Skip to main content
Loading

РИОКОЗ Регионална Инспекция за Опазване и Контрол на Общественото Здраве - Перник

Име на фирма: 
РИОКОЗ Перник

РИОКОЗ - Перник се ръководи от директор. Общата численост на инспекцията е 79 щатни бройки, разпределени в дирекции и отдели към тях.

РИОКОЗ - Перник осъществява дейности по:

* контрол по спазването на здравните изисквания към обектите с обществено предназначение, продуктите, стоките и дейностите със значение за здравето на човека и факторите на жизнената среда;
* контрол върху заразните болести;
* контрол върху здравословното състояние на контактните лицата по чл. 34, ал. 3, както и на други лица по епидемични показания;
* промоция на здравето и интегрирана профилактика на болестите;
* лабораторен контрол на факторите на жизнената среда и анализиране и оценяване на влиянието им върху здравето на гражданите;
* наблюдение, оценка и контрол на шума в урбанизираните територии и обществените сгради, на замърсителите в храни и на питейните води;
* методическа, консултативна и експертна помощ в областта на опазване на общественото здраве;
* разработване и изпълнение на регионални програми и проекти в областта на опазването на общественото здраве;
* изпълнение на национални програми и проекти в областта на опазването на общественото здраве;

гр. Перник, обл. Перник, ул. "Миньор" № 15

Местоположение

Bulgaria
42° 36' 8.5284" N, 23° 2' 6.018" E
Javascript is required to view this map.

Справочник на град ПерникБЕЗПЛАТНО включване в Бизнес каталога на Перник се обадете на 0888-563-496 или стъпи ТУК!

Вижте телефон, емайл или интернет сайт след вход или регистрация!