Skip to main content

Loading

НАП

НАП вече получава по-бързо информация за глобите от КАТ

Стартира електронен обмен на данни между системата за събиране на публичните вземания на НАП и системата за наложените санкции при нарушения на правилата за движение по пътищата на МВР.

Здравноосигурителният статус се формира по нови правила

За да се избегнат опитите за ползване на здравноосигурителни права без подадени декларации и заявления от осигурителите и самоосигуряващите се лица и без платени здравноосигурителни вноски от самоо

Данъчно-осигурителен календар - 10.03.2014 - 16.03.2014

Подаване на декларация образец № 3 с данните за месец февруари 2014 г.

Данъчно-осигурителен календар - 24.02.2014 - 02.03.2014

• Внасяне от работодателя на авансовия данък, определен по реда на чл. 42, ал.

ДДС декларации и дневници с нов софтуер от февруари 2014

Справките-декларации и дневниците по ДДС за данъчния период януари 2014 г., които ще се подават в НАП в периода от 1 до 14 февруари 2014 г., ще са в различен формат.

Данъчно-осигурителен календар - 19.08.2013 до 01.09.2013

• Подаване съгласно чл.11 ал. 2 от ЗСВТС на Интрастат декларации -пристигания/изпращания за месец юли 2013 г., за новорегистрираните Интрастат оператори с възникнало текущо задължение.

Данъчно-осигурителен календар - 05.08.2013 - 18.08.2013

Данъчно-осигурителен календар - 05.08.2013 - 11.08.2013

Данъчно-осигурителен календар - 22.07.2013 до 04.08.2013

Данъчно-осигурителен календар - 22.07.2013 - 28.07.2013

Нова версия на ДДС програмата

Публикувана е обновена версия на програмния продукт за генериране на отчетни регистри по ДДС, справка–декларация по ЗДДС и VIES декларация за 2013 г. и ръководство на потребителя за полз

Данъчно-осигурителен календар - 08.10.2012 - 21.10.2012

Данъчно-осигурителен календар - 08.10.2012 - 14.10.2012

Данъчно-осигурителен календар - 30.07.2012 - 12.08.2012

• Подаване на Декларация образец № 6 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения за дължимите през месец Юли 2012 г.

Данъчно-осигурителен календар - 25.06.2012 - 01.07.2012

• Внасяне от платеца на дохода на окончателните данъци за начислени/изплатени доходи по глава шеста от ЗДДФЛ. 30 юни 2012 (Първият работен ден след 30 юни 2012г.

Данъчно-осигурителен календар - 11.06.2012 - 24.06.2012

Данъчно-осигурителен календар - 11.06.2012 - 17.06.2012

Данъчно-осигурителен календар - 14.05.2012 - 20.05.2012

Справочник на важните дати и събития за вашият Данъчен календар:
• Подаване на справка-декларация по ЗДДС, ведно с отчетни регистри и магнитен носител и внасяне на дължимия ДДС за данъчния период - месец април.
14 май 2012

Данъчно-осигурителен календар - 30.04.2012 - 10.05.2012

Подаване на Декларация образец № 6 от самоосигуряващите се лица за дължимите за 2011 г. вноски за държавно обществено осигуряване, допълнително задължително пенсионно осигуряване и здравно осигуряване.
(първият работен ден след 30 Април 2012 г. е 02 Май 2012 г.).

Шефа на данъчното с глоба от делото срещу Ковачки

Съдът прие графологична експертиза за справки, декларации и пълномощни, която установява, че няма нито един подпис, положен от Ковачки. Изследваните 274 подписа са или на други хора, или имитират неговия подпис.