Skip to main content

Loading

Прекъсвания в електрозахранването - ЧЕЗ 21-25.Ноември

За периода 21-25.11.2011 г. ЧЕЗ Разпределение България уведомява своите клиенти от Пернишка област за предстоящи прекъсвания на електрозахранването и/или възможни смущения, поради: изнасяне (рециклиране) на eл. табла на граница на собственост; ремонт на съоръжения по мрежи СрН и НН; присъединяване на нови абонати; оперативни превключвания; реконструкции на електропроводи /подмяна на проводници, изправяне на нови стълбове/; кастрене; профилактика на трафопостове.

Община Перник:

За п/да 21.11-25.11.2011 г. /9.00 - 16.00 ч./ -  гр. Батановци, с. Богданов дол, гр. Перник - кв. Варош

На 21.11.2011 г. /9.00 - 10.00 ч./ - гр. Перник - ул. „Райко Даскалов", № 1, ул. „От. Паисий" бл. 24 и 26

На 21.11.2011 г. /11.00 - 12.00 ч./ - гр. Перник - ул. „От. Паисий", бл. 28, ул. „Търговище" № 15

На 21.11.2011 г. /13.00 - 14.00 ч./ - гр. Перник - ул. „В. Левски" бл. 15, с. Големо Бучино - м. „Манастира"

На 21.11.2011 г. /15.00 - 16.00 ч./ - гр. Перник - ул. „Кракра", бл. 15, ул. „Ю. Гагарин", бл. 29

На 24.11.2011 г. /9.00 - 10.00 ч./ - гр. Перник - кв. „Рудничар", ул.15-23

На 24.11.2011 г. /11.00 - 12.00 ч./ - гр. Перник - м. „Стара чешма"

На 24.11.2011 г. /13.00 - 14.00 ч./ -  с. Дивотино - ул. „Първа", № 2

На 24.11.2011 г. /15.00 - 16.00 ч./ - гр. Перник - ул. „Струма", бл. 44

На 25.11.2011 г. /9.00 - 10.00 ч./ - гр. Перник - кв. „Проучване", бл. 3

На 25.11.2011 г. /11.00 - 12.00 ч./ - гр. Перник - ул. „Добруджа", бл. 25

На 25.11.2011 г. /13.00 - 14.00 ч./ - гр. Перник - кв. „Твърди ливади", бл. 60

На 25.11.2011 г. /15.00 - 16.00 ч./ - гр. Перник - кв. „Димова махала", бл. 14

 

Община Брезник:

На 21.11.2011 г. /9.00 - 16.00 ч./ -  с. Завала, с. Муртинци

На 21.11.2011 г. /10.00 - 12.00 ч./ -  с. Станьовци, с. Долна Секирна, с. Горна Секирна, с. Душинци

На 22.11.2011 г. /9.00 - 16.00 ч./ -  с. Билинци

На 23.11.2011 г. /9.00 - 16.00 ч./ -  с. Брусник

На 25.11.2011 г. /9.00 - 16.00 ч./ -  с. Велковци, с. Садовик

 

Община Трън:

На 21.11.2011 г. /9.00 - 16.00 ч./ - с. Ерул, с. Бераинци

На 22.11.2011 г. /9.00 - 16.00 ч./ -  с. Горочевци, с. Ерул

На 23.11.2011 г. /9.00 - 15.00 ч./ - с. Ломница

На 23.11.2011 г. /16.00 - 16.30 ч./ -  гр. Трън - ул. Г. Димитров, ул. „Младост", ул. „Ал. Стамболийски", ул. „П. Д. Петков", пл. „Вл. Тричков"

На 23.11.2011 г. /9.00 - 16.00 ч./ -  с. Долна Мелна - мах. „Полом"

На 24.11.2011 г. /9.00 - 15.00 ч./ - с. Врабча - мах. „Маниш"

На 24.11.2011 г. /15.30 - 16.30 ч./ - гр. Трън - ул. „Народна воля", ул. „Мосоловска", ул. „8-ми март", ул. „Партизан"

На 24.11.2011 г. /9.00 - 16.00 ч./ - с. Ерул

На 25.11.2011 г. /9.00 - 16.00 ч./ -с. Пенкьовци - мах. „Ваклинова", с. Долна Мелна -  мах. „Полом"

 

Община Радомир:

На 22.11.2011 г. /9.30 - 14.00 ч./ -  с. Дрен - нов квартал

На 22.11.2011 г. /9.00 - 10.00 ч./ - гр. Радомир - ул. „Голобръдска" № 63

На 22.11.2011 г. /11.00 - 12.00 ч./ -  с. Кленовик

На 22.11.2011 г. /13.00 - 14.00 ч./ -  с. Касилаг

На 22.11.2011 г. /15.00 - 16.00 ч./ - с. Драгомирово

На 23.11.2011 г. /9.00 - 10.00 ч./ -  с. Прибой

На 23.11.2011 г. /11.00 - 12.00 ч./ -  с. Касилаг

На 23.11.2011 г. /12.30 - 13.30 ч./ -  с. Житуша

На 23.11.2011 г. /14.00 - 15.00 ч./ -  с. Лобош

На 23.11.2011 г. /15.00 - 16.00 ч./ -  с. Жабляно

На 24.11.2011 г. /9.30 - 14.00 ч./ -  с. Дрен - нов квартал

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозахранването.

За повече информация, позвънете на денонощната телефонна линия  0700 10 010, на цената на един градски разговор, от всяка точка на Западна България или на сайт: www.cez-rp.bg.