Skip to main content

Loading

Списък с одобрените за помощи от Междуведомствената комисия за община Перник

За предоставяне на средства от резерва за непредвидени и неотложни разходи по чл. 1, ал. 2, т. 4.2 на Закона за държавния бюджет на Република България за 2013 г., за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия,

МЕЖДУВЕДОМСТВЕНАТА КОМИСИЯ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И ПОДПОМАГАНЕ РЕШИ:

На основание § 4, ал. 2 от Преходните и Заключителни разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2013 г. и чл. 34, ал. 1 от Постановление № 1 на Министерския съвет от 9 януари 2013 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2013 г., утвърждава 38 797 995 лв., както следва:

На Община Перник - 10 270 678 лв. за овладяване и преодоляване на щети от земетресението на 22 май 2012 г., от които:
а) 106 423 лв. за разплащане на извършени неотложни аварийно-възстановителни работи по сградите на основно училище и детска градина в с. Драгичево; училище „Ив. Рилски", училище „Христо Смирненски", училище „Петър Берон" и 11-то основно училище в гр. Перник;
б) 8 564 895 лв. за възстановителна помощ, съгласно Приложение № 1.
в) 1 599 360 лв. за възстановяване сградите на детска градина „Родолюбче" и ОДЗ „Валентина Терешкова", гр. Перник.

Приложение 1:

гр. Батановци ул. Граово 91 Александър Борисов Павлов 2,040
гр. Батановци ул. Ал. Стамболийски 18 Александър Найденов Георгиев 1,590
гр. Батановци ул. Коста Тричков 45 Алекси Серафимов Алексов 1,044
гр. Батановци ул. Никола Вапцаров 5 Анелия Борисова Йорданова 2,854
гр. Батановци ул. Батан войвода 6 Анета Георгиева Бошнакова 6,990
гр. Батановци ул. Никола Вапцаров 31 Антоанета Спасова Ставриева 1,480
гр. Батановци ул. Средорек 2А Асен Георгиев Давидков 2,033
гр. Батановци ул. Коста Тричков 33 Бойка Павлова Боянова 6,589
гр. Батановци ул. Иван Вазов 1 Боне Петров Гергинов 1,632
гр. Батановци ул. Иван Вазов 3 Борис Антонов Николов 1,092
гр. Батановци ул. Коста Тричков 36 Валентин Христов Трифонов 2,675
гр. Батановци ул. Борова УПИ 1575 Валери Димитров Ананиев 1,375
гр. Батановци ул. Коста Тричков 2А Ваня Манолова Тасева 6,873
гр. Батановци ул. Граово 18 А Васил Авергиев Димитров 1,485
гр. Батановци ул. Граово 17 Василка Николова Тонева 1,796
гр. Батановци ул. Коста Тричков 35 Василка Серафимова Караманчева 3,238
гр. Батановци ул. Св.Св. Кирил и Методий 44 Вера Христова Маркова 7,671
гр. Батановци ул. Граово 93 Виктория Ананиева Аспарухова 1,459
гр. Батановци ул. Св.Св.Кирил и Методий 14 Виолета Борисова Юорданова 1,342
гр. Батановци ул. Христо Ботев 30 Владимир Лалчев Владимиров 6,939
гр. Батановци ул. Трендафил Георгиев 3 Гошо Димитров Николов 2,103
гр. Батановци ул. Старо село 2 Деян Евлогиев Авиотов 2,395
гр. Батановци ул. Граово 75 А Димитрина Славчева Миланова 1,313
гр. Батановци ул. Илинден 13 Димитър Василев Стаменов 10,000
гр. Батановци ул. Граово 87 Димитър Емилов Димитров 2,401
гр. Батановци ул. Стране 53 А Евга Стоичкова Симеонова 1,600
гр. Батановци ул. 3-ти март 38 А Еленка Петрова Иванова 1,002
гр. Батановци ул. Старо село 2 Елин Евлогиев Авиотов 2,873
гр. Батановци ул. Жельо Демиревски 22 Елка Методиева Данева 1,953
гр. Батановци ул. Ал.Стамболийски 31 Емил Йорданов Василев 1,493
гр. Батановци ул. 6-ти септември 2 Емилия Василева Стойнева 2,168
гр. Батановци ул. Република 18 А Здравка Асенова Христова и Антон Павлов 2,093
гр. Батановци ул. Любен Каравелов 6 Здравко Методиев Драгомиров 2,107
гр. Батановци ул. Старо село 6 Иван Георгиев Захариев 10,000
гр. Батановци ул. Витоша 4 Иван Димитров Иванов 1,427
гр. Батановци ул. Батан войвода 9 Иван Огнянов Стойнев и Цветанка Горянова Стойнева 1,597
гр. Батановци ул. Граово 77 Иван Петров Крумов 1,299
гр. Батановци ул. Васил Левски 7 Иван Страхилов Иванов 3,833
гр. Батановци ул. Коста Тричков 3 Иванка Петрова Георгиева 1,348
гр. Батановци ул. Св. Св. Кирил и Методий 24 Иво Любомиров Герасимов 1,245
гр. Батановци ул. Граово 73 Йордан Миленов Божилов 7,558
гр. Батановци ул. Христо Ботев 24 Йордан Стоименов Ананиев 1,534
гр. Батановци ул. Христо Смирненски 10 Кирил Иванов Гергинов 2,653
гр. Батановци ул. Илинден 6 Кирил Стоянчов Соколов /и Деница Александрова Соколова в новата оценка/ 1,842
гр. Батановци ул. Княз Борис 128 Кирил Шанев Илиев 1,205
гр. Батановци ул. Средорек 1 Кочо Павлов Паракозов 1,232
гр. Батановци ул. Коста Тричков 24 Куневка Никифорова Николова 1,163
гр. Батановци ул. Коста Тричков 4 Лилия Тодорова Василева 6,747
гр. Батановци ул. Княз Борис 113 Лиляна Богданова Дамянова 1,273
гр. Батановци ул. Граово 54 Любомир Емилов Димитров 1,763
гр. Батановци ул. Ал. Стамболийски 40 Людмил Симеонов Михайлов 1,126
гр. Батановци ул. Никола Вапцаров 35 Мария Стоянова Тодорова 2,183
гр. Батановци ул. Коста Тричков 47 Методи Крумов Милов 1,455
гр. Батановци ул. Княз Борис 112 Методи Станимиров Достин 5,699
гр. Батановци ул. Иван Вазов 4 А Милен Темелков Георгиев 5,733
гр. Батановци ул. Старо село 10 Милчо Борисов Тодоров 3,569
гр. Батановци ул. Граово 70 Милчо Методиев Наков 4,945
гр. Батановци ул. Граово 32 Надя Ерменчова Александрова 2,154
гр. Батановци ул. Христо Ботев 8 Найден Лозанов Гоцев 1,293
гр. Батановци ул. Никола Вапцаров 29 Наташа Георгиева Дамянова 2,173
гр. Батановци ул. Христо Ботев 12 А Нели Славчева Стойнева 1,147
гр. Батановци мах. Яшарска 1 Николай Валентинов Горанов 6,193
гр. Батановци ул. Средорек 16 Николай Георгиев Найденов 1,865
гр. Батановци ул. Любен Каравелов 2 Нона Димитрова Костова 1,071
гр. Батановци ул. Средорек 6 Рангел Сергиев Георгиев 2,020
гр. Батановци ул. Старо село 2 Рахила Евлогиева Авиотова 2,236
гр. Батановци ул. Ал. Стамболийски 76 Роза Ангелова Мановска 1,579
гр. Батановци ул. Св. Св. Кирил и Методий 9 Росица Трендафилова Георгиева и Анастасия Трендафилова Георгиева 1,103
гр. Батановци мах. Яшарска 9 Светла Владимирова Таскова 6,107
гр. Батановци мах. Яшарска 10 Силвия Делчева Ризова 3,997
гр. Батановци ул. Св.Св.Кирил и Методий 20 Симеон Седевчов Андреев 2,085
гр. Батановци ул. Витоша 8 Славка Иванова Димитрова 1,517
гр. Батановци ул. Старо село 7 Станка Рангелова Миленова 6,428
гр. Батановци ул. Васил Левски 7 Стоян Делчов Страхилов 1,039
гр. Батановци ул. Илинден 8 Стоян Димитров Стоянов 2,109
гр. Батановци ул. Акация 4 Цветанка Костадинова Зарева 5,776
гр. Перник ул. Околчица 4 Аделина Владова Сотирова и Марияна Владова Милчова 1,208
гр. Перник ул.Стара Планина 12 Аделина Йорданова Атанасова 1,230
гр. Перник кв. Монте Карло бл.211, ап.1 Аделина Йорданова Спиридонова и Зорка Александрова Андонова 7,470
гр. Перник ул. Преслав 7 Аделина Милчева Николова 7,372
гр. Перник кв. Кристал /бл.ове/ бл.2, ап.2 Аделина Новачкова Десова 1,656
гр. Перник ул. Пирдоп 4 Аделина Стоянова Занева 3,092
гр. Перник ул. Тодор Каблешков 26 Аделина Цветанова Златанова 3,871
гр. Перник ул. Струма бл.54, ап. 4 Адриана Александрова Стоименова 1,034
гр. Перник ул. Света Петка 56 Адриана Красимирова Лазарова-Тончева 1,688
гр. Перник ул. Кракра бл.68, ап. 11 Адриана Руменова Сергиева 1,504
гр. Перник ул. Люлин 121 Албена Андреева Аначкова и Емил Андреев Аначков 6,064
гр. Перник кв. Монте Карло бл.213 вх.В Албена Димитрова Дамянова 4,655
гр. Перник ул. Оборище 21 Албена Евгениева Атанасова 2,253
гр. Перник ул. Венец 5 Албена Иванова Борисова 680
гр. Перник ул. Екзарх Йосиф 35 Албена Иванова Славова 1,164
гр. Перник ул. Струма 13 Александър Ананиев Йорданов 1,973
гр. Перник ул. Севлиево 25 Александър Асенов Григоров 5,601
гр. Перник ул. Пирдоп 92 Александър Борисов Иванов 1,078
гр. Перник ул. Добруджа 36Г Александър Василев Недялков 3,611
гр. Перник ул. Враца 50 Александър Владимиров Живков 1,017
гр. Перник ул. Софийско шосе 130 А Александър Георгиев Тонев и Виктория Стаменова Тонева 2,286
гр. Перник ул. Варна 46 Александър Григоров Несторов 7,947
гр. Перник ул. Софийско шосе 53 Александър Ерменчев Александров 8,597
гр. Перник ул. Лилия 9 Александър Крумов Рангелов 2,229
гр. Перник ул. Струма бл.54, ап.7 Александър Крумов Стоименов и Адриана Александрова Стоименова 1,604
гр. Перник ул. Вардар бл.48, ап. 7 Александър Любенов Шатровски 1,239
гр. Перник ул. Враца 92 Александър Петров Русев 1,790
гр. Перник ул. Буная 13 Александър Рангелов Сендов 2,268
гр. Перник ул. Презвитер Козма 15 Александър Станоев Николов 2,040
гр. Перник ул. Брезник 4 Александър Стоянов Александров 1,605
гр. Перник ул. Света Петка 31 Алипина Симеонова Стоилкова 10,000
гр. Перник ул. Стара планина 107 Ана Василева Асенова 1,441
гр. Перник ул. Балканджи Йово 23 Ана Николова Гергинова 1,009
гр. Перник ул. Оборище 51 Анаки Димитров Спасов и Иванка Димитрова Спасова 10,000
гр. Перник ул. Марина бара 48 Анани Владов Адамов 1,288
гр. Перник ул. Враца 31 Анастасия Георгиева Зографова 3,207
гр. Перник кв. Твърди ливади бл.22, ап.9 Анатоли Димитров Аспарухов 4,060
гр. Перник ул. Горски извор 22 Ангел Боянов Миков 1,142
гр. Перник ул. Ален Мак 97 Ангел Георгиев Иванчев 1,484
гр. Перник ул. Угърчин 10 Ангел Георгиев Неделков 1,063
гр. Перник ул. Лилия 5 Ангел Леков Иванов 1,275
гр. Перник ул. Витоша 23 Ангел Митков Любенов 1,199
гр. Перник кв. Рудничар, ул. 13-та 1, лятна кухня Ангел Сергиев Ангелов 1,763
гр. Перник ул. Верила 12 Ангел Славчев Стефанов 1,380
гр. Перник ул. Илинден 1 Ангелина Георгиева Асенова, Весела Георгиева Неделкова и Радка Стефанова Неделкова 5,477
