Skip to main content

Loading

Какво представлява кислородотерапията?

Подаване на обогатен с кислород въздух или чист кислород. Количеството на подавания газ се измерва в литри за минута – обикновено количеството подаван кислород е 2-5 л. за минута. Обемно кислорода трябва да е мин. 90%.
Кога се прилага кислородотерапията?

Голям брой състояния се повлияват от кислородотерапия: ХОББ ( хронично обструктивна белодробна болест ) – честа при пушачи и хора работили в прашна среда.Това е най-честата причина за кислородотерапия. белодробно сърце, миокарден инфаркт, белодробен оток, туморни ( ракови ) процеси които засягат белодробната структура с последващо намаляване на кислородното съдържание в кръвта и други по преценка на лекар

Каква е целта при кислородотерапията? Достигане на сатурация > 90% . ( парциално налягане на кислорода в кръвта – РО2 ) и подобряване на качеството на живот. Това зависи от изходните нива на насищане на кръвта, не винаги могат да се достигнат тези стойности. По колко и как трябва да се диша килород?

По преценка и предписание на лекар. Понякога това може да е денонощно, в други случаи при нужда, или по схема с краткотрайни приеми.

http://www.ipernik.com/obyavi/prodava/fabrichno-recikliran-kisloroden-ko...