Skip to main content

Loading

Прекъсвания на електроразпределението тази седмица

 

За периода 15–19.08.2011 г. ЧЕЗ Разпределение България уведомява своите клиенти за предстоящи прекъсвания на електрозахранването и/или възможни смущения, поради: изнасяне (рециклиране) на eл. табла на граница на собственост; ремонт на съоръжения по мрежи СрН и НН; присъединяване на нови абонати; оперативни превключвания; реконструкции на електропроводи /подмяна на проводници, изправяне на нови стълбове/; кастрене; профилактика на трафопостове.  

Пернишка област, Община Перник

За периода 15-19.08.2011 г. /09.00–16.00 ч./ - с. Бучино - Бачова махала.

На 15.08.2011 г. /09.00–11.30 ч./ -  с. Чуйпетлово.

На 16.08.2011 г. /09.00–16.00 ч./ -  гр. Перник - кв. „Бела вода”, гр. Батановци трънска махала, Месокомбинат "Колбасо", "Бонд 2005", Авточасти втора употреба "Джиджо".

На 17.08.2011 г. /09.00–16.00 ч./ -  гр. Перник - кв. „Църква” Балева махала, Пречиствателна станция Перник, фирма „Еврометал”.

На 17.08.2011 г. /09.00–10.00 ч./ - гр. Перник кв. „Църква” ул. „Й. Лютибродски” 47.

На 17.08.2011 г. /10.30–12.00 ч./ - с. Кладница вилната зона.

На 17.08.2011 г. /13.00–14.30 ч./ - гр. Перник ул. Н. Цанов.

На 17.08.2011 г. /13.00–14.30 ч./ - с. Радуй месност Шамъка.

На 18.08.2011 г. /09.00–16.00 ч./ - с. Люлин.

На 19.08.2011 г. /09.00–10.30 ч./ - гр. Перник кв. „Църква” ул. „Й. Лютибродски” 79.

 

Община Брезник

На 15.08.2011 г. /09.00–16.00 ч./ - с. Долна Секирна.

На 16.08.2011 г. /09.00–16.00 ч./ - с. Красава.

На 17.08.2011 г. /09.00–16.00 ч./ - с. Долна Секирна мах. Бобово, с. Душинци.

На 18.08.2011 г. /09.00–16.00 ч./ - с. Долна Секирна мах. Пеина.

На 19.08.2011 г. /09.00–16.00 ч./ - с. Гигинци.

 

Община Трън

На 18.08.2011 г. /09.00–16.30 ч./ - с. Парамун.

На 19.08.2011 г. /09.00–16.30 ч./ - с. Милковци.

 

Община Радомир

На 15.08.2011 г. /09.00–15.00 ч./ - с. Жедна.

На 15.08.2011 г. /12.30–14.00 ч./ - с. Горна Диканя.

На 15.08.2011 г. /14.00–16.30 ч./ - с. Долна Диканя.

На 16.08.2011 г. /09.00–15.00 ч./ - с. Жедна. 

На 16.08.2011 г. /09.00–12.00 ч./ - гр. Радомир - бл. „НОЕ 1”, бл. „НОЕ 2”, Младежки дом”, Сибанк, База „ГЗ”, Районен съд Радомир, Районна прокуратура, ул. "Майор Чиляев", ул. "Св. Кирил и Методий" до пл. "Свобода", Поземлена комисия Радомир, Бизнес център "Раливен".

За периода 16-17.08.2011 г. /09.00–09.30; 11.30–12.00 ч./ - гр. Радомир - ул. "Батенберг " бл. 2, 3, 5 ,6; пл. "Войнишко въстание" бл. 1, 4; музей "Войнишко въстание", Пазара, ул. "Батенберг" - от пл. "Войнишко въстание" до БТК, библиотека "Напредък", ул. "Люлякова" - от ул. "Дупнишка" до ул. "В. Левски"; ул. "В. Левски" - от ул. "Люлякова" до ул. "Батенберг"; ул. "Хр. Ботев"; ул. "Бенковски"; част от пазара, хотел "Радомир"; ОББ; Първа източна международна банка; читалище "Напредък"; пл. "Свобода" - от ул. "Левски" до ул. "Кирил и Методий"; Пощенска банка; ул. "Цар Освободител" - от хотел "Радомир" до пл. "Войнишко въстание"; ул. "Левски" - от пл. "Свобода" до ул. "Батенберг"; ул. "Кирил и Методий" - от пл. "Свобода" до ул. "Батенберг", кв. "Младост", кв. "Арката", Районен съд Радомир, Районна прокуратура - Радомир, Данъчна служба, Младежки дом, "Ралевин", Поземлена комисия, бензиностанция "Лукойл", Община Радомир, ТЕ "Н. Й.Вапцаров", ОДЗ "3-ти март", ж. ж. "Тракия", ж. к. "Автогара", "Симинвест" ООД, ж. п. гара Радомир, „В и К”, "Вланел" ЕООД, Топливо, "Рапид груп" ООД, с. Копаница, с. Николаево, БТК Радиорелейна, ВП, ж. к. "Мечта", ж. к. "Бащевица".

На 16.08.2011 г. /09.00–12.00 ч./ - гр. Радомир - ул. "Шейново", ул. „Райко Даскалов"- от Автогара посока кв. „Върба”, "Петя Ин" ООД - строителни материали, Автогара.

