Skip to main content

Loading

ЕПИДЕМИЧНАТА ОБСТАНОВКА В ПЕРНИШКА ОБЛАСТ

През изминалата седмица са регистрирани 193 случая на остри заразни заболявания, срещу 107 за предходната седмица. От тях 170 са случаите на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) срещу 87 за предходната седмица. Общата заболяемост от грип и ОРЗ 215.41 срещу 110.24, на 10 000 лица, за предходната седмица.

Случаите на ОЗБ се разпределят както следва:

Чревни инфекции:

  • Ентероколит - 2 случая, срещу 8 за предходната седмица
  • ОВХ - 1 случай, срещу 1 за предходната седмица

   Заболeлият е 23 г.мъж  от гр. Перник, хоспитализиран и лекуван в инфекциозно отделение на МБАЛ "Р. Ангелова". Извършено е епидемиологично проучване на болния и са предприети необходимите противоепидемични мерки спрямо, уточнените в огнището, контактни лица.

Въздушно-капкови инфекции:

  • Варицела - 20 случая, срещу 11 за предходната седмица. Регистрираните случаи са в гр. Перник. Заболелите са на възраст между 1 и 26  години. Всички болни се лекуват амбулаторно от личните си лекари.

      През седмицата са извършени 23 епидемиологични пручвания на болни и в огнища на  остри заразни болести. 

      Няма регистрирани  хранителни взривове и взривове на вътреболнични инфекции.

ДЕЙНОСТ ПО ДЪРЖАВЕН ЗДРАВЕН КОНТРОЛ

   През периода служителите на отдел КХОХ  извършиха: 68 проверки в обекти за търговия с храни; 12 проверки в обекти за производство на храни; 5 проверки по регистрация на обекти за търговия с храни; 38 проверки по тютюнопушене.

   Издадени са 38 предписания, във връзка с наредбата за тютюнопушене.

   За същият период служителите в отдел КНОС  извършиха: 7 систематични проверки на обекти с обществено предназначение; 20 проверки за наличие на опасни стоки, открити на територията на Европейският съюз по системата RAPEX; 7 проверки по регистрация.

   Издадени са 3 предписания за провеждане на задължителни хигиенни и противоепидемични мерки.

   Извършени са 4 проверки по жалби на граждани. Представител на РИОКОЗ - Перник участва  в 1 комисия.

ДЕЙНОСТ ПО ПРОМОЦИЯ НА ЗДРАВЕТО И ИНТЕГРИРАНА

ПРОФИЛАКТИКА НА БОЛЕСТИ

   В РИОКОЗ - Перник функционира безплатен кабинет за консултиране на пушачи, желаещи да откажат тютюнопушенето. Консултирането се извършва от д-р Славея Гарова, след предварителна заявка на тел. 60-15-80.

   Всички желаещи могат да установят своя ХИВ статус анонимно и безплатно в лабораторията на РИОКОЗ - Перник, всеки работен ден от 8.30 ч. до 12.00 ч. и от 12.30 ч. до 17.00 ч.

Източник: РИОКОЗ

pernikonline com