Skip to main content

Loading

Перничани в Международния конкурс

Млади таланти на Пернк взеха участие в Международния конкурс за млади изпълнители на класическа музика и конкурс за детска рисунка. В конкурсите участваха деца от различни краища на страната, както и деца от чужбина. Малчуганите бяха разделени в няколко възрастови групи и показаха своите умения. Много медали, грамоти и поощрителни награди спечелиха най-заслужилите, като малките художници в конкурса за детска рисунка подредиха и изложба.

В конкурса за млади изпълнители на класическа музика, перничани се отличиха в три възрастови групи. Възпитаничка на Виолина Милотинова от Обединената школа по изкуства (ОШИ) към ОДК спечели първото място във Втора възрастова група. Това бе Преслава Николова. В Трета възрастова група второ място завоюва талантливия Георги Динев от Районен младежки дом "Мошино" с преподавател Славена Вражалска. В четвърта възрастова група перничанка отново зае челното място. Диляна Николова също е възпитаничка на ОШИ с преподавател Славена Вражалска. Третото място в същата група бе отново за Перник. То се падна на Мартин Бадалян от СОУ"Св. Климент Охридски" - Перник с преподавател Людмила Николова.

Списъкът от млади талантливи перничанчета се оказа още по-дълъг при художниците. Очевидно младите творци достойно продължават традицията на големите пера на пернишката живопис. 8-годишния Свилен Свиленов от ОШИ с ръководител Снежана Велинова заслужи бронзов медал в Първа възрастова група. В тази група поощрения получиха и 7-годишния Павел Георгиев от школа "Слънце" гр. Перник с ръководител Йоана Николова, неговата връстничка Антония Калоянова от ОШИ гр. Перник с ръководител Снежана Велинова
и шестгодишния Томислав Александров от ОДК Перник с ръководител Петър Борджошки.

Във Втора възрастова група от 9 до 11 години бронзовият медал също отиде в Перник. Заслужи го 10-годишната Мадлен Юлиянова от ОШИ. В трета възрастова група от 12 до 14 години отново бронзов медал завоюва 12-годишната Лора Красимирова от школа "Слънце" гр. Перник.
Поощрения за доброто си перо получиха 10-годишната Красимира Игнатова от 13-то ОУ Перник с ръководители Людмила Николова и Людмил Методиев, както и 9-годишния Александър Бисеров от ОШИ с ръководител Снежана Велинова.

Още 13 деца от Перник участваха с картините си в изложба. това бяха Денис Богомилов 6г. ХІІІ ОУ Перник, Момчил Стоянов 8г. ОШИ, Никола Тонев 5г. ОШИ, Яна Пламенова 7г. ОШИ, Даниел Пламенов 7г. школа "Слънце", Калоян Цветанов 7г. школа "Нюанси" с ръководител Лора Дидова, Александър Колев 10г. ОШИ, Анжела Лозанова 10г. ОДК, Йоана Кирилова 10г. школа "Слънце", Жаклина Дидова 11г. школа "Нюанси", Симеон Ивайлов школа "Нюанси", Гергана Красимирова 13г. ОШИ и Лилия Красимирова 12г. школа "Слънце".

Резултати от конкурса за млади изпълнители на класическа музика Перник 2011

І-ва възрастова група
Елица Тодорова Стефанова - І-во място
МШ при НЧ"Развитие" - Враца, преподавател Олга Младенова

Ивана Мазнейкова - І-во място
Струмица, пр. Ленче Мазнейкова, Зоран Мазнейков

Мария Любомирова Хайдушка - ІІ-ро място
Център по изкуствата - Благоевград, пр. Златка Таскова-Стойчева

Марина Емилова Иванова - ІІІ-то място
МШ при Дом на енергетика - Козлодуй, пр. Здравка Николаева

ІІ-ра възрастова група
Йелена Пеийч - І-во място
МШ"Станислав Бинички" - Лесковац, пр. Бобан Стоийлкович