гр. Перник кв. Железни заводи 37 Ангелина Николова Кирилова 4,857
гр. Перник ул. Варна 69 Ангелина Стефанова Димитрова 1,498
гр. Перник ул. Пирдоп 31 Андрей Асенов Андреев 4,095
гр. Перник ул. Самоков 36 Андрей Петров Петров 2,686
гр. Перник ул. Кърджали 63 Анета Валтерова Георгиева 1,141
гр. Перник ул. Христо Ботев 1 Анета Владимирова Димитрова-Симеонова 2,112
гр. Перник ул. Краище 4 Анета Иванова Динева 1,920
гр. Перник кв. Твърди ливади бл.11,ап.14 Анета Йорданова Милошева 3,857
гр. Перник ул. Малашевска 3 Анжело Гошов Йорданов 1,081
гр. Перник ул. Стара планина 34 Ани Асенова Илиева 1,088
гр. Перник ул. Къкринско ханче 1 Аниола Кирилова Димова 5,437
гр. Перник ул. Балчик 3 Анита Димитрова Велчева 7,260
гр. Перник ул. Горски извор 15 А Анка Асенова Димитрова 1,665
гр. Перник кв. Кристал 3a Анка Борисова Чолева 10,000
гр. Перник ул. Люлин 46 Анка Веселинова Симова 5,346
гр. Перник кв.Рудничар ул.1-ва 12 Анка Донкова Ангелова и Емил Благоев Райчев 5,887
гр. Перник кв. Нов безистен бл.45, ап.35 Анка Първанова Йорданова 1,100
гр. Перник ул. Мелник 3 Анка Раденкова Милева 4,180
гр. Перник ул. Рила 9 Анка Стойнева Деянова 1,066
гр. Перник кв. Твърди ливади бл.23,ап.13 Анна Боянова Григорова 1,071
гр. Перник ул. Балван 2 Анна Димитрова Евтимова 1,060
гр. Перник ул. Стара Загора 20 Анна Любенова Георгиева 1,366
гр. Перник ул. Стефан Караджа 2А Анна Русева Симеонова 7,363
гр. Перник ул. Велинград 4 Антица Николова Рангелова 1,785
гр. Перник ул. Лев Толстой 7 Антоанета Ангелова Дойчинова 2,622
гр. Перник ул. Ален мак 57 Антоанета Асенова Стоилова 1,731
гр. Перник ул. Сини връх 6 Антоанета Аспарухова Стоянова 1,039
гр. Перник ул. Враца 81 Антоанета Атанасова Даракова 1,478
гр. Перник ул.Шумен 20 Антоанета Борисова Гълъбова 1,322
гр. Перник ул. Сергей Румянцев 2 Антоанета Борисова Феодорова 1,816
гр. Перник ул. Оборище 3 Антоанета Василева Димитрова 1,009
гр. Перник кв. Рудничар ул. 15-та 24 Антоанета Василева Петрова 2,291
гр. Перник ул. Ален мак 9 Антоанета Владимирова Иванова 3,862
гр. Перник ул. Протожерица 119 А Антоанета Георгиева Генадиева 1,364
гр. Перник кв. Железни заводи 81 Антоанета Димитрова Костова 6,130
гр. Перник ул. Палма 16 Антоанета Иванова Давиткова 1,245
гр. Перник ул. Св. Петка 8 Антоанета Йорданова Иванова 1,517
гр. Перник ул. Сини връх 2 Антоанета Кирилова Маразова 1,073
гр. Перник кв. Васил Левски 30 Антоанета Кирилова Янева 8,115
гр. Перник ул. Силистра бл.5, ап. 23 Антоанета Михайлова Андреева 1,171
гр. Перник ул. Протожерица 41 Антон Александров Стоянов 6,166
гр. Перник кв. Кристал бл. 2, Вх.Б, Ап. 8 Антон Асенов Цамбов 1,008
гр. Перник кв. Твърди ливади бл.10, апЗ Антон Аспарухов Миланов 1,818
гр. Перник ул. Средец 8 Антон Богомилов Андонов 10,000
гр. Перник ул. Владислав Граматик 3 Антон Василев Младенов 4,098
гр. Перник кв. Твърди ливади бл.45, ап.17 Антон Макариев Собков 3,016
гр. Перник ул. Самоков 11 Антон Славчев Антонов 7,243
гр. Перник ул. Средец 22 Антон Тодоров Евгениев 2,588
гр. Перник ул. Никола Козлев 27 Антония Валериева Стоянова 1,244
гр. Перник ул. Капитан Векилски 11 Асен Атанасов Димов 1,321
гр. Перник ул. Троян 10 Асен Борисов Ставрев 1,000
гр. Перник ул. Болград 11 Асен Венциславов Котев 6,943
гр. Перник ул. Пирдоп 88 Асен Григоров Методиев 2,472
гр. Перник кв. Васил Левски 26 Асен Иванов Величков 2,053
гр. Перник ул. Хайдут Велко 20 Асен Иораднов Галев 3,607
гр. Перник ул. Св. Св. Кирил и Методий бл.7, ап.2 Асен Испиридонов Михайлов 1,694
гр. Перник ул. Найден Геров 8 Асен Костадинов Алексов 2,229
гр. Перник ул. Дряново 4 Асен Ласерманов Асенов 2,522
гр. Перник ул. Буная 15 Асен Милчев Асенов 5,759
гр. Перник ул. Цанко Церковски 23 Асен Милчов Георгиев 2,534
гр. Перник ул. Витоша 17 Асен Николаев Асенов 7,816
гр. Перник ул. Самоков 21 Асен Станимиров Станоев и Кирил Станимиров Станоев 1,630
гр. Перник ул. Самоков 35 Асен Страхилов Асенов 2,385
гр. Перник ул. Стоян Заимов 80 Асен Тодоров Алексов 6,822
гр. Перник ул. Пловдив 37 Аска Йорданова Иванова 1,167
гр. Перник ул. Дойран 9 Аска Михайлова Тасева 1,310
гр. Перник ул. Шумен 40 Аско Никифоров Фиодоров 2,635
гр. Перник ул. Пирдоп 6А Аспарух Стойнев Божков 1,575
гр. Перник ул. Стара планина 130 Атанас Аспарухов Драганов 3,138
гр. Перник ул. Васил Левски бл.8, ап.11 Атанас Богомилов Атанасов 1,185
гр. Перник ул. Градище 5 Атанас Борисов Рангелов 7,321
гр. Перник ул. Руй 3 А Атанас Валентинов Атанасов 1,493
гр. Перник ул. Ивайло 7 Атанас Венев Иванов 1,358
гр. Перник кв. Красно село 22 вх.А ап.4 Атанас Владимиров Тодоров 3,171
гр. Перник ул. Пловдив 81 Атанас Григоров Велинов 4,828
гр. Перник ул. Кърджали 100 Атанас Крумов Янчев 1,139
гр. Перник кв. Рудничар ул.11-та 6 Атанас Стаменов Костадинов 1,377
гр. Перник ул. Люлин 48 Атанаска Йорданова Васева 4,168
гр. Перник ул. Пловдив 61А Атанаска Ставрева Алексова 5,508
гр. Перник ул. Брезник 33 Биляна Петрова Борисова 2,789
гр. Перник ул. Пловдив 48 Бисер Йорданов Михайлов 4,740
гр. Перник ул. Ал. Батенберг 21 Бистра Никифорова Маркова 1,527
гр. Перник ул. Пирдоп 86 Благой Божичков Владимиров 5,591
гр. Перник ул. Варна 40 Благородка Никифорова Милева 9,633
гр. Перник кв. Твърди ливади бл42,ап9 Богдан Александров Николов 1,618
гр. Перник ул. Петко Евтимов 23 Богдан Николов Йоцев 1,729
гр. Перник ул. Рила 35 Богдан Станимиров Андонов и Дана Владимирова Андонова 1,169
гр. Перник ул. Чинар 2 Богдана Мирчева Станоева 1,141
гр. Перник ул. Русе 51 Богдана Янева Лазарова 1,400
гр. Перник ул. Оборище 95А Богинка Петрова Миланова 1,404
гр. Перник ул. Русе 33 Богиня Стоянова Лумова 4,252
гр. Перник ул. Люлин 95 Богомил Георгиев Христов 1,888
гр. Перник ул. Оборище 77 Богомил Огнянов Владимиров 4,602
гр. Перник кв. Рудничар ул. 11-та 64 Богомил Петров Любомиров 5,688
гр. Перник ул. Ален мак 86 Богомил Станчов Владов 1,195
гр. Перник ул. Кърджали 26 Богомил Стоянов Иванов 2,212
гр. Перник ул. Варна 9 Божана Александрова Виденова 1,530
гр. Перник ул. Бяла Слатина 13 Божана Димитрова Здравкова 1,920
гр. Перник ул. Пловдив 35 Божидар Гаврилов Стоичков 1,325
гр. Перник ул. Пловдив 74 Божидар Симеонов Стоименов 2,204
гр. Перник ул. Райна Княгиня 5 Божидар Стефанов Христов 2,144
гр. Перник ул. Пловдив 56 Божичко Асенов Христов 3,795
гр. Перник ул. Стефан Караджа 22 Бойка Георгиева Аксентиева 3,434
гр. Перник ул. Кърджали 36 Бойка Иванова Боянова 1,031
гр. Перник ул. Граово 15 - къща З-ти етаж Бойка Ставрева Павлова 1,087
гр. Перник ул. Средец 10 Бойка Стоянова Иванова 2,708
гр. Перник ул. Айтос 6 Бойко Антонов Боянов 1,941
гр. Перник ул. Елена бл. 6/1 Бойко Иванов Боянов 1,222
гр. Перник ул. Оборище 88 Бойко Любомиров Бегов 2,343
гр. Перник ул. Ботевград 2 Бойко Николов Рангелов 2,294
гр. Перник ул. Павликени 8 Бойчо Данаилов Тодоров и Кирил Данаилов Тодоров 5,266
гр. Перник ул. Пирдоп 94 Бойчо Евгениев Методиев 4,212
гр. Перник ул. Протожерица 119 Борис Александров Васев 2,329
гр. Перник ул. Пловдив 17А Борис Борисов Ангелов 1,544
гр. Перник ул. Парижка комуна 20 Борис Георгиев Зарев 8,043
гр. Перник ул. Петко Евтимов 19 Борис Кирилов Вуков 2,095
гр. Перник ул. Брезник 51 Борис Кирилов Тасев 1,102
гр. Перник ул. Захари Стоянов 7 Борис Методиев Симов 3,865
гр. Перник кв. Целева круша 36 Борис Петров Никленов 6,966
гр. Перник ул. Пирдоп 28 Борис Рангелов Илиев 1,218
гр. Перник ул. Миджур 7 Борис Стефанов Митрев 3,242
гр. Перник ул. Оборище 69 Борис Тодоров Николов 1,654
гр. Перник ул. Айтос 17 Борис Ценков Димитров 2,381
гр. Перник ул. Брезник 66 Борислав Александров Пейчев 2,347
гр. Перник ул. Капитан Векилски 13 Борислав Венев Миладинов 1,039
гр. Перник ул. Ален мак 19 Борислав Владимиров Малинов 1,772
гр. Перник ул. Софийско шосе 37 Борислав Димитров Димитров 1,542
гр. Перник ул. Парижка комуна 27 Борислав Любенов Рангелов 4,612
гр. Перник ул. Граово 15 - къща -2ри етаж Борислав Петров Павлов 1,110
гр. Перник ул. Петко Каравелов бл.20, ап.52 Борислав Симеонов Младенов 1,360
гр. Перник ул. Тодор Каблешков 26 Борислав Цветанов Борисов 3,345
гр. Перник ул. Люлин 74 Борислава Иванова Борисова 1,382
гр. Перник ул. Витоша 17 Борислава Петрова Евлогиева 7,088
гр. Перник ул. Търново 3 Боряна Георгиева Петрова, Георги Недков Недев и Анета Георгиева Ноколова-Недева 4,996
гр. Перник кв. Стара Чешма 25 Б Боряна Котева Грънчарска 6,292
гр. Перник кв. Твърди ливади бл.40, Ап.З Боряна Петрова Иванова 4,968
гр. Перник ул. Протожерица 65 Ботю Иванов Пенчев и Стефка Ботева Пенчева 9,768
гр. Перник ул. Никола Козлев 20 А Боян Ангелов Маринков 1,146
гр. Перник кв. Твърди ливади бл. 8,ап. 5 Боян Зафиров Колев 4,258
гр. Перник ул. Марина бара 52 Боян Спасов Стойнев 1,156
гр. Перник кв. Караманица 103 Боянка Спиридонова Стоичкова 2,581
гр. Перник ул. Протожерица 97А Бранимир Бориславов Георгиев 7,605
гр. Перник ул. Варна 50 Валентин Асенов Радев 9,313
гр. Перник ул. Пирдоп 10 Валентин Верчев Илиев 1,113
гр. Перник ул. Вихрен 14 Валентин Георгиев Виячки 1,063
гр. Перник ул. Търговище 17 Валентин Георгиев Евстатиев 3,261
гр. Перник ул. Мальовица 5 Валентин Георгиев Иванов 1,835
гр. Перник ул. Република 46 Валентин Георгиев Стоянов 4,010
гр. Перник ул. Пирдоп 73 Валентин Георгиев Стрехарски 6,167
гр. Перник ул. Цанко Церковски 8 Валентин Евтимов Панев 6,438
гр. Перник ул. Никола Карев 8 Валентин Иванов Зарков 1,000
гр. Перник ул. Враца 81 Валентин Иванов Радев 1,443
гр. Перник ул. Столетов 26 Валентин Иванов Рангелов 9,814
