Skip to main content

Loading

Неотложни възстановителни работи за преодоляване на последиците от земетресението от 22.05.2012

Преписка: 00589-2013-0004 (Възложена)

Процедура: Договаряне без обявление по ЗОП
Описание: Неотложни възстановителни работи за преодоляване на последиците от земетресението от 22.05.2012г. на 14 бр. църкви, включващо реставрация на стенописи, направа на олтар и възстановявяне на иконостас.

Документ: Решение (524205)

Възложител: Община Перник 
Получен на: 18-02-2013 

http://pernik.bg/documents?id=1948