Skip to main content

Loading

Планова подмяна на електромери на територията на Пернишка област

В изпълнение на Общите условия на ЧЕЗ Разпределение България и в съответствие с изискванията на действащото законодателство в страната, ЧЕЗ извършва планова подмяна на електромерите на своите клиенти в Западна България. Молим клиентите на ЧЕЗ, които живеят на посочените долу адреси, да осигурят представител на домакинството, който да присъства на подмяната.

Подмяната на електромерите ще се извърши както следва:

Община Брезник
За периода 03-04.06.2013 г. /09.00-16.00 ч/ - с. Слаковци
За периода 05-06.06.2013 г. /09.00-16.00 ч/ - с. Бабица

Община Земен
За периода 03-06.06.2013 г. /09.00-16.00 ч/ - гр. Земен - ул. „Белово", ул. „Д-р Георги Михов Димитров", ул. „Земенско кале"

Община Перник
За периода 03-07.06.2013 г. /09.00-16.00 ч/ - с. Люлин

Община Радомир
За периода 03-06.06.2013 г. /09.00-16.00 ч/ - с. Дрен - кв. „Младост" - ул. „115", ул. „8"
За периода 03-07.06.2013 г. /09.00-16.00 ч/ - с. Горна Диканя - махала Клисура
На 07.06.2013 г. /09.00-16.00 ч/ - с. Стефаново, с. Друган - махала Кованджийска

Община Трън
За периода 03-04.06.2013 г. /09.00-16.00 ч/ - с. Милкьовци
На 05.06.2013 г. /09.00-16.00 ч/ - с. Глоговица
На 07.06.2013 г. /09.00-16.00 ч/ - гр. Трън - ул. „Махала кошарите"

ЧЕЗ