собственост, ремонт на съоръжения, реконструкция на електропровод, за периода 01.11.2010 г. - 05.11.2010 г.  

Община Перник:

На 01.11.2010 г. /9.00 - 15.00 часа/ - с. Черна гора, с. Лесковец, с. Планиница

На 01.11.2010 г. /9.00 - 12.00 часа/ - гр. Перник-ул. Владайско въстание

На 01.11.2010 г. /10.30 - 12.00 часа/ - гр. Перник-ул. Благой Гебрев бл. 60, 61 и 63

На 01.11.2010 г. /13.00 - 14.00 часа/ - с. Дивотино-района на Шадов мост

На 01.11.2010 г. /14.30 - 16.00 часа/ - с. Расник

На 02.11.2010 г. /9.00 - 15.00 часа/ - с. Рударци-района около сп. Ехо

На 05.11.2010 г. /9.00 - 10.00 часа/ - с. Студена-мах. Божилчева

На 05.11.2010 г. /11.00 - 12.00 часа/ - с. Боснек

 

Община Брезник:

На 01.11.2010 г. /9.00 - 16.00 часа/ - с. Муртинци

На 02.11.2010 г. /9.00 - 16.00 часа/ - с. Конска

На 03.11.2010 г. /9.00 - 16.00 часа/ - с. Гоз-махала Логатор

На 04.11.2010 г. /9.00 - 16.00 часа/ - с. Велковци

 

Община Трън:

На 02.11.2010 г. /8.30 - 16.30 часа/ - с. Насалевци

На 03.11.2010 г. /8.30 - 16.30 часа/ - с. Бусинци

На 04.11.2010 г. /9.00 - 16.30 часа/ - с. Шипковица

 

Община Радомир:

На 01.11.2010 г. /8.00 - 16.00 часа/ - с. Долна Диканя - селото

На 02.11.2010 г. /8.00 - 16.00 часа/ - с. Долна Диканя - селото

На 02.11.2010 г. /9.00 - 15.30 часа/ - с. Горна Диканя

На 02.11.2010 г. /9.00 - 10.00 часа/ - гр. Радомир-ул. Ал. Ботев

На 02.11.2010 г. /10.30 - 12.00 часа/ - гр. Радомир-ул. Иван Вазов

На 02.11.2010 г. /13.00 - 16.00 часа/ - с. Долни Раковец

На 03.11.2010 г. /8:00-16:00 часа/ - с. Долна Диканя - селото

На 03.11.2010 г. /9.00 - 15.30 часа/ - с. Поцърненци

На 03.11.2010 г. /9.00 - 10.00 часа/ - с. Долни Раковец

На 03.11.2010 г. /11.00 - 12.00 часа/ - с. Друган

На 03.11.2010 г. /13.00 - 14.00 часа/ - с. Долна Диканя-мах. Гусева

На 03.11.2010 г. /15.00 - 16.00 часа/ - с. Горна Диканя

На 04.11.2010 г. /9.30 - 15.30 часа/ - с. Дрен-Ханче"Бялата чешма"; Помпена станция с. Дрен; База "Маврово"

На 04.11.2010 г. /9.30 - 10.00 часа и 15:00-15:30 часа/ - с. Студена; Хижа Върбица; Кариери-Студена; Асфалтова база-СК 13; Асфалтова база Хемус; Кариери ФЗС; Кариери ГУСВ;СК 13 Пътстрой; с. Старо село, с. Долна Диканя, с. Горна Диканя, с. Дрен, с. Гълъбник, с. Чуковец, база "Маврово", Дренско ханче, "Светла" Д. Диканя, бензиностанция Старо село, Помпи Гълъбник, SOS Детско селище Дрен

На 04.11.2010 г. /8.00 - 16.00 часа/ - с. Долна Диканя - селото

На 04.11.2010 г. /9.00 - 10.00 часа/ - с. Горна Диканя

На 04.11.2010 г. /11.00 - 16.00 часа/ - с. Дрен

На 05.11.2010 г. /8.00 - 16.00 часа/ - с. Долна Диканя - селото

На 05.11.2010 г. /13.00 - 16.00 часа/ - с. Дрен-м-ла Джамалица

Ръководството на дружеството поднася извинения на клиентите от Пернишка област за създадените неудобства, като ги уверява, че ремонтът на мрежата, ще доведе до по-ниска аварийност в техния жилищен район.

За повече информация и абонамент за плановите прекъсвания на ел.захранването: www.cez.bg

 

pernikonline com