Skip to main content

Loading

Планирана подмяна на електромери в Пернишка област

ЧЕЗ Разпределение България ще извършва планова подмяна на електромерите на своите клиенти в Западна България. Молим клиентите на ЧЕЗ, които живеят на посочените долу адреси, да осигурят представител на домакинството, който да присъства на подмяната.
Подмяната на електромерите ще се извърши както следва:

Община Брезник
На 15.07.2013 г. /09.00-16.00 ч/ - гр. Брезник - ул. „Йордан Стефанов"
На 16.07.2013 г. /09.00-16.00 ч/ - гр. Брезник - ул. „Цвета Лумбарова"
На 17.07.2013 г. /09.00-16.00 ч/ - с. Непразненци
На 19.07.2013 г. /09.00-16.00 ч/ - с. Милославци

Община Перник
На 15.07.2013 г. /09.00-16.00 ч/ - гр. Перник - ул. „Рашо Димитров", бл. 74, вх. Б, вх. В, вх. Г
За периода 15-16.07.2013 г. /09.00-16.00 ч/ - с. Люлин
На 16.07.2013 г. /09.00-16.00 ч/ - гр. Перник - ул. „Рашо Димитров", бл. 74, вх. Д, вх. Е
На 17.07.2013 г. /09.00-16.00 ч/ - гр. Перник - ул. „Рашо Димитров", бл. 78, вх. Г
На 17.07.2013 г. /09.00-16.00 ч/ - гр. Перник - ул. „Карл Маркс", бл. 17, вх. А, Б
На 18.07.2013 г. /09.00-16.00 ч/ - гр. Перник - ул. „Карл Маркс" бл. 17, вх. В, Г, Д
На 18.07.2013 г. /09.00-16.00 ч/ - с. Милославци
На 19.07.2013 г. /09.00-16.00 ч/ - гр. Перник - ул. „Карл Маркс" бл.17, вх. Е
На 19.07.2013 г. /09.00-16.00 ч/ - гр. Перник - ул. „Юри Гагарин" бл. 27, вх. А

Община Радомир
За периода 15-19.07.2013 г. /09.00-16.00 ч/ - гр. Радомир - кв. „Върба", с. Байкалско, с. Долни Раковец
На 15.07.2013 г. /09.00-16.00 ч/ - с. Друган - махала Кованджийска
За периода 17-19.07.2013 г. /09.00-16.00 ч/ - с. Дрен