Skip to main content

Loading

Информация за селища, застрашени от режим на водоподаване през летния сезон на 2011г.

І. Община Перник

1. с. Горно Драгичево
2. с. Рударци /високи зони/
3. с. Кралев дол
4. с. Студена
5 с. Черна гора
6. с. Расник
7. с. Радуй
8. с. Зидарци

ІІ. Община Радомир
1. с. Гълъбник
2. с. Кондофрей
3. с. Чуковец
4. с. Дрен
5. с. Жедна
6. с. Кленовик
7. с. Касилаг
8. с. Извор
9. с. Негованци
10. с. Углярци

ІІІ. Община Земен
1. с. Жабляно
2. с. Мурено
3. гр. Земен /високите зони/
3.1. Маркова махала
3.2. Искренова махала
3.3. Митина махала

ІV. Община Брезник
1. с. Гърло
2. Секирска група - с. Д. Секирна, с. Кошарево, с. Бегуновци, с. Гигинци,
с. Станьовци

V. Община Трън
1. с. Филиповци
2. с. Парамун
3. с. Вукан
4. с. Костуринци
5. с. Стрезимировци и с.Джинчовци
6. с. Ярловци
7. с. Реяновци
8. с. Дълга лука

Източник: ВИК