гр. Перник ул. Черноризец храбър 1 Валентин Йорданов Ваклинов 4,271
гр. Перник ул. Люлин 133 Валентин Кирилов Евтимов 1,369
гр. Перник кв. Твърди ливади бл.41, ап. 5 Валентин Любенов Николов 1,246
гр. Перник ул. Шумен 19 Валентин Николов Благоев 1,315
гр. Перник ул. Оборище 26 Валентина Георгиева Николова 6,713
гр. Перник ул. Пловдив 58 Валентина Иванова Грозданова 10,000
гр. Перник ул. Струма бл.56, ап.б Валентина Иванова Йорданова 1,486
гр. Перник ул. Найчо Цанов 5 Валентина Симеонова Златева 6,143
гр. Перник ул. Буная 16А Валери Асенов Митрев 6,713
гр. Перник ул. Парижка комуна 11А Валери Георгиев Сергиев 1,591
гр. Перник ул. Панайот Хитов 10 Валери Димитров Станимиров 7,203
гр. Перник ул. Цанко Церковски 8 Валери Евтимов Панев 6,342
гр. Перник ул. Люлин 40 Валери Йорданов Борисов 1,177
гр. Перник ул. Търново 38 Валери Кирилов Василев 1,003
гр. Перник ул. Люлин 9 Валери Кирилов Милушев 1,030
гр. Перник ул. Враца 66 Валери Огнянов Аспарухов 1,244
гр. Перник ул. Цанко Церковски 3 Валери Рангелов Кирилов 1,378
гр. Перник кв. Караманица 50 Валери Стоянов Свиленов 3,733
гр. Перник кв. Твърди ливади бл.28,ап6 Валери Тошков Аргиров 1,134
гр. Перник ул. Добри Чинтулов 4 Валерия Димитрова Драганова 1,565
гр. Перник ул. Малашевска 1 Валерия Михайлова Такева 2,545
гр. Перник ул. Пловдив 17А Ваня Асенова Ангелова 3,252
гр. Перник пл. Кракра Пернишки бл.12, ап. 16 Ваня Любенова Миланова 4,909
гр. Перник ул. Острица 1 Васил Александров Василев 1,121
гр. Перник ул. Отец Паисий бл.54, ап. 2 Васил Александров Стойков 1,185
гр. Перник кв. Твърди ливади бл.6, ап2 Васил Андонов Грозданов 2,173
гр. Перник кв. Горно Могиличе 44 А Васил Андреев Якимов 5,858
гр. Перник ул. Брезник 94 Васил Асенов Димитров 1,023
гр. Перник пл. Кракра Пернишки бл.10, ап. 14 Васил Борисов Васев 4,909
гр. Перник ул. Балчик 13 Васил Велков Мартинов 1,601
гр. Перник ул. Балканджи Йово 5 Васил Димитров Ангелков 1,403
гр. Перник кв. Горно Могиличе 80 Васил Ездимиров Милев 6,217
гр. Перник ул. Вардар бл.41, ап.4 Васил Занев Ангелов 10,000
гр. Перник ул. Булаир 7 Васил Иванов Йорданов 4,484
гр. Перник ул. Дряново 6 Васил Илиев Симов 1,000
гр. Перник ул. Караманица 40 Васил Методиев Василев 3,914
гр. Перник ул. Отец Паисий бл.102, ап. 3 Васил Мирчев Кръстев 1,301
гр. Перник ул. Стоян Заимов 47 В Васил Петров Стоилков 2,814
гр. Перник ул. Отец Паисий бл.23, ап.11 Васил Първанов Савов 1,846
гр. Перник ул. Република 12 Васил Рангелов Петров и Мариана Петрова Петрова 1,077
гр. Перник ул. Буная 7 Васил Стефанов Стефанов 1,893
гр. Перник ул. Граово 42А Васил Стоев Стоянов 1,733
гр. Перник кв. Монте Карло бл.224, ап.4 Васил Трайков Тороманов 1,628
гр. Перник ул. Средна Гора 18 Василенка Арсова Неделкова 1,519
гр. Перник ул. Стара Загора 17 Василка Александрова Гонева 3,271
гр. Перник ул. Протожерица 81 Василка Богданова Анчева 3,240
гр. Перник кв. Рудничар ул. 14-та 2 Василка Василева Цветкова 1,408
гр. Перник ул. Найчо Цанов 41 Василка Владимирова Величкова 2,154
гр. Перник ул. Ботевград 7 Василка Георгиева Лазева 1,652
гр. Перник ул. Пловдив 25 Василка Димитрова Стойчева 1,324
гр. Перник ул. Селимица 2 Василка Димитрова Стойчева 1,692
гр. Перник ул. Ботевград 4 Василка Драгомирова Палпурина 1,641
гр. Перник ул. Пловдив 57 Василка Иванова Митова 5,494
гр. Перник ул. Етрополе 2 Василка Иванова Николова 2,153
гр. Перник ул. Арда 8 Василка Кръстева Николова 7,729
гр. Перник ул. Самодивска 11 Василка Методиева Велева 4,115
гр. Перник кв. Рудничар ул. 2-ра 52 Василка Миладинова Граховска 4,597
гр. Перник ул. 13-та 13 - къща Василка Първанова Станоева 10,000
гр. Перник ул. Шевроляк 52 Василка Стоименова Славова 2,107
гр. Перник ул. Вардар бл.52, ап.12 Василка Трифонова Евтимова 1,025
гр. Перник ул. Нова Загора 1 Василка Янакиева Григорова 2,897
гр. Перник ул. Габрово 2 Васко Цветанов Цветков 1,117
гр. Перник ул. Мадара 11 Велизар Стоилов Лазов 1,378
гр. Перник ул. Верила 23 Велизар Христов Дордуков и Светла Георгиева Миткова-Дордукова 4,015
гр. Перник ул. Батак 7 Велика Николова Божилова 8,115
гр. Перник ул. Пирдоп 63 Велин Данаилов Петров 3,983
гр. Перник ул. Столетов 28 А Велин Евстатиев Йонев 1,642
гр. Перник ул. П.Славейков 36 Величка Асенова Христова 1,521
гр. Перник ул. Ален мак 37 Величка Любомирова Тонева 7,960
гр. Перник ул. Найчо Цанов бл.8, ап.2 Величка Симеонова Александрова 1,387
гр. Перник ул. Люлин 113 Вене Младенов Костов 1,214
гр. Перник ул. Малашевска 15 А Вене Станимиров Тасев 10,000
гр. Перник ул. Оборище 109 Вене Стоянов Михайлов 1,957
гр. Перник кв. Бели брег бл.9, ап. 2 Венета Богомилова Мирчева 2,073
гр. Перник ул. Средец 26 Венета Владимирова Богданова 2,828
гр. Перник ул. Васил Априлов 8 Венета Димитрова Славчева 3,931
гр. Перник ул. Тутракан 19 Венета Димитрова Трайчева 2,062
гр. Перник ул. Брезник 10 Венета Евгениева Танчева 1,533
гр. Перник ул. Стара планина 30 Венета Кирилова Методиева 3,341
гр. Перник ул. Арда 3 Венета Кръстанова Николова 4,223
гр. Перник ул. Кракра бл.52, ап. 9 Венетка Димитрова Цанова 1,435
гр. Перник ул. Ален мак 22 Венетка Цветкова Виденова 4,133
гр. Перник ул. Стоян Заимов 38 Венеция Станимирова Стоименова 4,534
гр. Перник ул. Преслав 7А Венка Евтимова Костадинова 7,372
гр. Перник ул. Павликени 28 Венка Ерменчова Вацева 2,288
гр. Перник кв. Караманица 24 Венцислав Борисов Иванов 3,694
гр. Перник ул. Ела 1 Венцислав Василев Андонов 5,737
гр. Перник ул. Балканджи Йово 14 Венцислав Василев Ненков 1,694
гр. Перник ул. Стара планина 111 А Венцислав Димитров Менчев 1,279
гр. Перник ул. Цани Гинчев 26 Венцислав Димитров Стоичков 6,538
гр. Перник ул. Дъга 45 Венцислав Илиев Васев 1,236
гр. Перник ул. Мальовица 1 Венцислав Сотиров Анестиев 10,000
гр. Перник ул. Средец 16 Венцислав Тодоров Лазаров 1,545
гр. Перник ул. Брезник 61 Вера Александрова Кръстева 1,372
гр. Перник ул. Сини вир 156 Вера Георгиева Феодорова 4,186
гр. Перник ул. Стефан Караджа 20 А Вера Драгомирова Николова 3,136
гр. Перник ул. Вардар 43 Вера Николова Антова 6,151
гр. Перник ул. Парижка комуна 24А Вергиния Крумова Кръстева 2,625
гр. Перник ул. Радомир бл.9, ап.8 Вергиния Кръсетва Милева 1,157
гр. Перник ул. Св.Св.Кирил и Методий бл.9, ап.2 Верка Антимова Николова 1,605
гр. Перник ул. Пирдоп 74 Верка Георгиева Накева 10,000
гр. Перник ул. Търговище 7А Верка Илкова Цакманова 1,500
гр. Перник ул. Бургас 4 Верка Крумова Теофилова 7,240
гр. Перник ул. Бяла Слатина 31 Весела Боянова Рангелова 1,927
гр. Перник ул. Вардар бл.54, ап.26 Весела Кирилова Миленова 2,162
гр. Перник ул. Люлин 99 Веселин Ангелов Владимиров 5,871
гр. Перник ул. Стара планина 120 Веселин Антов Илиев 2,867
гр. Перник ул. Св.Св.Кирил и Методий бл.5,ап.4 Веселин Валентинов Крумов 1,101
гр. Перник ул. Найчо Цанов 39 Веселин Григоров Матуски 8,111
гр. Перник ул. Варна 13 Веселин Иванов Цакманов 8,111
гр. Перник ул. Кракра бл.52, ап.12 Веселин Кирилов Евтимов 4,646
гр. Перник ул. Бабуна 5 Веселин Славчев Иванов 1,350
гр. Перник ул. Чичо Стоян 11 Веселка Миланова Николова 1,127
гр. Перник ул. Захари Стоянов 12 Веска Асенова Николова 2,231
гр. Перник ул. Китка 14 Веска Герасимова Михайлова 2,407
гр. Перник ул. Пловдив 100 Вета Христова Мариянова 1,529
гр. Перник ул. Розова долина 1 Виктор Василев Миленов 2,529
гр. Перник ул. Верила 15 Виктор Димитров Миланов 1,953
гр. Перник ул. Стефан Караджа 10 Виктория Алекасндрова Асенова 5,427
гр. Перник ул. Самоков 9 Виктория Михайлова Анева 1,301
гр. Перник ул. Райна Княгиня 22 Виктория Михайлова Василева 1,699
гр. Перник ул. Димитър Талев 4 Виктория Михайлова Костадинова 1,766
гр. Перник кв. Твърди ливади бл.5, ап.5 Виктория Сергиева Донкова 2,056
гр. Перник ул. Пирдоп 13 Виктория Христова Христова 3,270
гр. Перник кв. Стара Тева 16 Виолета Божичкова Елисаветова 1,996
гр. Перник ул. Велинград 9 Виолета Борисова Димитрова 3,748
гр. Перник кв. Твърди ливади бл.21,ап.16 Виолета Боянова Иванова 5,702
гр. Перник ул. Самоков 27 Виолета Евлогиева Миленова 2,750
гр. Перник ул. Балканджи Йово 19 Виолета Иванова Кирова 1,262
гр. Перник ул. Кракра бл.64, ап. 17 Виолета Методиева Божкова 1,580
гр. Перник ул. Селимица 1 Виолета Неделкова Маринова 2,741
гр. Перник ул. Балван 1 Виолета Пейчинова Стаменова 2,349
гр. Перник кв. Твърди ливади бл7, ап.2 Виолета Славчева Шареева 1,722
гр. Перник кв. Рудничар ул. 14-та 4 Виолета Станоева Петрова 2,268
гр. Перник ул. Цанко Церковски 18 Виолета Стоянова Николова 6,331
гр. Перник ул. Мадара 30 Виолетка Асенова Цветкова 1,900
гр. Перник ул. Балканджи Йово 12 Виолетка Миткова Бранкова 1,185
гр. Перник ул.Самоков 11 А Виолетка Славева Антонова 7,243
гр. Перник ул. Братя Миладинови 33 Виолетка Томова Димитрова 1,373
гр. Перник ул. Стара планина 87 Владимир Аксентиев Андреев 2,337
гр. Перник кв. Твърди ливади бл.14 ап.1 Владимир Георгиев Станчев 1,811
гр. Перник ул. Братя Миладинови 22 Владимир Евтимов Лакев 4,843
гр. Перник ул. Пловдив 85 Владимир Методиев Стоев 7,174
гр. Перник ул. Освобождение 1 Владимир Недев Русинов 2,609
гр. Перник ул. Витоша 16 Владимир Филипов Симов 1,344
гр. Перник ул. Брезник 16 А Владислав Ангелов Иванов 2,021
гр. Перник ул. Малашевска 14 Владислав Здравков Владимиров 2,388
гр. Перник ул. Казанлък 20 Владислав Йорданов Драгомиров 2,665
гр. Перник ул. Стара планина 79 Владислав Костадинов Янев 1,871
гр. Перник ул. Тодор Влайков 1 Владислав Николаев Николов 1,226
гр. Перник ул. Синчец 11 Владко Боянов Табаков 2,724