На 17.08.2011 г. /09.00–15.00 ч./ - с. Житуша.

На 17.08.2011 г. /09.00–12.00 ч./ - гр. Радомир - хотел "Радомир"; ОББ; Първа източна международна банка; читалище "Напредък"; пл. "Свобода"- от ул. "Левски" до ул. "Кирил и Методий"; Пощенска банка; ул. "Цар Освободител" - от хотел "Радомир" до пл. "Войнишко въстание"; ул. "Левски" - от пл. "Свобода" до ул. "Батенберг"; ул. "Кирил и Методий" - от пл. "Свобода" до ул. "Батенберг".

На 17.08.2011 г. /09.00–12.00 ч./ - Радомир: НУ "Архимадрит Зиновий"; ул. "Батенберг" - от Пощата до Бучалото, ул. "Черковна"; ул. "Люлякова"; ул. "Кирил и Методии"; ул. "Бузлуджа"; ул. "Каблешков"; ул. "Волов".

На 17.08.2011 г. /09.00–09.30; 11.30–12.00 ч./ - гр. Радомир: ж. к. "Тракия, ж. к. "Автогара”, ж. к. "Мечта", кв. "Бащевица", МБАЛ Радомир, кв. "Иван Вазов", „В и К”, ОДЗ "3-ти март", ул. "Шейново", ул. „Райко Даскалов" - от Автогара посока кв. „Върба”,"Петя Ин" ООД - строителни материали, Автогара, "Петя Ин" ООД - магазин, кафе "Дане", Търговия на едро, ул. "Вардар", ул. "Стефан Пергелов", ул. "Дупнишка" - от ул. "Р. Даскалов" до площад "Войнишко въстание", ул. „Р. Даскалов" - от ул. „Братя Миленкови" до ул. "Дупнишка".

На 17.08.2011 г. /09.00–15.00 ч./ - с. Кленовик.

На 18.08.2011 г. /09.00–12.00 ч./ - гр. Радомир: кв. "Арката" блокове № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 13, 14, 15; НУ "Любословие"; бензиностанция "Лукойл"; „Пени маркет”; ул. "БачоКиро", ул. "Кракра".

На 17.08.2011 г. /09.00–12.00 ч./ - гр. Радомир: кв. "Арката" блокове № 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24; Шивашки цех; ул. "БачоКиро", ул. "Кракра".

На 17.08.2011 г. /09.00–09.30; 11.30–12.00 ч./ - Радомир: кв. "Арката" блокове № 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33,34; Шивашки цех; ул. "Бачо Киро", ул. "Кракра"; ул. "Захари Кръстев"; ж. к. "Младост" бл. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ,7; БТК; Етнографски музей; клуб "Яворите", "Стойово кафене"; НУ "Архимадрит Зиновий"; ул. "Батенберг" - от Пощата до Бучалото, ул. "Черковна"; ул. "Люлякова"; ул. "Кирил и Методии"; ул. "Бузлуджа"; ул. "Каблешков"; ул. "Волов"; кв. "Гърляница" - бл. № 1, 2, 3, 4 , 5, 6, 7, 8, 9, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48; ул. "Витоша", ул. "Вапцаров", ул. "Хайдут Румяна", ул. "Пчелинци", ул. "Парижка комуна", ул. "Ивайло"; ул. "Земеделска", ул. "Арх. Зиновий", ул. "Патриарх Евтимий", ул. "К. Пчелински", ул. "Шипка", ул. "Голобръдска", ул. "Рилска", ул. "Левски", ул. "Ст. планина", ул. "Ст. Караджа", ул. "Училищна", ул. "Хаджи Димитър", ул. "Раковска", ул. "Анани Николов", ул. "Хан Аспарух"; каре между ул. "Ангел Кънчев", ул. "Др. Цанков", ул. "Милан Грънчаров"; каре между ул. "М. Грънчаров", "Кракра", "Голобръдска", "Осогово"; ул. "Хр. Ботев", ул. "Ан. Николов", ул. "Струма", ул. "Вапцаров", ул. "Пчелинци", ул. "Хайдут Дамшо", ул. "Г. Радомир", ул. "Ивайло", ул. "Широки дол", ул. "Струма”.

На 17.08.2011 г. /09.00–10.00 ч./ - гр. Радомир - ул. „Деян Гебов”.

На 17.08.2011 г. /10.30–12.00 ч./ - гр. Радомир - ул. „Евтим Рангелов”.

На 17.08.2011 г. /13.00–16.00 ч./ -  с. Долни Раковец.

На 19.08.2011 г. /09.00–15.00 ч./ - с. Бобораци.

На 19.08.2011 г. /11.30–16.00 ч./ - с. Долна Диканя.

 

Община Земен

На 16.08.2011 г. /09.00–16.00 ч./ - с. Падине мах. Колина мах. Пейна.

На 16.08.2011 г. /09.00–11.30 ч./ - с. Горна Врабча мах. Голушка.

На 16.08.2011 г. /12.30–15.00 ч./ - гр. Земен - ул. „Албена”.

На 16.08.2011 г. /15.30–16.30 ч./ - с. Блатешница.

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозахранването.

За повече информация, позвънете на денонощната телефонна линия  0700 10 010, на цената на един градски разговор, от всяка точка на Западна България или на сайт: www.cez-rp.bg