Skip to main content

Loading

Перник: Планирани прекъсвания на електроподаването 14-19 май 2012

За периода 14-19.05.2012 г. /9.00 - 16.00 часа/ - с. Рударци, с. Драгичево
На 14.05.2012 г. /9.00 - 14.00 часа/ - гр. Перник - кв. "Могиличе"- м. „Шамъка", ул. "Палма"
На 15.05.2012 г. /9.00 - 16.00 часа/ - гр. Перник - кв. "Калкас" - ул. "Майска роза"
На 15.05.2012 г. /13.00 - 14.00 часа/ - гр. Перник - кв. „Ралица" - ул. "Витоша"
На 15.05.2012 г. /10.00 - 12.00 часа/ - гр. Перник - кв. „Клепало" - ул. "Граово", ул. "Пловдив" , ул. "Казанлък", ул. "Стара Загора", ул. "Павликени", ул. "Видин"
На 15.05.2012 г. /9.00 - 10.00 часа/ - гр. Перник - ул. "Търговска" № 13, офис на М-Тел и всички стопански и битови абонати в района

ЧЕЗ извършва дейности, свързани с изнасяне (рециклиране) на eл. табла на граница на собственост, ремонт на съоръжения по мрежи Средно и Ниско Напрежение, присъединяване на нови абонати, оперативни превключвания, реконструкции на електропроводи /подмяна на проводници, изправяне на стълбове/, кастрене на дървета, профилактика на трафопостове. С цел тяхната успешна реализация се налагат кратковременни прекъсвания и/или са възможни смущения в електрозахранването.