Skip to main content
Loading

Да построим нов свят с мъдрисимо с нови ценности

Преди една година реших и аз да си направя едно сайтче, защото всеки има някакви идеи, но е важно да ги следваме до самия им край.

Нова версия на ДДС програмата

Публикувана е обновена версия на програмния продукт за генериране на отчетни регистри по ДДС, справка–декларация по ЗДДС и VIES декларация за 2013 г. и ръководство на потребителя за полз

Планирани прекъсвания на електрозахранването от 10 до 14 юни 2013 година

ЧЕЗ осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти.

Лек автомобил с пренабити номера е иззет вчера при опит за регистрация

Около 10:40 ч. в КАТ - Прегледи в пернишкия кв. „Калкас" бил докаран лек автомобил Сеат „Ибиза" за първоначална регистрация.

Въздушна електропроводна линия 20kV от ЖР стълб на съществуваща въздушна линия 20kV Богданов дол до нов МТП в местността Скочиловец

Във връзка с чл.6, ал.9 от НАРЕДБА за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, община Перник осигурява обществен достъп до информация за инвестиционно н

Изграждане на нова Базова станция за мобилни услуги

Съгласно чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, община Перник информира обществеността за инвестиционно намерение на Булсатком АД гр.София за

Площадка за търговия с отпадъци от черни и цветни метали и разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства

Във връзка с чл.6, ал.9 от НАРЕДБА за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, община Перник осигурява обществен достъп до информацията за инвестиционно

ОВОС за инвестиционно предложение „Изграждане на депо за индустриални отпадъци”

Във връзка с чл.97, ал.2 и ал.5 от Закона за опазване на околната среда, община Перник осигурява обществен достъп до документацията за доклад по ОВОС за инвестиционно предлож

Неотложни възстановителни работи за преодоляване на последиците от земетресението от 22.05.2012

Преписка: 00589-2013-0004 (Възложена)

Процедура: Договаряне без обявление по ЗОП

Проектиране и строителство на завод за сепариране и компостиране

Предмета на настоящата обществена поръчка е за инженеринг (проектиране и строителство - жълта книга FIDIC) на \"Завод за сепариране и компостиране\", като част от регионалната система за упра

Упражняване на авторски надзор за изпълнение на проект

Упражняване на авторски надзор за изпълнение на проект “Подобряване на туристическа атракция “Средновековна крепост Кракра Пернишки” и свързаната с нея инфраструктура по ОП

Община Перник – ефективна администрация в услуга на обществото

Избор на изпълнител на комплекс от дейности по проект „Община Перник – ефективна администрация в услуга на обществото”, финансиран по Оперативна програма „Административен ка

Рязане и кастрене на суха и опасна дървесна растителност на територията на Община Перник и предотвратяване на аварийни ситуации

Документ: Обявление за обществена поръчка (542344)
Възложител: Община Перник 
Получен на: 22-05-2013 

Подобряване на туристическа атракция “Средновековна крепост Кракра Пернишки"

Документ: Решение (533762)
Възложител: Община Перник 
Получен на: 01-04-2013 

Обявление за обществена поръчка

Документ: Обявление за обществена поръчка (543155)
Възложител: Община Перник 
Получен на: 28-05-2013 

ОУ Христо Ботев Град Батановци

Училището в град Батановци е на 124 години. Началото е поставено през 1870 година с килийното училище в манастира „Св.

Местоположение

Bulgaria
42° 35' 52.8864" N, 22° 57' 17.6976" E

Планова подмяна на електромери на територията на Пернишка област

В изпълнение на Общите условия на ЧЕЗ Разпределение България и в съответствие с изискванията на действащото законодателство в страната, ЧЕЗ извършва планова подмяна на електромерит

Данъчно-осигурителен календар 10.06.2013 - 16.06.2013

Подаване на декларация образец № 3 с данните за месец Май 2013 г.

Зависимостта от никотин ще бъде измервана днес в Перник

Кампанията е част от Световния ден без тютюн, който се отбелязва всяка година на 31 май. Измерването ще се състои в центъра на града.