Преслава Росенова Николова - І-во място
ОШИ при ОКДК - Перник, пр. Виолина Милотинова

Кристиян Василев Тодоров - І-во място
НЧ"Елин Пелин 1896" - Елин Пелин, пр. Бинка Георгиева

София Георгиева Филипова -ІІ-ро място
НЧ"Елин Пелин 1896" - Елин Пелин, пр. Бинка Георгиева

Богдана Георгиева Георгиева - ІІ-ро място
Център по изкуствата - Благоевград, пр. Златка Таскова-Стойчева

Александра Илианова Пенева - ІІІ-то място
НБУ"Михаил Лъкатник" - Бургас, пр. Жени Лалчева

Павел Тодоров Стефанов - ІІІ-то място
МШ при НЧ"Развитие" - Враца, преподавател Олга Младенова

Габриела Пламенова Ангелинкина - поощрение
Център по изкуствата - Благоевград, пр. Анита Богданова

Петя Огнянова Ефремова - поощрение
ОШИ"Добри Христов" - Монтана, пр. Нина Петрова

Йована Антовска - поощрение
ДМБУЦ"Илия Николовски - Луй" - Скопие, пр. Ясна Аврамовска

ІІІ-та възрастова група

Самвел Рубен Гарабедян - ІІ-ро място
МШ при Централен военен клуб - София, пр. Теменужка Янева

Георги Динков Динев - ІІ-ро място
РМД"Мошино" - Перник, пр. Славена Вражалска

Симона Кабранова - ІІ-ро място
ДМБУЦ"Илия Николовски - Луй" - Скопие, пр. Наташа Еленова

Янислава Теодорова Колева - ІІІ-то място
Военен клуб - Бургас, пр. Жени Лалчева

Йолина Бориславова Димитрова - ІІІ-то място
МШ при Дом на енергетика - Козлодуй, пр. Здравка Николаева

ІV-та възрастова група

Диляна Йорданова Николова - І-во място
ОШИ при ОКДК - Перник, пр. Славена Вражалска

Григорианна Янкова Александрова - ІІ-ро място
МШ при Централен военен клуб - София, пр. Теменужка Янева

Анисия Николаева Антонова - ІІІ-то място
МШ при Дом на енергетика - Козлодуй, пр. Здравка Николаева

Мартин Андраникович Бадалян - ІІІ-то място
СОУ"Св. Климент Охридски" - Перник, пр. Людмила Николова

Специализирани училища

Втора група

Виктор Радославов Тренев - І-во място и награда на КО"Орфей"
НМУ"Любомир Пипков" - София, пр. Юлия Ангелова

Виктор Валериев Костов - І-во място и награда на КО"Орфей"
НМУ"Любомир Пипков" - София, пр. Мария Богданова

Дарина Николова Дикова - І-во място
НМУ"Любомир Пипков" - София, пр. Мария Богданова

Трета група

Анна-Мария Маринова Шицова - ІІІ-то място
НМУ"Любомир Пипков" - София, пр. Юлия Ангелова

Четвърта група

Михаил Стефанов Стефанов - І-во място и награда на КО"Орфей"
НМУ"Любомир Пипков" - София, пр. Богомила Няголова

Анастасия Грговска - ІІ-ро място
ДМБУЦ"Илия Николовски - Луй" - Скопие, пр. Славица Мицовска

Стефана Маркович - ІІІ-то място
ДМБУЦ"Илия Николовски - Луй" - Скопие, пр. Радмила Попоска и Мария Якимовска

Тамара Джайковска - ІІІ-то място
ДМБУЦ"Илия Николовски - Луй" - Скопие, пр. Радмила Попоска и Мария Якимовска

Елена Ефремова - поощрение
ДМУЦ"Сергей Михайлов" - Щип, пр. Славя Христова Тутункова

