Skip to main content

Loading

Рязане и кастрене на суха и опасна дървесна растителност на територията на Община Перник и предотвратяване на аварийни ситуации

Документ: Обявление за обществена поръчка (542344)
Възложител: Община Перник 
Получен на: 22-05-2013 
Преписка: 00589-2013-0007 (Отворена)
Процедура: Открита процедура по ЗОП
Име: ” Рязане и кастрене на суха и опасна дървесна растителност на територията на Община Перник и предотвратяване на аварийни ситуации ” 
Описание: Основните видове дейности са свързани с рязане и кастрене на суха и опасна дървесна растителност на територията на Община Перник и предотвратяване на аварийни ситуации . Операциите, предмет на възлагане са следните:1.Оформяне короните на дърветата /рязане на глава/;2.Оформяне короните на дърветата/кастрене/;3.Отсичане на единични дървета с d< 25 см;4.Отсичане на единични дървета с d=25 до 50 см; 5.Отсичане на единични дървета с d > 50 см;6.Изсичане на храсти до 8 см;7.Натоварване на дървения материал и извозване. 
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 20/06/2013 16:30

Източник: http://pernik.bg/documents?id=1951