Skip to main content

Loading

В 16 часа въздухът в Перник се нормализира

Първата завишена стойност на серен диоксид под алармения праг, който е 500 мкг/ куб.м е регистрирала Регионалната инспекция по околната среда и водите в Перник. Това информираха от ръководството на РИОСВ. В изпълнение на Инструкция за информиране на населението при превишаване на установените алармени прагове за нивата на серен диоксид, азотен диоксид и озон, РИОСВ-Перник е уведомила всички институции, а чрез медиите и населението в община Перник. От еко инспекцията поясниха, че превишенията са регистрирани на 01.02.2011г., от 07:00 до 09:00 часа, като най-високата средночасова стойност: 786,82 мкг/куб.м е регистрирана в 08.00 ч.
Чувствителните групи от населението са деца, възрастни и хора с астма, сърдечно-съдови или хронични белодробни заболявания в 12.00 ч. на 01.02.2011г. е констатирано преустановяване на замърсяването в пункт АИС “Шахтьор” /автоматична измервателна система/ е регистрирана стойност 391,46 мкг/куб.м. На въпрос на „Съперник”- може ли да се каже със сигурност кой е източникът на завишените норми на сериен диоксид, директорът на РИОСВ- Пламен Ангелов отговори:”Данните са взети от автоматичната ни система, която се намира на „Шахтьор”. Вероятните причини за завишените концентрации на серен диоксид са: ТЕЦ „Република”, повишеното потребление на твърдо гориво в битовия сектор, съчетано с неблагоприятните метеорологични условия- безветрие, мъгла. За да уточним източника на завишените норми на сериен диоксид още вчера изпратихме подвижната лаборатория в ТЕЦ”Република”, за да изследва стойностите на серен диоксид там. Едва след това ще можем да определим причината за повишените стойности”. Директорът на РИОСВ-Перник поясни, че инспекцията е дала предписание на „Топлофикация Перник” за намаляване на производствените мощности на централата. С оглед на това от еко инспекцията уверяват, че отпада необходимостта от предприемане на специални предпазни мерки от чувствителните групи на населението: деца, възрастни и хора с астма, сърдечно-съдови или хронични белодробни заболявания.
Специалистите от РИОСВ поясниха, че при кратковременна експозиция на серен диоксид се засяга преди всичко дихателната система. При нормална физическа активност и дишане през носа, дразнещият ефект на серния диоксид се елиминира още от първата бариера на респираторната система – лигавицата на носа. Бързото ходене или тежката физическа работа улесняват дишането през устата и съответно инхалирането на SO2 в по-ниските дихателни отдели. Това провокира здравословни проблеми от страна на дихателната система. След като експозицията на серен диоксид се нормализира, дихателната функция също се възстановява напълно за няколко часа.
РИОСВ-Перник препоръчва рисковите групи да не напускат жилищните или работните помещения като затворят плътно прозорците на стаите, да се избягва физическа дейност на открито.
В 16.00ч автоматичната станция, намираща се в района на "Шахтьор", е регистрирала стойност на серен диоксид 356.896 мкг/куб.м, което е в рамките на нормалното. Според Пламен Ангелов, много е вероятно привечер, с падането на мъглата и температурите, отново стойностите на серен диоксид да се повишат. Затова рисковите групи, за които стана въпрос, трябва да вземат необходимите мерки, за да избегнат евентуални усложнения.

pernikonline com