Конкурс за детска рисунка
Списък на наградените

I възрастова група - до 8г.включително

златен медал
1. Емили Христова 5г. ателие за изобразителни изкуства Търговище
ръководител Д Батембергска
2. Надежда Цачева 7г. арт студио "Шарени пръсти" Търговище
ръководител Магдалена Николаева

сребърен медал
1. Цветина Христова 4г. Арт школа "Колорит" Плевен
ръководител Майя Ананиева
2. Ралица Валентинова 6г. ОДК Търговище
ръководител Стоян Момчилов

бронзов медал
1. Свилен Свиленов 8г. ОШИ гр. Перник
ръководител Снежана Велинова
2. Ивайла Руменова 5г. арт студио "Шарени пръсти" Търговище
ръководител Магдалена Николаева

поощрения:
1. Елеонора Герганова 8г. Арт школа "Колорит" Плевен
ръководител Майя Ананиева
2.Павел Георгиев 7г. школа "Слънце" гр. Перник ръководител Йоана Николова
3. Ема Емилова 6г. ателие за изобразителни изкуства Търговище ръководител Д Батембергска
4. Велислава Пламенова 8г. ОДК Търговище
ръководител Стоян Момчилов
5. Благовеста Стоянова 8г. ОДК Търговище
ръководител Нора Иванова
6. Велина Христова 7г. ОДК Търговище
ръководител Нора Иванова
7. Антония Калоянова 7г. ОШИ гр. Перник
ръководител Снежана Велинова
8.Нели Димитрова 8г. ОДК Велико Търново
ръководител Елеонора Христова
9. Димитър Стоянов 8г. ОДК Бургас
ръководител Красимир Занин
10.Дарина Антонова 8г. ОДК Несебър
ръководител Михаела Георгиева
11. Томислав Александров 6г. ОДК Перник
ръководител Петър Борджошки

участници в изложбата:
1.Никол Николаева 6г. ателие за изобразителни изкуства Търговище
ръководител Д Батембергска
2.Петя Бончева 6г. ателие за изобразителни изкуства Търговище
ръководител Д Батембергска
3.Петя Владева 7г. ателие за изобразителни изкуства Търговище
ръководител Д Батембергска
4.Елена Йорданова 5г. ателие за изобразителни изкуства Търговище
ръководител Д Батембергска
5.Радостин Ангелов 7г. ателие за изобразителни изкуства Търговище
ръководител Д Батембергска
6. Денис Богомилов 6г. ХІІІ ОУ Перник
ръководители Людмила Николова и Людмил Методиев
7. Момчил Стоянов 8г. ОШИ гр. Перник
ръководител Снежана Велинова
8. Никола Тонев 5г. ОШИ гр. Перник
ръководител Снежана Велинова
9. Яна Пламенова 7г. ОШИ гр. Перник
ръководител Снежана Велинова
10.Калина Тодорова 7г. ОДК Велико Търново
ръководител Елеонора Христова
11.Никола Петров 8г. ОДК Велико Търново
ръководител Елеонора Христова
12.Даниел Пламенов 7г. школа "Слънце" гр. Перник
ръководител Йоана Николова
13.Калоян Цветанов 7г. школа "Нюанси" гр. Перник
ръководител Лора Дидова

II възрастова група- 9 до 11г. включително

златен медал
1. Златина Христова 9г. ОДК Търговище
ръководител Стоян Момчилов

сребърен медал
1. Александра Александрова 9г. арт студио "Шарени пръсти"
Търговище ръководител Магдалена Николаева

бронзов медал
1. Мадлен Юлиянова 10г. ОШИ гр. Перник
ръководител Снежана Велинова

