Skip to main content

Loading

Планирани прекъсвания на електрозахранването за 22-26 ноември 2010

Община Перник

На 22.11.2010 г. /09.00-16.00 ч./ - с. Кралев дол.

На 22-24.11.2010 г. /09.00-16.00 ч./ - гр. Перник - кв. „Ладовица"

На 24.11.2010 г. /09.00-11.00 ч./ - гр. Перник - ул. „Д. Благоев".

На 24.11.2010 г. /13.00-14.00 ч./ - с. Студена - Кралевски път.

На 24.11.2010 г. /15.00-16.00 ч./ - гр. Перник - ул. „Св. Св. Кирил и Методий".

Община Брезник

На 22.11.2010 г. /09.00-13.00 ч./ - с. Селищен дол.

На 22.11.2010 г. /13.00-15.00 ч./ - с. Билинци.

На 23.11.2010 г. /09.00-16.00 ч./ - с. Красава.

На 24.11.2010 г. /09.30-16.00 ч./ - с. Кошарево.

На 25.11.2010 г. /09.00-16.00 ч./ - с. Велковци.

На 25.11.2010 г. /09.00-10.00 ч./ - с. Филиповци - Йовчина махала.

На 26.11.2010 г. /09.00-16.00 ч./ - с. Бабица.

На 26.11.2010 г. /13.00-16.00 ч./ - с. Ребро.

Община Радомир

За периода 22-26.11.2010 г. /08.00-16.00 ч./ - с. Долна Диканя.

На 22.11.2010 г. /14.00-16.00 ч./ - с. Горна Диканя.

На 23.11.2010 г. /14.00-16.00 ч./ - с. Долни Раковец.

На 25.11.2010 г. /08.00-16.00 ч./ - с. Долна Диканя - мах. Калугерица.

На 26.11.2010 г. /08.00-16.00 ч./ - с. Долна Диканя - мах. Калугерица.

Община Трън

За периода 24-26.11.2010 г. /09.00-16.00 ч./ - с. Шипковица.

На 25.11.2010 г. /11.00-13.00 ч./ - гр. Трън - м. Цвейчево равнище.

На 25.11.2010 г. /14.00-16.00 ч./ - с. Бутроинци.

pernikonline com