гр. Перник ул. Кракра 8 Владо Крумов Дончев 1,757
гр. Перник ул. Пирин 6 Върба Радкова Петрова 3,680
гр. Перник ул. Ален мак 60 Галина Евгениева Мирчева 2,968
гр. Перник ул. Протожерица 99 Ганчо Йорданов Дебърлийски 1,738
гр. Перник ул. Люлин 147 Генчо Петров Ангелов 2,099
гр. Перник ул. Столетов 23 Георги Андонов Димитров 6,105
гр. Перник ул. Пирдоп 17 Георги Асенов Станимиров 1,272
гр. Перник ул. Кърджали 15 Георги Асенов Стоилов 1,590
гр. Перник ул. Чумерна 5 Георги Аспарухов Антов 672
гр. Перник ул. Караманица 52 Георги Аспарухов Соколов 2,165
гр. Перник ул. Стара планина 74 Георги Борисов Богданов 2,373
гр. Перник ул. Батуля 8 Георги Борисов Манчев 1,128
гр. Перник кв. Рудничар ул. 12-та 26 Георги Василев Алексов 1,472
гр. Перник ул. Рила 11 Георги Владимиров Иванов 1,112
гр. Перник ул. Оборище 35 Георги Владов Георгиев 10,000
гр. Перник ул. Никола Карев 10 Георги Владов Гюров 1,157
гр. Перник ул. Иван Рилски бл.1, ап.28 Георги Димитров Попов 1,112
гр. Перник ул. Тодор Каблешков 6 Георги Драгомиров Николов 1,415
гр. Перник ул. Найден Геров 1 Георги Иванов Георгиев 2,373
гр. Перник ул. Ален мак 81 Георги Иванов Драгомиров 1,413
гр. Перник ул. Стара Планина 6 Б Георги Иванов Симеонов 2,936
гр. Перник кв. Твърди ливади бл.7, ап.6 Георги Иванов Стоилов 1,392
гр. Перник ул. Кракра бл.66, ап. 23 Георги Йорданов Андонов 1,504
гр. Перник ул. Витоша 34 Георги Йорданов Георгиев 3,854
гр. Перник ул. Ален мак 17 Георги Костадинов Щраков 1,490
гр. Перник ул. П. Евтимов 25 Георги Лазаров Йорданов 4,988
гр. Перник ул. Ален мак 44 Георги Методиев Георгиев 3,189
гр. Перник кв. Твърди ливади бл43,апЗ Георги Милев Йончев 2,427
гр. Перник кв. Рудничар ул. 14-та 21 Георги Мирков Първанов 3,372
гр. Перник ул. Незабравка 18 Георги Мирчев Накев 10,000
гр. Перник ул. Балканджи Йово 3 Георги Михайлов Михайлов 1,346
гр. Перник ул. Пловдив 75 Георги Ненечев Малинов 1,331
гр. Перник ул. Дъга 47 Георги Никифоров Евтимов 3,541
гр. Перник ул. Тодор Каблешков 28 Георги Петков Петров 3,871
гр. Перник ул. Самоков 3 Георги Петров Евгениев 1,005
гр. Перник ул. Шумен 38 Георги Първанов Стоянов 3,894
гр. Перник ул. Столетов 57 Георги Райчев Василев 1,274
гр. Перник кв. Радина чешма, ул. 105-та 17 Георги Рангелов Димитров 1,206
гр. Перник ул. Никола Козлев 12 Георги Седевчев Иванов 2,084
гр. Перник ул. Григор Парличев 2 Георги Симеонов Георгиев 6,052
гр. Перник ул. Тодор Каблешков 26 Георги Станишков Марков 1,322
гр. Перник ул. Вардар бл.37, ап.1 Георги Стефанов Тодоров 1,220
гр. Перник ул. Бродо бл. 1 А Георги Стоянов Илиев 3,118
гр. Перник ул. Видин 10 Георги Стоянчов Симеонов 1,018
гр. Перник ул. Павликени 2 Георги Христов Георгиев 1,561
гр. Перник кв. Рудничар ул.15-та 5 Георги Цветанов Георгиев 1,758
гр. Перник ул. Братя Миладинови 10 Герасим Георгиев Герасимов 1,546
гр. Перник ул. Чавдар 7 Гергана Георгиева Йосифова 1,079
гр. Перник ул. Перущица 6 Гергана Димитрова Котева 2,709
гр. Перник ул. Стефан Караджа 24 Гергана Николаева Караиванова 1,654
гр. Перник ул. Казанлък 2 Гина Василева Алексиева 4,087
гр. Перник ул. Омуртаг 3 Горан Тодоров Горанов 6,642
гр. Перник ул. Велинград 2 Григор Костадинов Казанджиев 1,356
гр. Перник ул. Пловдив 81 Григор Костадинов Малинов 4,828
гр. Перник ул. Протожерица 82 Григор Младенов Алексов 3,853
гр. Перник ул. Крум Асенов 1 Григор Найденов Иванов 1,508
гр. Перник кв. Рудничар ул. 8-ма 6А Григор Фердов Ионев 1,358
гр. Перник ул. Брезник 10 Гроздан Стоянов Грозданов и Негрита Владимирова Грозданова 1,478
гр. Перник ул. Бургас 3 Гуна Георгиева Ангелова 5,628
гр. Перник ул. Ален мак 33 Гълъбина Драганова Стоянова 4,073
гр. Перник ул. Балван 5 Давидко Владимиров Александров 3,738
гр. Перник ул. Рупи 3 Дамянка Мирчева Такева 1,074
гр. Перник ул. Пловдив 82 Даниел Валентинов Йорданов 2,584
гр. Перник ул. Пловдив 44 Даниел Йорданов Василев 4,834
гр. Перник ул. Стефан Караджа 18 Даниел Любомиров Костадинов 4,009
гр. Перник ул. Казанлък 18 Даниел Никилов Стефанов 2,010
гр. Перник ул. Елбрус 23 Даниела Венева Борисова 4,592
гр. Перник ул. Буная 22А Даниела Григорова Иванчева 1,037
гр. Перник ул. Хайдут Велко 18 Даниела Иванова Владимирова- Тримческа, Антон Милчов Владимиров и Владимир Костов Владимиров 1,462
гр. Перник ул. Русе 15 Даниела Иванова Димова 1,262
гр. Перник ул. Брезник 31 Даниела Павлова Иванова 2,823
гр. Перник ул. Голобръдска 10 Даниела Павлова Илиева 2,127
гр. Перник ул. Цанко Церковски 21 Даниела Павлова Станимирова 1,608
гр. Перник ул. Павликени 6 Данка Славчова Стоилова 1,846
гр. Перник ул. Раковска бл.1, ап.4 Данчо Асенов Господинов 1,479
гр. Перник ул. Брезник 91 Данчо Димитров Спасов 1,467
гр. Перник ул. Найчо Цанов бл.17, ап. 1 Дафинка Петрова Цонева 1,012
гр. Перник ул Пловдив 98 Дафинка РАнгелова Кирилова 1,995
гр. Перник ул. Стефан Караджа 15 Делчо Васков Ивков 1,004
гр. Перник ул. Искър бл.4, ап. 8 Деница Павлова Крумова 1,220
гр. Перник кв. Кристал бл. 2, Вх. А, Ап. 4 Десислав Илиев Евтимов 2,598
гр. Перник ул. Венец 3 Десислав Стоилов Ерменчев 6,329
гр. Перник ул. Вардар бл.52, ап.8 Десислава Асенова Павлова 1,201
гр. Перник ул. Брезник 78 Десислава Милачкова Николова 1,026
гр. Перник кв. Проучване бл.10, ап.39 Десислава Николова Лозанова 1,014
гр. Перник ул. Стара планина 21 Детелина Захариева Ненкова 1,564
гр. Перник ул. Божур бл.2,ап.16 Деяна Иванова Николова и Мариана Николаева Николова 1,007
гр. Перник ул. Търново 2 Джаки Исак Яков, Елка Исакова Маринова и Йорданка Борисова Леви 2,501
гр. Перник ул. Знеполе 17 Джована Софрониева Анева 9,132
гр. Перник ул. Райна Княгиня 16 А Диана Драгомирова Борисова и Стоил Драгомиров Стоилов 2,816
гр. Перник ул. Градище 17 Диана Евлогиева Дамянова 1,190
гр. Перник ул. Стара планина 122 Диана Средкова Генова 1,510
гр. Перник кв. Радина чешма ул.111-та 11 Димитрина Иванова Георгиева 1,005
гр. Перник кв. Караманица 28 Димитрина Каменова Димитрова 1,761
гр. Перник ул. Ален мак 23А Димитрина Кирилова Панайотова 1,530
гр. Перник кв. Рудничар ул.12-та 8 Димитринка Евстатиева Андреева 3,341
гр. Перник ул. Мадара 17 Димитринка Найденова Борисова 1,001
гр. Перник ул. Столетов 18 - къща близнак Димитър Асенов Димитров 2,442
гр. Перник ул. Знеполе 4 Димитър Благоев Иванов 1,313
гр. Перник ул. Балван 8 Димитър Бонев Харизанов 1,293
гр. Перник ул. Предел 2 Димитър Борисов Димитров 1,058
гр. Перник ул. Божур 1 Димитър Борисов Томов 2,295
гр. Перник ул. Люлин 111 Димитър Георгиев Николов и Антонио Георгиев Николов 3,264
гр. Перник ул. Брезник 26 Димитър Георгиев Петрунов 1,703
гр. Перник ул. Физкултурна 18 Б Димитър Динев Божилов 2,981
гр. Перник ул. Хайдут Велко 3 А Димитър Здравков Булянски 1,870
гр. Перник ул. Дъга 33 А Димитър Иванов Димитров 1,090
гр. Перник ул. Оборище 4 Димитър Костадинов Димитров 1,396
гр. Перник кв. Твърди ливади бл.2, ап.25 Димитър Крумов Зарков 3,813
гр. Перник ул. Верила 33 Димитър Никифоров Стаменов 1,738
гр. Перник ул. Самодивска 7А Димитър Панталеев Георгиев 1,183
гр. Перник кв. Монте Карло 211В, 2 ет Димитър Пенев Иванов и Лидия Йорданова Иванова 7,470
гр. Перник ул. Теменуга 11 Димитър Раденков Йосифов 4,533
гр. Перник ул. Света Петка 17 Димитър Рангелов Дойчинов 2,579
гр. Перник ул. Брезник 82 Димитър Симеонов Андреев 1,222
гр. Перник ул. Красно село 18 Б Димитър Славчов Димитров 1,026
гр. Перник кв. Васил Левски 29 Димитър Спасов Ватрачки 6,683
гр. Перник ул. Протожерица 121 Димитър Тодоров Димитров 2,899
гр. Перник ул. Рупи 5 Димитър Янков Андонов 10,000
гр. Перник ул. Вардар бл.41, ап. 5 Добри Илиев Стоянов 1,867
гр. Перник ул. Никола Козлев 4 Добрин Желязков Добрев 10,000
гр. Перник ул. Сергей Румянцев 4 Б Добринка Николова Алексова 1,892
гр. Перник ул. Руй 8 Дона Лозанова Митева 1,619
гр. Перник ул. Синчец 22 Дона Михайлова Николова 1,433
гр. Перник ул. Самоков 38 Донка Владова Цекова 2,465
гр. Перник ул. 9-ти май 17 Донка Първанова Илиева 1,328
гр. Перник ул. Панайот Хитов 4 Дончо Емилов Харалампиев 2,295
гр. Перник кв. Горно Могиличе 91 Доста Павлова Тодорова 2,719
гр. Перник ул. Владислав Граматик 63 Драган Евтимов Пенев 1,096
гр. Перник ул. Кракра бл.67, ап.16 Драган Иванов Антов 1,504
гр. Перник ул. Видин 6 Драган Иванов Милтенов 1,870
гр. Перник ул. Парижка комуна 1 Драгомир Кирилов Митов 3,069
гр. Перник кв. Рудничар ул. З-та 32 Драгомир Николов Иоцев 1,736
гр. Перник кв. Железни заводи 79 Ева Василева Тодорова 1,816
гр. Перник ул. Кракра бл.64, ап. 23 Ева Константинова Тонева 1,796
гр. Перник ул. Момина сълза 9 Евга Илиева Маркова 1,477
гр. Перник ул. Стара Загора 3 Евгени Бориславов Попов 1,089
гр. Перник кв. Твърди ливади бл.17, ап41 Евгени Петров Гергинов 1,014
гр. Перник ул. Стара планина 90 Евдокия Генчова Михайлова 1,183
гр. Перник кв. Кристал /бл.ове/ бл.2,ап.2 Евдокия Георгиева Трифонова 1,656
гр. Перник ул. Павликени 27 Евелина Валентинова Раденкова 1,729
гр. Перник ул. Севлиево 8 Евелина Василева Арсова 1,561
гр. Перник ул. Стефан Караджа 14 Евелина Павлова Филипова-Бонева 1,868
гр. Перник ул. Айтос 17 Евлоги Ценков Димитров 2,639
гр. Перник кв. Твърди ливади бл.10 Евстати Борисов Такев 5,542
гр. Перник ул. Пере Тошев 4 Евтим Владимиров Евтимов 1,532
гр. Перник ул. Етрополе 10 Евтим Милачков Стоев 1,307
гр. Перник ул. Балван 3 Екатерина Александрова Стоименова 2,742
гр. Перник ул. Пирдоп 64А Екатерина Георгиева Антонова 2,089
гр. Перник ул. Пловдив 28 Екатерина Неделчова Рангелова 2,134
