Skip to main content

Loading

Нов програмен продукт гарантира качествено обслужване в ГРАО - Перник

Със специално закупен програмен продукт ЕЛАРДО в териториалното звено “ГРАО” в Перник вече е облекчена работата на служителите в отдела при ежедневната направа на справки. Освен това системата допринася и за много бързо качествено извършване на административната услуга, похвалиха се от ръководството на администрацията. Системата действа от началото на месец септември, тази година. С програмния продукт ЕЛАРДО е направено електронно архивиране на документи и цифровизация на семейните регистри. С работата на новия програмен продукт ЕЛАРДО се запозна и кметът на община Перник Росица Янакиева и секретарят Иван Лозанов.

“За починалите лица преди 1977 година преди въвеждането на Единна система за гражданска регистрация и административно обслужване на населението /ЕСГРАОН/ няма отразени записи в масивите. Затова се налага ежедневно да се прави справка в регистрите за населението. За едно лице, което е починало педи 1977 година, ако трябва да се издаде удостоверение за наследници, се прави справка в тези регистри. Да се види кога е починало лицето и да се види кои са неговите наследници. Всичко ставаше на ръка и много бавно”, обясниха от териториалното звено “ГРАО” “Най-старите регистри са от 1912 година, а тези, които ги ползваме са преписвани от 1946 годината”, допълниха от институцията.

“15 000 лева струва програмата, но пък се улеснява търсеното на информацията. С това се гарантира още качественото обслужване по отношение на точност и бързина към гражданите, които търсят този вид услуги. Този вид услуги са обикновено ежедневие, свързани с много неща - имотен характер, продажби, наследства, възстановявавен на земи”, сподели кметът Росица Янакиева.

“В бъдеще се надяваме да имаме и цифровизация на актовете за раждане, за да може по-бързо да се извършват административните услуги”, си пожелаха служителите на институцията.