Skip to main content

Loading

Данъчно-осигурителен календар 10.06.2013 - 16.06.2013

Подаване на декларация образец № 3 с данните за месец Май 2013 г. за лицата, които са здравно осигурени за сметка на републиканския бюджет, с изключение на данните, подавани от Националния осигурителен институт.

10 юни 2013
• Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и от оператори на телефонна или друга електронна съобщителна услуга за проведени през предходния месец хазартни игри, организирани от разстояние, при които залогът за участие е чрез цената на телефонна или друга електронна съобщителна услуга. Внасяне на този данък от операторите на телефонна или друга електронна съобщителна услуга.
10 юни 2013
• Подаване на декларация за данъка върху хазартната дейност от лотарии, томболи и числови лотарийни игри Бинго и Кено, включително организирани от разстояние.
10 юни 2013
• П одаване на справка-декларация по ЗДДС, заедно с отчетни регистри и внасяне на дължимия ДДС за данъчния период - месец май.
14 юни 2013
• Подаване съгласно чл.10, ал. 1 от ЗСВТС на Уведомление за неподаване на месечни декларации за май 2013 г.
14 юни 2013
• Подаване на VIES-декларация от регистрирано лице, което е извършило вътреобщностни доставки, доставки като посредник в тристранна операция или доставки на услуги по чл 21, ал. 2 от ЗДДС /включително получените авансови плащания/, с място на изпълнение на територията на друга държава членка за данъчния период - месец май.
14 юни 2013
• Подаване съгласно чл. 11, ал. 1 от ЗСВТС на Интрастат декларации - пристигания/изпращания за месец май 2013 г.
14 юни 2013
• Месечните авансови вноски за юни за корпоративния данък по Закона за корпоративното подоходно облагане.
15 юни 2013
(Първият работен ден след 15 юни 2013г. е 17 юни 2013г.)
• 1. Подаване на данни от производител/ вносител на фискални устройства за разчетени фискални памети през месец май
15 юни 2013
(Първият работен ден след 15 юни 2013г. е 17 юни 2013г.)
• Подаване на данни от сервизна фирма на фискални устройства за издадените свидетелства за регистрация на фискални устройства, за прекъсване и започване на сервизното обслужване, както и за получени уведомления за загубване, повреждане или унищожаване на свидетелството за регистрация на фискалното устройство през месец май.
15 юни 2013
(Първият работен ден след 15 юни 2013г. е 17 юни 2013г.)

Източник: НАП