гр. Перник ул. Струма 45 Елена Асенова Димитрова 6,486
гр. Перник ул. Брезник 38 Елена Борисова Григорова 2,735
гр. Перник ул. Самоков 3 А Елена Георгиева Николова 2,063
гр. Перник ул. Граово 8 Елена Димитрова Николова 1,692
гр. Перник ул. Силистра 19 Елена Захариева Минчева и Веселина Захариева Танчева 1,746
гр. Перник ул. Самодивска 4 А Елена Йорданова Стоилова 1,313
гр. Перник ул. Оборище 31 Елена Кънчова Павлова 2,042
гр. Перник пл. Кракра Пернишки бл.14, ап. 13 Елена Лазарова Топалова и Силвия Стоименова Топалова 1,004
гр. Перник кв. Твърди ливади, бл.1, ап.12, ет.2 Елена Методиева Генчова 1,051
гр. Перник ул. Дъга 29 Елена Методиева Георгиева 1,366
гр. Перник ул. Република 10 Елена Първанова Панева 1,339
гр. Перник ул. Цанко Церковски 25 Елена Сергиева Николова и Кирил Петков Тодоров 3,132
гр. Перник ул. Тодор Каблешков 31 Еленка Василева Василева 4,710
гр. Перник ул. Котел 4 Еленка Стоилова Гьорева 1,023
гр. Перник ул. Панайот Волов 11 Еленка Стоилова Милева 5,662
гр. Перник ул. Ален мак 3 Еленка Цветанова Венева 3,983
гр. Перник ул. Етрополе 8 Еленко Миланов Цветков 1,525
гр. Перник кв. Красно село 4Б Елеонора Методиева Милошева 4,712
гр. Перник ул. Кракра бл.20, ап. 6 Елеонора Методиева Пенева 1,588
гр. Перник ул. Знеполе 5 Елза Богданова Миленкова 3,821
гр. Перник ул. Самодивска 11А Елза Младенова Петракиева 1,348
гр. Перник ул. Васил Левски 9 Елза Христова Евтимова 3,171
гр. Перник ул. Струма 13 Ели Георгиева Фиковска 5,209
гр. Перник ул. Севлиево 12 Ели Теофилова Сотирова 1,283
гр. Перник кв. Твърди ливади бл.22,ап.6 Елиза Огнянова Анева 4,507
гр. Перник ул. Ал. Батенберг 3 Елизабет Славева Закс и Аделина Славева Козарова 6,013
гр. Перник ул. Тодор Влайков 15 Елица Димитрова Стоянова 5,869
гр. Перник ул. Казанлък 20 Елица Йорданова Цанкова 2,718
гр. Перник кв.Тв.ливади бл. 10/14 Б Елица Стефанова Димитрова 2,369
гр. Перник ул.Св.Св.Кирил и Методий бл. 16 Елица Трайкова Стоичина 2,119
гр. Перник ул. Марина бара 71 Еличо Янков Митов 1,557
гр. Перник ул. Република 11 Елка Аспарухова Николова 9,836
гр. Перник ул. Велчова завера 1 Елка Йорданова Кирилова 5,701
гр. Перник ул. Русе 22 Елка Неделкова Савова и Румяна Неделкова Крумова 1,616
гр. Перник ул. Захари Стоянов 1 Елка Станимирова Георгиева 5,771
гр. Перник ул. Протожерица 47 Елка Христова Ахладова 6,790
гр. Перник ул. Пирдоп 13 А Елка Янкова Антонова 2,308
гр. Перник ул. Владислав Граматик 71 Емануил Борисов Стоянов 2,080
гр. Перник кв. Твърди ливади бл.44, ап9 Емил Владимиров Михайлов 1,965
гр. Перник ул. Пловдив 35 Емил Гаврилов Стоичков 1,325
гр. Перник ул. Оборище 36 Емил Живков Стоянов 1,048
гр. Перник ул. Капитан Векилски 3 Емил Кирилов Димитров 1,405
гр. Перник ул. Котел 9 Емил Методиев Петрунов и Боряна Методиева Сандова 1,784
гр. Перник ул. Стара планина 8 Емил Митков Тимев 1,529
гр. Перник кв. Твърди ливади бл.19, ап35 Емил Николов Спасов 2,045
гр. Перник кв. Твърди ливади бл. 21, ап. 19 Емил Пенчев Узунов 1,159
гр. Перник ул. Райко Даскалов бл.7,ап.4 Емил Рангелов Иглев 1,524
гр. Перник кв. Радина чешма, ул. 5-та Емил Стефанов Джуров 1,963
гр. Перник ул. Павликени 28 Емил Стоилов Ерменчев 3,810
гр. Перник ул. Добруджа 38 Емил Стойчев Петров 3,058
гр. Перник кв. Твърди ливади бл.32, ап4 Емил Стоянов Георгиев 4,681
гр. Перник ул. Стара планина 13 Б Емил Тодоров Сергиев 2,375
гр. Перник ул. Пирин 2 Емил Шанков Югов 10,000
гр. Перник ул. Захари Стоянов 3 Емилия Боянова Сотирова 1,995
гр. Перник ул. Пловдив 39 Емилия Василева Георгиева 1,437
гр. Перник ул. Ботевград 1 Емилия Василева Луканова 1,333
гр. Перник ул. Васил Априлов 7 Емилия Велинова Николова 8,707
гр. Перник ул. Крум Асенов 4 Емилия Владимирова Николова 1,069
гр. Перник ул. Люлин 33 Емилия Георгиева Спасова 1,761
гр. Перник ул. Стоян Заимов 24 Емилия Димитрова Милева 1,266
гр. Перник ул. Оборище 39 Емилия Ерменчова Христова 2,130
гр. Перник ул. Ален мак 40 Емилия Иванова Костадинова 1,648
гр. Перник ул. Средец бл. 15, ап.12 Емилия Иванова Стоянова 1,095
гр. Перник ул. Велинград 8 Емилия Любомирова Георгиева 1,045
гр. Перник ул. Света Петка бл.95, ап.1 Емилия Любомирова Стоянова 1,368
гр. Перник ул. Люлин 43 Емилия Манолова Стефанова и Кристиан Александров Георгиев 1,859
гр. Перник кв. Тева бл.2, ап, 27 Емилия Мирчева Божилова 1,005
гр. Перник кв. Васил Левски 22 Емилия Митова Антонова 1,595
гр. Перник ул. Знеполе 11 Емилия Младенова Раденкова 1,035
гр. Перник кв. Твърди ливади бл.21, ап.5 Емилия Рангелова Стойнева 4,636
гр. Перник ул. Витоша 31 Емилия Стоянова Пачилова 2,946
гр. Перник кв. Горно могиличе 28 Емилия Христова Зарева 7,298
гр. Перник ул. Кракра бл.52, ап. 22 Ерика Пламенова Тодорова 1,520
гр. Перник кв. Рудничар ул. 16-та 44 Ефросима Стратиева Симеонова 2,127
гр. Перник ул. вр.Вола 2 Ецка Борисова Маринкова, Кръстника Спасова Иванова и Емилия Спасова Зарева 4,409
гр. Перник ул. Кракра бл.48, ап. 13 Жана Виденова Стоилкова 1,783
гр. Перник ул. Берковица 9 Жана Истратиева Владимирова 2,519
гр. Перник ул. Найчо Цанов бл.23, ап. 1 Жана Пенчева Велкова 1,125
гр. Перник ул. Христо Смирненски бл.18, ап. 5 и 6 Жасмина Горянова Тодорова 2,011
гр. Перник ул. Стефан Караджа 5 Жеко Методиев Михайлов 1,644
гр. Перник ул. Раковска бл.З, ап.2 Живка Георгиева Цекова 1,754
гр. Перник ул. Панайот Хитов 1 Живко Славев Брестовички 1,584
гр. Перник ул. Вола 8 Захари Савков Василев 1,696
гр. Перник ул. Стара Загора 16 Захаринка Миткова Цветкова 2,230
гр. Перник ул. Тодор Каблешков 43 Зведомир Здравков Михайлов 1,559
гр. Перник ул. Оборище 7 Здравка Борисова Тодорова 1,699
гр. Перник ул. Шумен 22 Здравка Георгиева Кръстева 6,864
гр. Перник ул. Средна гора 10 Здравка Георгиева Стаменова 3,112
гр. Перник ул. Кракра бл.63, ап.47 Здравка Евлогиева Атанасова 1,616
гр. Перник ул. Тутракан 28 Здравка Кирилова Мицева 2,470
гр. Перник ул. Враца 19 Здравка Костадинова Крумова 2,280
гр. Перник ул. Презвитер Козма 27 Здравка Найденова Иванова 1,041
гр. Перник ул. Малашевска 10 • Здравко Асенов Панчев 2,478
гр. Перник ул. Павликени 12 Здравко Борисов Рангелов 1,780
гр. Перник ул. Павликени 7 Здравко Борисов Рангелов 2,151
гр. Перник ул. Бяла Слатина 1 Здравко Младенов Ненков 1,748
гр. Перник ул. Варна 61 Здравко Огнянов Славов 2,426
гр. Перник ул. Струма бл.28, ап. 9 Здравко Стойнев Спасов 1,327
гр. Перник ул. Владислав Граматик 83 Златан Стоянов Янчев 1,711
гр. Перник ул. Варна 57 Златка Аспарухова Дамянова 8,147
гр. Перник ул. Тунджа бл.18, ап.2 Златка Богословова Илиева 1,199
гр. Перник ул. Видин 18 Златка Божичкова Заркова 1,308
гр. Перник ул. Пирдоп 33 Златка Данчева Богословова 1,356
гр. Перник ул. Ален мак 11 Златка Димитрова Христова 2,422
гр. Перник ул. Витоша 28 Златка Златанова Стойкова 1,542
гр. Перник ул. Пловдив 29 Златка Кирилова Стоилкова 1,421
гр. Перник ул. Крум Асенов 5 Златко Крумов Димитров 1,761
гр. Перник ул. Люлин 1 Зонка Борисова Стефанова 7,636
гр. Перник ул. Стоян Заимов 15 Зорка Йорданова Атанасова 1,336
гр. Перник ул. Пловдив 23 Зорка Йорданова Методиева 3,957
гр. Перник ул. Тодор Каблешков 32 Зоя Димитрова Димова и Асен Димов Димов 1,022
гр. Перник ул. Враца 84 Зоя Йорданова Кръстева 8,117
гр. Перник ул. Пирдоп 66 Ива Йорданова Недялкова 4,551
гр. Перник кв. Рудинчар ул.15-та 27 Ивайло Александров Борисов 5,141
гр. Перник ул. Струма 53 Ивайло Георгиев Миланов 1,614
гр. Перник ул. Софийско шосе бл.79 ап.6 Ивайло Иванов Стоянов 3,142
гр. Перник ул. Клисура 6 Ивайло Кънчев Боянов 1,132
гр. Перник ул. Искър бл.7, ап.13 Ивайло Никифоров Борисов 1,212
гр. Перник кв. Караманица 80 Ивайло Симеонов Сандов 3,011
гр. Перник ул. Граово 30 Иван Александров Милев 1,291
гр. Перник пл. Кракра Пернишки бл.10, ап. 15 Иван Борисов Димитров 2,077
гр. Перник ул. Тодор Каблешков 6 Иван Борисов Йорданов 1,357
гр. Перник ул. Панайот Хитов 10 Иван Ботев Иванов 5,923
гр. Перник ул. Етрополе 8 Иван Велизаров Лозанов 1,325
гр. Перник ул. Цане Гинчев 6 Иван Величков Стаменков 3,577
гр. Перник ул. Освобождение 4 Иван Велков Иванов 2,703
гр. Перник ул. Ботевград 2 Иван Венциславов Чолев 2,116
гр. Перник ул. Пирдоп 135 Иван Григоров Павлов 4,599
гр. Перник ул. Струма 19 Иван Димитров Манолов 10,000
гр. Перник ул. Троян 1 Иван Евстатиев Добринов 4,814
гр. Перник ул. Ален мак 42 А Иван Евстатиев Стоилов 1,896
гр. Перник ул. Пловдив 27 Иван Зафиров Димитров 1,038
гр. Перник ул. Стара планина 78 Иван Здравков Ковачев 1,281
гр. Перник ул. Люлин 7 Иван Иванов Тонев 3,819
гр. Перник ул. Ален мак 79 Иван Йорданов Антонов 2,016
гр. Перник ул. Стара планина 118 А Иван Йорданов Геровски 1,832
гр. Перник ул. Околчица 8 Иван Кирилов Иванов 1,603
гр. Перник ул. Пловдив 92 Иван Костадинов Златанов 1,502
гр. Перник кв. Железни заводи 14 Иван Лазаров Асенов 1,291
гр. Перник ул. Витоша 21 Иван Любенов Иванов 1,558
гр. Перник кв. Твърди ливади бл.1,ап.16 Иван Любенов Тасков 3,202
гр. Перник ул. Търговище 15 Иван Методиев Зафиров 4,113
гр. Перник кв. Драгановец 213 Иван Миланов Десов 8,643
гр. Перник ул. Лисец 5 Иван Миленов Стойнев 1,542
гр. Перник ул. Кърджали 73 А Иван Митков Цветков 1,306
гр. Перник ул. Дъга 29 Иван Митов Янков 1,014
гр. Перник ул. Средец 10 - ет.2 Иван Найденов Димов 9,868
гр. Перник кв. Монте Карло 211Б, ет.1 Иван Никифоров Евтимов 7,470
гр. Перник ул. Средец 36 Иван Николов Гандов 1,595
гр. Перник кв. Драгановец 206А Иван Павлов Пурчев 1,559
гр. Перник ул. Средец 24 Иван Петков Арсов 1,981
