Skip to main content

Loading

ФОТОКОНКУРС "ОБЛАСТ ПЕРНИК - МОЯ, КРАСИВА, НЕПОЗНАТА...”

ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ

във фотоконкурс

ОБЛАСТ ПЕРНИК - МОЯ, КРАСИВА, НЕПОЗНАТА...” 

организиран от

ИНЖ. ИВО ПЕТРОВ - ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЕРНИК,

В ПАРТНЬОРСТВО С EUROPEAN UNIVERSITY POLYTECHNICAL,

ПОД ПАТРОНАЖА НА НАРОДНИТЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛИ  

Г-ЖА ИРЕНА СОКОЛОВА,  Г-Н ВЛАДИСЛАВ ДИМИТРОВ И Г-Н ПЕТЪР ПЕТРОВ

Цел на конкурса

Пернишка област притежава несметни богатства от природни красоти, исторически и културни забележителности. Много от тях са познати и са източник на нашето самочувствие и гордост, но още повече стоят в очакване да бъдат преоткрити и видени наново.

С този конкурс отправяме провокация към знаещите, любопитните, търсещите и онези, готови да станат изследователи на ценностите на тази част от България.

Предизвикваме младите да покажат местата из пернишко, радомирско, трънско, брезнишко, от земенския и ковачевския край, които докосват сърцето и душата и пазят историята ни, родовата ни памет и имат непреходна стойност.

Целта ни е да провокираме младежите на възраст от 12 до 34 години да намерят заснемат и представят онези кътчета и забележителности, които са представят родния ни край като уникално и неповторимо място.

Очакваме те да бъдат заснети и представени в снимки, запечатали тяхната уникалност и красота, а също и емоцията и отношението на автора.

В края на конкурса ще сме събрали колекция от богатства, младежка емоция и още знание и обич за родния край. Ще представим събраното в изложба, ще съберем авторите и ще наградим най-добрите от тях. Ще представим на България и света Област Перник – моя, красива, непозната…

А ето и регламента на конкурса :

Тема на конкурса

ОБЛАСТ ПЕРНИК - МОЯ, КРАСИВА, НЕПОЗНАТА... 

Участвате в конкурса със снимки на природен феномен, културна или историческа забележителност, заснети на територията на област Перник през 2011 година.

Участници 

  1. Можете да участвате в  конкурса, ако :
  •  сте на възраст между 12 и 34 години;
  •  заявите желанието си да участвате чрез ФОРМУЛЯРА за участие, достъпен за сваляне от официалният сайт на Областна администрация Перник www.pk.government.bg.;
  •  изпратите формуляра и до 5 /пет / снимки на адрес:

Перник 2300, пл. „Св. Иван Рилски” 1Б  не по-късно от 31 август 2011 година.

Изисквания :

1. Всеки участник има право да участва с до 5 снимки. 

2.      Снимките за конкурса  да са цифров формат (не по-малко от 7 Мpx)

3.      Всяка снимка трябва да отговаря на следните изисквания:

  •  дължина на кадъра – минимум 3000 пиксела по дългата страна;
  •  резолюция - 150 dpi или по-голяма;
  •  да е записана във формат JPEG с минимална компресия;
  •  препоръчително е да е в AdobeRGB или sRGB цветни пространства, без CMYK;
  •  без дата върху снимката.

4.      Участниците записват снимките на CD или DVD без да създават папки. Всеки файл се записва с име и поредния номер на снимката, под който е описана във формуляра за участие. Името на файла не трябва да съдържа интервали или други знаци. Дискът и формулярът за участие се поставят в общ плик. Снимките следва да бъдат подредени от автора в реда, в който са описани във формуляра за участие.

Допълнителни условия

1.      Пликовете се изпращат на адрес : Областна администрация Перник, пл. „Св.Иван Рилски”№1Б, гр.Перник, за конкурса „ ОБЛАСТ ПЕРНИК - МОЯ, КРАСИВА, НЕПОЗНАТА...”

2.      Не се допуска изпращане на снимки и формуляри по електронна поща.

3.      Няма да бъдат оценявани снимки, които не са изпратени съгласно изискванията.

4.      Крайният срок за получаване на снимките и формуляра за участие е 31 август 2011 г.

5.      Дискове, на които са били записани снимките не се връщат.

6.      Условията и правилата, отбелязани на поканата и на формуляра, са задължителни.

7.      Диапозитиви и снимки, копирани на хартия, няма да участват в класирането.

8.      За участие в конкурса не се допускат произведения на членовете на журито, на служителите на ОА Перник и техните семейства.

Жури

Снимките ще бъдат оценени от жури, в  състав :

Гриша Григоров – фотограф, член на Управителния съвет на „Национално сдружение Фотографска Академия – Янка Кюркчиева”

Веселин Йорданов – професионален фотограф и собственик на верига студиа „Коника Дигитал Фото Експрес”

Владимир Иванов – фотограф и собственик на фирма за видео и фото заснемане  „VG Studio”.

Симеон Мильов – етнолог

Ана Георгиева – журналист от в. „Стандарт”.

Журито взема решения с мнозинство.

Резултатите от конкурса ще се обявят в края на месец септември

Организаторите си запазват правото да правят промени в състава на журито, ако някой от членовете му не е в състояние да участва в оценяването на творбите в периода 1-20 септември.

Награди

I-ва награда : iPhone 4

II-ра награда: Дигитална камера

III-та награда: iPod

Поощрителни награди.

pernikonline com