поощрения:
1. Красимира Игнатова 10г. ХІІІ ОУ Перник
ръководители Людмила Николова и Людмил Методиев
2.Илиана Ивова 9г. ателие за изобразителни изкуства Търговище
ръководител Д Батембергска
3.Мина Магдалена Йорданова 9г. ателие за изобразителни изкуства
Търговище ръководител Д Батембергска
4.Имдат Исмет 10г. ателие за изобразителни изкуства Търговище
ръководител Д Батембергска
5.Димо Радостинов 10г. ателие за изобразителни изкуства Търговище
ръководител Д Батембергска
6. Александър Бисеров 9г. ОШИ гр. Перник
ръководител Снежана Велинова
7. Арзу Шенол 9г. ОДК Търговище
ръководител Стоян Момчилов

участници в изложбата:
1. Николай Миленов 10г. ОДК Търговище
ръководител Стоян Момчилов
2. Александър Колев 10г. ОШИ гр. Перник
ръководител Снежана Велинова
3.Даниела Руменова 9г. ателие за изобразителни изкуства Търговище
ръководител Д Батембергска
4.Константин Владимиров 9г. ОДК Велико Търново
ръководител Елеонора Христова
5. Анжела Лозанова 10г. ОДК Перник
ръководител Петър Борджошки
6. Йоана Кирилова 10г. школа "Слънце" гр. Перник
ръководител Йоана Николова
7. Мирослава Ангелова 11г. Арт школа "Колорит" Плевен
ръководител Майя Ананиева
8. Жаклина Дидова 11г. школа "Нюанси" гр. Перник
ръководител Лора Дидова

III възрастова група 12 до 14г. включително

златен медал
1. Теодор Стойнев 13г. ОДК Търговище
ръководител Стоян Момчилов

сребърен медал
1. Ивиян Зафиров 13г. ОДК Търговище
ръководител Стоян Момчилов

бронзов медал
1. Лора Красимирова 12г. школа "Слънце" гр. Перник
ръководител Йоана Николова

поощрения:
1.Митка Тодорова 13г. СОУ "Бачо Киро" гр. Летница
ръководител Светлана Стоянова
2. Тереза Цветелинова 13г. ателие за изобразителни изкуства Търговище
ръководител Д Батембергска
3. Анна Антонова 12г. ОДК Пловдив
ръководител Николай Балдев

участници в изложбата:
1.Миглена Илиева 12г. СОУ "Бачо Киро" гр. Летница
ръководител Светлана Стоянова
2. Симеон Ивайлов школа "Нюанси" гр. Перник
ръководител Лора Дидова
3. Теодора Бориславова 13г. СОУ "Бачо Киро" гр. Летница
ръководител Светлана Стоянова
4. Мария Иванова 14г. СОУ "Бачо Киро" гр. Летница
ръководител Светлана Стоянова
5. Марио Теодосиев 12г. Арт школа "Колорит" Плевен
ръководител Майя Ананиева
6. Гергана Красимирова 13г. ОШИ гр. Перник
ръководител Снежана Велинова
7. Лилия Красимирова 12г. школа "Слънце" гр. Перник
ръководител Йоана Николова

IV възрастова група 15 до 19г. включително

златен медал - не се присъжда

сребърен медал- не се присъжда

бронзов медал
1. Силвия Иванова 18г. ОДК Бургас
ръководител Денислав Белчев

участници в изложбата:
1. Силвия Иванова 18г. ОДК Бургас
ръководител Денислав Белчев

специализирани училища

II възрастова група- 9 до 11г. включително

златен медал - не се присъжда

сребърен медал
1. Аладко Дарья 10г. ДШИ №3 Орша
ръководител Наумова Елена

бронзов медал
1. Гук София 10г. ДШИ №1 Орша
ръководител Легчилова Татяна

участници в изложбата:
1. Каширова Дарина 10г. ДШИ №1 г.Орша
ръководител Карюк Татяна.

IV възрастова група 15 до 19г. включително

златен медал - не се присъжда

сребърен медал- не се присъжда

бронзов медал
1. Виктория Сапежинская 16г. ДШИ №1 Орша
ръководител Карюк Татяна

участници в изложбата:
1. Ольга Новикова 16г. ДШИ №1 Орша
ръководител Карюк Татяна

Източник: Община Перник