гр. Перник ул. Бяла Слатина 31 Иван Петров Илиев 1,094
гр. Перник ул. Самоков 13 Иван Петров Маноилов 1,273
гр. Перник ул. Стара Загора 26 Иван Петров Филипов 1,059
гр. Перник ул. Бяла Слатина 27 Иван Първанов Миланов и Асенета Асенова Миланова 1,506
гр. Перник ул. Света Петка 14 Иван Първанов Тасев 1,141
гр. Перник ул. Варна 54 Иван Станимиров Манов 2,036
гр. Перник кв. Рудничар ул.11-та 1 Иван Стефанов Димитров 3,207
гр. Перник кв. Рудничар ул.11-та 1 Иван Стефанов Димитров 5,583
гр. Перник кв. Караманица 51 Иван Стефанов Иванов 2,521
гр. Перник ул. Кърджали 40 Иван Стефанов Манов 1,254
гр. Перник ул. Селимица 4 Иван Стоилов Андонов 2,263
гр. Перник ул. Съединение 17 Иван Стоилов Иванов 2,781
гр. Перник ул. Пловдив ЗЗБ Иван Стоянов Божилов 2,459
гр. Перник ул. Добруджа 33 Иван Тодоров Владов и Васил Тодоров Владов 1,651
гр. Перник ул. Варна 11 Иван Христов Илиев 1,431
гр. Перник кв. Твърди ливади бл.41 ,ап8 Иван Христов Цветков 2,153
гр. Перник ул. Столетов 5 Иванка Асенова Стоичкова 1,086
гр. Перник кв. Твърди ливади бл.13, ап.2 Иванка Асенова Харизанова 2,700
гр. Перник ул. Алеко Константинов 4 Иванка Атанасова Георгиева 6,003
гр. Перник кв. Твърди ливади бл.З0 Иванка Атанасова Радкова 1,372
гр. Перник ул. Хавана 30 Иванка Веселинова Крумова 2,901
гр. Перник ул. Граово 42 Иванка Владимирова Аризанова 1,722
гр. Перник ул. Пловдив 60 Иванка Горанова Здравкова 5,397
гр. Перник кв. Караманица 45 Иванка Димитрова Митова 3,421
гр. Перник кв. Твърди ливади бл.21,ап.12 Иванка Иванова Владимирова 3,693
гр. Перник кв. Твърди ливади бл.44, вх. Б Иванка Костова Митова 4,968
гр. Перник ул. Тунджа 1 Иванка Лозанова Ценова и Снежанка Захариева Иванова 1,821
гр. Перник кв. Твърди ливади бл.48, вх.Б, В и Г Иванка Манолова Петрова 10,000
гр. Перник ул. Дойран 4 Иванка Методиева Димитрова 5,822
гр. Перник кв. Твърди ливади бл.2, ап.26 Иванка Никифорова Буклова 1,944
гр. Перник ул. Околчица 7 Иванка Николова Рангелова 1,781
гр. Перник ул. Варна 60 Иванка Петкова Миланова 1,780
гр. Перник ул. Искър бл.5, ап. 10 Иванка Петрова Шабанска 1,078
гр. Перник ул. Теменуга 3 Иванка Сименова Николова 1,246
гр. Перник ул. Кърджали 31 Иванка Симеонова Гоцева 1,837
гр. Перник ул. Павликени 16 Иванка Славева Аризанова 2,231
гр. Перник ул. Хайдут Велко 13 Иванка Станкова Делчева 8,247
гр. Перник ул. Пирдоп 105 Иванка Стоянова Зафирова 1,784
гр. Перник ул. Отец Паисий 35 Иванчо Петров Власински 3,426
гр. Перник кв. Рудничар ул. 17-та 12 Иво Викторов Венков 1,591
гр. Перник ул. Кракра бл.64, ап. 20 Илинка Ценкулова Христова 1,874
гр. Перник кв. Твърди ливадибл. 11, ап.36 Илия Владов Спасов 1,162
гр. Перник ул. Илинден 29 Илия Любенов Божилов 2,355
гр. Перник ул. Витоша 38 Илия Любомиров Миков 6,342
гр. Перник ул. Лилия 10 Илия Симеонов Джамалов 1,512
гр. Перник кв. Твърди ливади бл.5, ап.З Илия Стоянов Тошев 1,470
гр. Перник ул. Крали Марко 22 Ина Мирославова Фидосова 1,637
гр. Перник кв. Твърди ливади бл.11, ап.13 Иоанна Козарева и Ташко Александров Козарев 3,175
гр. Перник ул. Оборище 53 А Ионе Борисов Велинов 1,011
гр. Перник ул. Ален мак 28 Ирена Алексиева Димитрова 2,677
гр. Перник ул. Марина бара 31 Ирена Ерменчова Костадинова 1,141
гр. Перник ул. Васил Левски бл.8, ап. 5 Ирина Владимирова Кирилова 1,165
гр. Перник ул. Пирдоп 14 Ирина Иванова Манова 2,188
гр. Перник ул. Граово 2 Искра Асенова Бонева и Валентина Асенова Миланова 4,074
гр. Перник кв. Красно село 22 вх.Б ап.8 Искра Свиленова Томанова 3,171
гр. Перник ул. Угърчин 2 Искра Спирова Петрунова 2,049
гр. Перник ул. Нова Загора 3 Искрен Варадинов Милошов 1,264
гр. Перник ул. Струма бл.24, ап.1 Искрен Илиев Камбуров 1,865
гр. Перник ул. Пловдив 77 Ицко Крумов Петров 1,918
гр. Перник кв. Караманица 26 Йоан Йорданов Лалков 1,867
гр. Перник ул. Вардар бл.56, ап.40 Йоана Тодорова Николова-Борисова 1,307
гр. Перник ул. Осогово 1А Йордан Ангелов Стоилов 1,844
гр. Перник кв. Драгановец 208 Йордан Асенов Павлов 10,000
гр. Перник ул. Самоков 42 Йордан Атанасов Миланов 2,458
гр. Перник ул. Стара планина 81 Йордан Владимиров Динчев 1,259
гр. Перник ул. Република 18 Йордан Георгиев Маджарски 5,094
гр. Перник кв. Бели брег бл.5, ап.5 Йордан Георгиев Тошев 2,539
гр. Перник ул. Витоша 14 Йордан Димитров Стаменов 5,286
гр. Перник ул. Съединение 19 Йордан Иванов Андонов 1,268
гр. Перник ул. Враца 24 Йордан Исаев Йорданов 2,196
гр. Перник кв. Твърди ливади бл.11, ап.18 Йордан Кирилов Рангелов 2,056
гр. Перник ул. Ален мак 34 Йордан Костадинов Владимиров 1,571
гр. Перник ул. Парижка комуна 20 Йордан Николов Дамянов 5,168
гр. Перник ул.Рупи 5 Йордан Павлов Янков, Снежана Димитрова Георгиева, Антон Янков, Бойко Красимиров Драгомиров 5,793
гр. Перник кв. Твърди ливади бл.27,апЗ Йордан Петров Славов 2,673
гр. Перник ул. Оборище 79 Йордан Райков Йорданов 1,861
гр. Перник кв. Рудничар ул. 9-та 2 А Йордан Рангелов Велев 2,512
гр. Перник ул. Средна гора 13 Йордан Стефанов Рангелов 1,402
гр. Перник ул. Брезник 12 Йордан Стойов Йорданов 2,754
гр. Перник ул. Павликени 4 Йорданка Боянова Иванова 1,400
гр. Перник ул. Кракра бл.64, ап. 27 Йорданка Василева Михайлова 1,719
гр. Перник кв. Рудничар ул. 8-ма 28 Йорданка Живкова Йорданова 1,543
гр. Перник ул. Сергей Румянцев 3 Йорданка Костадинова Андонова 2,021
гр. Перник ул. Люлин 113 А Йорданка Костова Христова 2,382
гр. Перник ул. Кракра бл.52, ап. 13 Йорданка Седевчева Йорданова 1,640
гр. Перник кв. Твърди ливади бл.21,ап.9 Йорде Стойнев Рангелов 5,605
гр. Перник ул. Стоян Заимов 50 Калин Рангелов Стоименов 1,858
гр. Перник ул. Видин 6 Калин Сергиев Василев 10,000
гр. Перник ул. Вардар бл.38, ап.29 Калин Цеков Каменов 1,185
гр. Перник кв. Бели брег бл.7, ап.5 Калинка Върбанова Таранджийска 4,742
гр. Перник ул. Кърджали 24 Камелия Герасимова Евтимова 5,593
гр. Перник кв. Монте Карло бл.212, вх.В, ет.2 Камелия Руменова Кирилова 4,730
гр. Перник кв. Рудничар ул. 9-та 4А Камен Крумов Николов 1,799
гр. Перник ул. Верила 9 Капка Иванова Стоилова 1,575
гр. Перник ул. Цанко Церковски 6 Карамфил Любенов Игнатов 9,067
гр. Перник кв. Горно могиличе 23 Карамфилка Василева Миленкова 1,387
гр. Перник ул. Васил Стоин бл.6, ап. 3 Карамфилка Петрова Митова 1,150
гр. Перник ул. Елена бл, 6 ап. 2 Катя Георгиева Шалева 1,447
гр. Перник ул.Трявна 8 Катя Иванова Василева 10,000
гр. Перник ул. Пловдив 22 Керана Христова Господиновска 5,912
гр. Перник ул. Стефан Караджа 5 Кирил Александров Тонев 2,030
гр. Перник ул. Шумен 36 Кирил Алексиев Славков 4,756
гр. Перник кв. Твърди ливади бл.21,ап.8 Кирил Атанасов Киряков 4,527
гр. Перник кв. Кристал 39 А Кирил Атанасов Тимчев 1,344
гр. Перник кв. Рудничар ул. 12-та 6 Кирил Борисов Стратиев 1,946
гр. Перник ул. Михаил Герджиков 21 Кирил Василев Михайлов 2,397
гр. Перник ул. Райна Княгиня 3 Кирил Владимиров Асенов 2,345
гр. Перник кв. Твърди ливади бл.11,ап.31 Кирил Георгиев Димитров 3,785
гр. Перник ул. Стара планина 8 Кирил Георгиев Митков 1,482
гр. Перник ул. Селимица 4 Кирил Григоров Цветанов 1,845
гр. Перник ул. Ален мак 29 Кирил Драгомиров Величков 4,834
гр. Перник ул. Република 19 Кирил Иванов Арсов 1,642
гр. Перник кв. Рудничар ул.1-ва 7 Кирил Иванов Янков 1,827
гр. Перник ул. Съединение 22 Кирил Йонев Модев 3,115
гр. Перник ул. Лилия 19 Кирил Лазаров Йорданов 1,628
гр. Перник ул. Павликени 17 Кирил Манолов Петров 2,155
гр. Перник ул. Оборище 15 Кирил Методиев Андонов 6,037
гр. Перник ул. Голобръдска 8 Кирил Методиев Иванов 1,772
гр. Перник ул. Стара Загора 9 Кирил Методиев Кирилов 1,597
гр. Перник ул. Протожерица 38 Кирил Момчилов Георгиев 2,170
гр. Перник ул. Шумен 40 Кирил Никифоров Фиодоров 2,471
гр. Перник ул. Бунтовник 6 Кирил Петров Павлов 994
гр. Перник ул. Свищов 9 Кирил Рангелов Михайлов 5,159
гр. Перник ул. Ален Мак 55 Кирил Рангелов Янев 4,435
гр. Перник ул. Калиманци 3 Кирил Сандов Стойчев 1,519
гр. Перник кв. Рудничар ул. Зта 36 Кирил Стефанов Кирилов 1,488
гр. Перник ул. Райна Княгиня 11 Кирил Тодоров Методиев 2,408
гр. Перник кв. Твърди ливади бл.6, ап.13 Кирил Тодоров Савов 3,265
гр. Перник кв. Твърди ливади бл.55, ап.2 Кирил Цанков Сергиев 1,510
гр. Перник ул. Враца 26 Кирил Цветанов Михайлов 10,000
гр. Перник ул. Мелник 2 Кирчо Димитров Стоянов и Гацо Димитров Стоянов 7,100
гр. Перник ул. Освобождение 4 Константин Велков Иванов 3,085
гр. Перник кв. Твърди ливади бл. 15/14 Костадин Славчов Митов 1,891
гр. Перник кв. Рудничар ул. 4-та 19 Коце Миланов Симов 1,155
гр. Перник ул. Люлин 7 Красимир Георгиев Тонев 1,043
гр. Перник ул. Синчец 17 Красимир Ивайлов Крумов 2,202
гр. Перник ул. Багова махала 37 Красимир Митков Петков 2,796
гр. Перник ул. Витоша 19 Красимир Огнянов Стоилков 6,917
гр. Перник ул. Русе 10 Красимир Панайотов Николов 1,052
гр. Перник ул. Люлин 72 Красимир Славчев Мирчев 1,447
гр. Перник ул. Лев Толстой 8 Красимир Стоянов Павлов 1,949
гр. Перник ул. Стара Загора 14 Красимира Николова Стойнева 1,755
гр. Перник ул. Кракра бл.64, ап. 26 Кристина Петрова Илиева 1,447
гр. Перник ул. Пловдив 26 Кристиян Ивов Кирилов 7,459
гр. Перник ул. Васил Левски 7 Кристияна Миткова Мирчева 8,592
гр. Перник ул. Вардар бл.41, ап.3 Крум Владимиров Павлов 2,619
гр. Перник ул. Марина бара 21А Крум Георгиев Лазаров 1,130
гр. Перник ул. Добруджа 37 Крум Димитров Крумов Ангел Димитров Крумов 2,368
гр. Перник кв. Бели брег бл.7, ап.З Крум Иванов Кръстеняков 1,207
гр. Перник ул. Варна 59 Крум Иванов Ненков 1,580
гр. Перник ул. Миджур 8 Крум Миланов Крумов 2,968
гр. Перник ул. Тодор Каблешков 2 Крум Станишков Марков 1,981
гр. Перник ул. Гоце Делчев 23 Кръстан Николов Ангелинов 2,430
гр. Перник кв. Твърди Ливади бл15,ап10 Кръстанка Стоянова Димитрова 2,137
гр. Перник ул. Кърджали 68 Кръстина Аспарухова Пейчева 1,876
гр. Перник кв. Твърди ливади бл.5, ап.23 Кръстника Асенова Куртева 2,098
гр. Перник ул. Дойран 6 Кръстника Симеонова Миладинова 1,215
гр. Перник ул. Пирдоп 85 Кръстю Петков Николов 1,432
гр. Перник ул. Видин 13 Кръстю Стойнев Любомиров 1,066
гр. Перник кв. Твърди ливади бл.23, вх.А, ет.1, ап.2 Кръстю Стоянов Кръстев 1,539
гр. Перник ул. М. Герджиков 22 Куна Запрянова Георгиева 2,377
гр. Перник кв. Рудничар ул. 10-та 2А Лада Йорданова Антова 1,924
гр. Перник ул. Пирдоп 9 Лазар Кирилов Лазаров 5,135
гр. Перник ул. Малашевска 6 ЛалкаИванова Иванова 10,000
гр. Перник ул. Вардар бл. 54, ап. 16 Левка Райчова Валявичарска 1,517
гр. Перник ул. Трявна 9 Левтер Иванов Митов и Йонка ЛевтероваИванова 1,206
гр. Перник ул. Славей 7 Лена Стойова Любенова 4,146
гр. Перник кв. Рудничар ул. 2-ра 50 Ленка Мартинова Митова 1,065
гр. Перник ул. Бродо 3 Леся Михова Богданова 1,095
гр. Перник ул. Крум Асенов 3 Лилия Георгиева Будинова 1,435
гр. Перник ул. Кракра бл.52, ап. 23 Лилия Димитрова Манолова 1,504
гр. Перник ул. Пирдоп 101 Лилия Миткова Драганова 7,688
гр. Перник кв. Рудничар, ул.11-та 11 Лиляна Асенова Йорданова 6,102
гр. Перник ул. Видин 8 Лиляна Асенова Кюркчиева 1,081
гр. Перник пл. Кракра Пернишки бл.8, ап. 13 Лиляна Борисова Маркова 4,909
гр. Перник ул. Стара планина 11 Лиляна Борисова Николова 2,393
гр. Перник ул. Чавдар 14 А Лиляна Будимова Стоянова и Георги Манолов Стоянов 2,167
гр. Перник ул. Кракра бл.52, ап.24 Лиляна Вергилова Димитрова и Димитър Манолов Димитров 1,504
гр. Перник пл. Кракра Пернишки бл.6, ап. 21 Лиляна Владимирова Алексова 1,315
гр. Перник ул. Ален мак 28 Лиляна Димитрова Димитрова 3,398
гр. Перник кв. Нов безистен бл.45, ап.39 Лиляна Иванова Неделкова 1,673
гр. Перник ул.Свищов 13 Лиляна Йорданова Панева 1,014
гр. Перник ул. Средец 8 Лиляна Кирилова Георгиева 5,293
гр. Перник ул. Пирдоп 62 Лиляна Радкова Кирова 1,994
гр. Перник кв. Горно Могиличе 56 Лиляна Рангелова Василева 2,038
гр. Перник ул. Цанко Церковски 4 Лиляна Рангелова Петрунова 2,291
гр. Перник ул. Струма 44 ет.12 ап.46 Лиляна Симеонова Рибарска 2,180
гр. Перник ул. Тодор Каблешков 12 Лиляна Спасова Боздева 1,149
гр. Перник ул. Брезник 18 Лиляна Спасова Иванова 1,023
гр. Перник ул. Найчо Цанов 25 Лина Колева Гергова 2,440
гр. Перник ул. Русе 27 Б Лоза Томиркова Цветкова 1,444
гр. Перник ул. Балканджи Йово 12 А Лозена Димитрова Здравкова 8,777
гр. Перник ул. Ивайло 17 Лозена Симова Георгиева 4,478
гр. Перник кв. Красно село 22/3 Лъчезар Богданов Николов 3,171
гр. Перник ул. Пирдоп 133 Лъчезар Йорданов Велинов 5,434
гр. Перник кв. Железни заводи 27 Люба Маринчова Георгиева 1,291
гр. Перник ул. Софийско шосе 132 Любен Драгомиров Иванов 1,527
гр. Перник ул. Хаджи Димитър 3 Любен Спасов Писарски 2,560
гр. Перник ул. Балван 9 Любен Стефанов Киров 1,112
гр. Перник кв. Стара Чешма 28 Любен Стефанов Лазаров 10,000
гр. Перник ул. Варна 55 Любимка Димитрова Варадинова и Георги Огнянов Варадинов 4,508
гр. Перник кв. Твърди ливади бл.6, ап.З Любка Димитрова Йорданова 2,245
гр. Перник ул. Брезник 42 Любка Кирилова Гьошева 1,212
гр. Перник ул. Гергина 5 Любка Павлова Танчева 6,787
гр. Перник кв. Христо Ботев бл.77, ап.З Любка Страхилова Тошева 1,987
гр. Перник ул. Протожерица 66А Любомир Асенов Постолов 9,547
гр. Перник ул. Пловдив 115 Любомир Василев Величков 2,165
гр. Перник ул. Пирдоп 67 Любомир Владимиров Колев 2,805
гр. Перник кв. Рудничар ул. 16-та 46 Любомир Владимиров Любенов 1,721
гр. Перник ул. Павликени 30 Любомир Георгиев Андонов 2,751
гр. Перник ул. Верила 7 Любомир Младенов Петров 2,060
гр. Перник ул. Търговище 1А Любомир Райчев Димов 1,338
гр. Перник ул. Нови пазар 23 Любомир Стоянов Стоядинов 1,829
гр. Перник кв. Твърди ливади бл40,апЮ Любомир Тодоров Иванов 3,184
гр. Перник ул. Кракра бл.18, ап 6 Любомира Кирилова Иванова 2,569
гр. Перник ул. Марина бара 55 Любчо Боянов Ефтимов 1,741
гр. Перник ул. Гергина 3 Любчо Костов Илиев 6,825
гр. Перник ул. Кракра бл.68, ап.8 Любчо Петров Алабачки 2,513
гр. Перник ул. Граово 6 Любчо Стаменков Балабанов 6,909
гр. Перник ул. Пирдоп 82 Людмил Василев Миленов 2,465
гр. Перник ул. Предел 8 Людмил Георгиев Виденов 781
гр. Перник кв. Твърди ливади бл. 11, ап.7 Людмила Василева Станкова 1,119
гр. Перник ул. Бенковски бл.10, ап. 12 Людмила Георгиева Миленова 1,574
гр. Перник ул. Ален мак 53А Людмила Иванова Георгиева 4,748
гр. Перник ул. Ален мак 53А Людмила Иванова Георгиева 4,748
гр. Перник ул. Вардар бл.52, ап. 14 Людмила Севлинова Ставрева 1,053
гр. Перник ул. Пирдоп 34 Людмила Седевчова Найденова 8,143
гр. Перник ул. Пирдоп 55 Магдалена Симова Ангелинова 1,701
гр. Перник ул. Варна 47 Магдалена Стефанова Велинова и Александър Симеонов Боянов 1,739
гр. Перник ул. Св.Св.Кирил и Методий бл. 5/5 Магдалена Христова Ковачева 1,285
гр. Перник ул. Протожерица 75 Май Асенов Райчев 3,578
гр. Перник ул. Казанлък 1А Малин Генадиев Петров 2,435
гр. Перник ул. Самодивска 4 Малин Столиов Будинов 1,046
гр. Перник ул. Пловдив 103 Малина Владимирова Маринкова и Стойне Стоянов Радойчев 2,694
гр. Перник ул. Русе 54 Манаси Костадинов Павлов 3,212
гр. Перник кв. Твърди ливади бл.19, ап29 Маноилка Стаменова Симеонова 1,625
гр. Перник ул. Брезник 98 Манол Драганов Манолов 1,074
гр. Перник кв. Красно село 22/7Б Мара Петрова Казандзиду 3,171
гр. Перник Кв. Твърди ливади бл.39 Мара Томова Йонева 7,549
гр. Перник ул. Дъга 19 Маргарита Василева Иванова 1,258
гр. Перник ул. Стара планина 21 Маргарита Захариева Зиновиева 2,598
гр. Перник ул. Тодор Каблешков 4 Маргарита Кръсатонова Димитрова 2,006
гр. Перник ул. Ален мак 64 Маргарита Маринова Димитрова 1,219
гр. Перник кв. Твърди ливади бл.31 Маргарита Методиева Янева 10,000
гр. Перник ул. Предел 4 Маргарита Михайлова Сечкова 6,039
гр. Перник ул. Къкринско ханче 10 Маргарита Николова Александова 8,897
гр. Перник ул. Беласица 3 Маргарита Стефанова Драгомирова-Данаилова 1,889
гр. Перник ул. Ален мак 58 Маргарита Цекова Стоянова 2,432
гр. Перник кв. Твърди ливади бл.1, ап.14 Маргарита Янкова Иванова 4,117
гр. Перник кв. Рудничар ул.17та 15 Маргаритка Асенова Стоилкова 3,017
гр. Перник ул. Найчо Цанов бл.21, ап.4 Маргаритка Боянова Костадинова 2,398
гр. Перник ул. Враца 12 Мариана Петрова Стоянова 1,858
гр. Перник ул. Варна 1 Мариела Иванова Радославова 1,944
гр. Перник ул. Протожерица 30 Мариета Димитрова Стоилова 1,346
гр. Перник ул. Вардар бл.54, ап. 5 Марийка Генчева Иовчева 1,342
гр. Перник ул. Столетов 39 Марийка Димитрова Младенова 1,389
гр. Перник ул. Стара Загора 36 Марийка Костова Захариева 1,788
гр. Перник ул. Балван 6 Марийка Миланова Стоименова 1,328
гр. Перник кв. Твърди ливади бл.2, ап.4 Марийка Седевчева Тонева 1,277
гр. Перник кв. Твърди ливади бл.5, ап.22 Марика Георгиева Заекова 2,238
гр. Перник ул. Република 4 Марин Александров Методиев 1,595
гр. Перник ул. Варна 16 Марин Методиев Боянов 1,187
гр. Перник ул. Струма бл.28, ап. 4 Марина Георгиева Яначкова 1,654
гр. Перник ул. Селимица 1 Марина Неделкова Будвег 2,367
гр. Перник ул. Мусала 7 Маринела Стайкова Илиева 1,958
гр. Перник кв. Рудничар ул. 14-та 7 Марио Антонов Владимиров 1,659
гр. Перник ул. Петко Евтимов 11 Марио Данаилов Гълъбов 5,321
гр. Перник ул. Теменуга 8 Марио Йорданов Василев и Ангел Василев Асенов 1,733
гр. Перник ул. Стара Загора 3 Мария Бориславова Попова 1,089
гр. Перник ул. Самоков 19 Мария Василева Гергинова 600
гр. Перник ул. Тодор Каблешков 37 Б Мария Василева Григорова 8,554
гр. Перник кв. Твърди ливади бл.19, ап.2 Мария Георгиева Борисова-Георгиева 1,046
гр. Перник ул. Яне Сандански 24 Мария Георгиева Станкова. 2,608
гр. Перник ул. Ален мак 43 Мария Иванова Стоева 1,296
гр. Перник ул. вр. Богдан 8 Мария Младенова Асенова 3,576
гр. Перник ул. Търново 5 Мария Стефанова Михайлова-Боянова 2,611
гр. Перник ул. Пирдоп 19 Мария Тодорова Владимирова 1,729
гр. Перник ул. Черешово топче 8 Мария Христова Чокова 1,944
гр. Перник ул. Средец бл. 15, ап. 5 Мария Цекова Златанова 2,351
гр. Перник ул. Кърджали 7 А Марияна Иванова Иванова 10,000
гр. Перник ул. Найчо Цанов 25 Марияна Колева Кожинска 3,853
гр. Перник ул. Средец бл. 11, ап. 3 Марияна Любомирова Димитрова 1,232
гр. Перник кв. Нов безистен бл.45, ап.24 Марияна Тихомирова Йорданова 1,172
гр. Перник кв. Твърди ливади бл.28,ап21 Мартин Валериев Недялков 1,431
гр. Перник ул. Тунджа бл.18, ап.6 Мартин Занков Стоименов 1,068
гр. Перник ул. Чавдар 1-1 етаж Марусия Трайкова Илиева 1,857
гр. Перник кв. Караманица 48 Марчела Стоянова Каменова 1,957
гр. Перник ул. Ивайло 9 Мая Любомирова Евтимова 1,480
гр. Перник кв. Твърди ливади бл.23,ап.16 Мая Милчова Захариева 2,799
гр. Перник ул. Софийсо шосе 98 Мая Стоилкова Георгиева 1,515
гр. Перник ул. Чипровско въстание 21 Менка Йорданова Ковачка 1,623
гр. Перник ул. Владислав Граматик 43 Методи Борисов Димитров и Борислав Методиев Борисов 1,044
гр. Перник ул. Оборище 70 Методи Венков Стефанов 6,550
гр. Перник ул. Вардар бл.56, ап.30 Методи Георгиев Стефанов и Стана Рангелова Стефанова 1,370
гр. Перник ул. Стара планина 127 Методи Делчев Симеонов 1,019
гр. Перник ул. Епископ Кипрян 4/35 Методи Кирилов Михайлов 4,592
гр. Перник ул. Оборище 73 Методи Младенов Гюров 7,191
гр. Перник ул. Марина бара 51 Методи Стоймиров Михалков 1,154
гр. Перник ул. Република 7 Методи Тодоров Йорданов 1,418
гр. Перник кв. Рудничар ул. 10-та 5 Миладин Дончев Миланов 1,235
гр. Перник кв. Мошино 242 А Миланка Михайлова Апостолова 3,001
гр. Перник ул. Люлин 29 Милен Димитров Станимиров 2,160
гр. Перник кв. Христо Смирненски бл.18, ап. 56 Милен Никодимов Милев 1,566
гр. Перник ул. Стара планина 128 Милен Петров Миланов 2,472
гр. Перник ул. Република 7 Милен Руменов Петров 9,165
гр. Перник кв. Тева бл.19, ап.37 Милена Богомилова Пешева 1,518
гр. Перник ул. Пирдоп 80 Милена Илиева Алексиева 1,250
гр. Перник кв. Стара Тева 19 Милена Кирилова Владимирова 2,529
гр. Перник ул. Ален мак 32 А Милена Стойчева Михайлова 4,535
гр. Перник ул. Люлин 179 Милети Йорданов Милчов и Благовест Йорданов Милчов 1,369
гр. Перник ул. Нови пазар 30 Милка Александрова Кръстева 1,771
гр. Перник ул. Мусала 5 Милка Асенова Стойкова 2,514
гр. Перник ул.Чинар 18 Милка Василева Миладинова 1,725
гр. Перник ул. Св. Иван Рилски бл.1, ап.16 Милка Димитрова Йорданова 2,531
гр. Перник кв. Проучване бл.7, ап. 80 Милка Кирилова Стоянова 1,263
гр. Перник ул. Брезник 28 Милка Ставрева Богданова 1,244
гр. Перник ул. Вардар 8А Милко Николов Симеонов 3,965
гр. Перник ул. Пере Тошев 1 Милчо Асенов Цветков 2,832
гр. Перник ул. Етрополе 5 Милчо Йорданов Стоянов 3,461
гр. Перник ул. Оборище 34 Милчо Любомиров Найденов 7,186
гр. Перник ул. Враца 65 Милчо Първанов Стоянчов 1,170
гр. Перник кв. Твърди ливади бл.13, ап.4 Милчо Станимиров Велинов 1,222
гр. Перник кв. Железни заводи 33 Минка Кирилова Митева 6,578
гр. Перник ул. Екзарх Йосиф 12 Минка Кръстева Христова 1,059
гр. Перник ул. Ловеч 8 Мирка Владимирова Йосифова 1,692
гр. Перник ул. Свищов ЗА Мирослав Кирилов Деянов 1,335
гр. Перник ул. Еделвайс 1 Мирослав Кирилов Методиев 1,826
гр. Перник ул. Витоша 41 Мирослав Петров Андреев 1,957
гр. Перник ул. вр. Богдан 4 Мирослав Стефанов Боянов 2,805
гр. Перник кв. Рудинчар ул. З-та 6 Мирослава Христова Димитрова 5,728
гр. Перник ул. Илинден 21 Мирчо Асенов Пекин 2,770
гр. Перник ул. Буная 26 Митко Александров Димитров 1,920
гр. Перник ул. Божур 13 Б Митко Александров Томанов 2,428
гр. Перник ул. Рила 3 Митко Богоев Асенов 1,331
гр. Перник ул. Враца 35 Митко Борисов Стоилков 4,387
гр. Перник ул. Капитан Векилски 6 Митко Ленков Станишев 1,941
гр. Перник ул. Пирдоп 84 Митко Найденов Радулов 4,533
гр. Перник кв. Красно село 6В Митко Стаменов Мирчев 1,216
гр. Перник ул. Свищов 11 Митра Саздова Джорджова 2,147
гр. Перник ул. Искър бл.6, ап. 6 Михаил Димитров Белчев 1,076
гр. Перник ул. Пловдив 75 Михаил Любомиров Аспарухов 1,331
гр. Перник ул. Столетов 18 - къща близнак Михаил Милков Димитров 4,174
гр. Перник кв. Твърди ливади бл.40, Ап.11 Михаил Славчев Михайлов 2,390
гр. Перник ул. Горски извор 9А Михал Рангелов Димитров 3,731
гр. Перник ул. Никола Козлев 27 Моника Валериева Стоянова-Манолова 1,435
гр. Перник ул. Вихрен 25 Надежда Асенова Заркова 1,381
гр. Перник ул. Павликени 6 Надежда Асенова Николова 1,373
гр. Перник ул. Ела 7 Надежда Асенова Рангелова 2,498
гр. Перник ул. Балван 2 Надежда Богданова Димова 1,408
гр. Перник кв. Рудничар ул.14-та 12 Надежда Василева Митова 1,454
гр. Перник ул. Брацигово 22 Надежда Милачкова Иванова 3,953
гр. Перник кв. Рудничар ул. 15-та 16 Надежда Мирчева Стоянова 1,770
гр. Перник кв. Твърди ливади бл.17 ап.4 Надежда Петрова Панова и Иванка Стефанова Иванова 2,836
гр. Перник ул. Косово поле 2 Надежда Спиридонова Христова 2,218
гр. Перник ул. Кърджали 27 Надежда Стоянова Иванова 1,145
гр. Перник ул. Тодор Паница 6 Надежда Томова Милкова 1,919
гр. Перник ул. Самодивска 13 Надка Кочова Митова 6,619
гр. Перник ул. Брезник 14 Надка Стоичкова Андонова 1,526
гр. Перник кв. Радина чешма 10-62 Надка Стоянова Стоименова-Петранова 8,868
гр. Перник ул. Марина бара 21 Надя Георгиева Маркова 1,521
гр. Перник ул. Шипка 5 Надя Димитрова Боянова 1,034
гр. Перник ул. Презвитер Козма 9 Найден Герасимов Янев 1,799
гр. Перник кв. Рудничар ул.З-та 3 Намеряна Цветанова Александорва 1,375
гр. Перник ул. Брезник 124 Наследници на Милчо Раденков Михалков 1,044
гр. Перник ул. Столетов 46 Наташа Славейкова Кирилова 2,555
гр. Перник кв. Караманица 97 Наташа Стаменова Илиева 1,597
гр. Перник ул. Отец Паисий бл.23, ап.5 Наташа Станимирова Иванова 1,587
гр. Перник ул. мах. Чекърчийска 10 А Наташа Цонева Костова 2,400
гр. Перник ул. Найчо Цанов бл.17, ап.8 Нацол Кръстев Евстатиев 1,424
гр. Перник ул. Протожерица 71 Начо Димиторов Арсов 5,491
гр. Перник ул. Тунджа бл.18, ап.3 Невена Иванова Стефанова 1,283
гр. Перник кв. Твърди Ливадибл15,ап20 Невена Михайлова Бедрозова 1,784
гр. Перник ул. Стара Загора 7 Невена Найденова Велинова 2,122
гр. Перник ул. Струма 17 Невена Седевчова Михайлова 2,744
гр. Перник ул. Света Петка 12 Негрита Иванова Иванова 1,585
гр. Перник ул. Даме Груев 36 Негрита Теофилова Георгиева 1,075
гр. Перник ул. Варна 17 Неделка Димитрова Алексиева 3,153
гр. Перник кв. Твърди ливади бл.11, ап.37 Неделка Петрова Крумова 2,772
гр. Перник ул. Граово 40 Неделко Методиев Стоименов 1,649
гр. Перник кв. Радина чешма 34 Неделчо Сергиев Костадинов 1,189
гр. Перник кв. Радина чешма 37 Неделчо Сергиев Костадинов 9,874
гр. Перник ул. Севлиево 18 Недка Илиева Благоева 1,806
гр. Перник ул. Стара планина 100 Недялка Сергиева Денкова 1,211
гр. Перник кв.Рудничар ул. 8-ма 41 Нели Димитрова Христова 2,374
гр. Перник ул. Стара планина 5 Нели Димитрова Шадова 3,176
гр. Перник ул. Мусала 6 Нели Димитрова Янакиев 1,843
гр. Перник ул. Малашевска 13 Нестор Тасев Марков 1,317
гр. Перник пл. Кракра Пернишки бл.12, ап. 18 Нешка Колева Кацарова 2,112
гр. Перник ул. Капитан Векилски 16 Никифор Варадинов Андреев 1,450
гр. Перник ул. Кракра бл.62, ап. 11 Никифорка Костадинова Антонова 1,796
гр. Перник ул. Балван 7 Никола Борисов Костадинов 1,954
гр. Перник кв. Твърди ливади бл.10,ап4 Никола Георгиев Шумкин 1,310
гр. Перник кв..Рудничар ул.14-та 28 Никола Геров Костов 2,115
гр. Перник ул. Вихрен 21 Никола Иванов Тасев 1,999
гр. Перник ул. Освобождение 9 Никола Кирилов Златков 8,298
гр. Перник ул. Габрово 6А Никола Никифоров Илиев и Иванка Любомирова Илиева 1,302
гр. Перник ул. Варна 8 Никола Стоилков Бангейн 2,450
гр. Перник ул. Граово 12 А Никола Тихомиров Георгиев 2,130
гр. Перник ул. Република 19 Николай Божилов Янев 1,033
гр. Перник ул. Видин 5 Николай Валентинов Николов 1,267
гр. Перник ул. Тодор Влайков 10 Николай Ванчов Стаменов 2,522
гр. Перник ул. Владислав Граматик 75 Николай Владимиров Михайлов 2,679
гр. Перник кв. Рудничар ул. З-та 34 Николай Владимиров Николов 2,894
гр. Перник ул. Ален мак 106 Николай Владов Арсов 2,017
гр. Перник ул. Пловдив 95 Николай Георгиев Колев 2,565
гр. Перник ул. Кресна бл.2, ап.2 Николай Димитров Николов и Светослав Димитров Николов 1,333
гр. Перник ул. Физкултурна 12 А Николай Иванов Найденов 2,465
гр. Перник ул. Захари Стоянов 9А Николай Иванов Христов 1,084
гр. Перник кв. Твърди ливади бл.З0 Николай Йорданов Антонов 6,728
гр. Перник кв. Рудничар ул. 11-та 10 Николай Йорданов Миланов 1,022
гр. Перник ул. Бяла Слатина 17 Николай Кирилов Николов 2,497
гр. Перник ул. Балван 17 Николай Лазаров Дамянов 1,240
гр. Перник кв. Рудничар ул. 13-та 17 Николай Милков Сандов 3,082
гр. Перник кв. Рудничар ул. 8-ма 11 Николай Мирчев Георгиев 1,097
гр. Перник ул. Никола Козлев 8 Николай Митков Стоянов 1,427
гр. Перник ул. Беласица 25 А Николай Михайлов Асенов 4,962
гр. Перник ул. Витоша 72 Николай Михайлов Ленев 1,485
гр. Перник ул. Даме Груев 30 Николай Руменов Николов и Славена Методиева Алексиева 10,000
гр. Перник ул. Васил Априлов 4 Николай Савов Иванов 5,402
гр. Перник ул. Люлин 1 Николай Стефанов Стефанов 7,636
гр. Перник ул. Верила 32 Николай Стойков Атанасов 9,225
гр. Перник ул. Струма бл.80, ап. 69 Николина Борисова Гълъбова 1,035
гр. Перник кв. Рудничар ул. 12-та 36 Николина Борисова Тонева 1,173
гр. Перник ул. Сергей Румянцев 4 Николина Огнянова Анева 1,384
гр. Перник ул. Дъга 8 Николинка Георгиева Сребрекова 1,499
гр. Перник ул. Софийско шосе 110 Нина Драголюбова Недялкова. 1,225
гр. Перник ул. Караманица 23 НЯМА ДАННИ 5,728
гр. Перник ул. Айтос 13 Огнян Асенов Първанов 2,345
гр. Перник ул. Ален мак 80 Огнян Йорданов Стойков 1,855
гр. Перник ул. Враца 41 А Огнян Петров Трендафилов 9,312
гр. Перник ул. Кръстец 1 Олга Георгиева Евтимова 2,311
гр. Перник ул. Ален мак 6 Олег Филипов Стоев 2,345
гр. Перник ул. Пловдив 69 Оля Михайлова Панчева 2,263
гр. Перник ул. Стара планина 63 Офелия Василева Таскова 3,345
гр. Перник ул. Оборище 99 Павел Асенов Георгиев 1,336
гр. Перник ул. Горски извор 7 Павел Иванов Димитров 5,808
гр. Перник ул. Одрин 65 Павел Йонков Петров 3,705
гр. Перник ул. Средец, бл.15, ап. 4 Павел Йорданов Павлов 2,007
гр. Перник ул. Самодивска 3 Павел Огнянов Младенов 1,187
гр. Перник ул. Казанлък 2 Павел Рангелов Петрунов 1,039
гр. Перник ул. Брезник 118 Павлина Веселинова Георгиева 1,023
гр. Перник ул. Панайон Хитов 1 Павлина Георгиева Аризанова 1,584
гр. Перник кв. Кристал /бл.ове/ бл.2, ап.З Павлина Евлогиева Павлова 1,857
гр. Перник ул. Вардар бл.56, ап.52 Павлина Евтимова Стоянова 1,904
гр. Перник ул. Витоша 26 А Павлина Колева Шимширова 3,474
гр. Перник кв. Твърди ливади бл.21, ап.7 Павлинка Тодорова Стоянова 4,636
гр. Перник ул. Кракра бл.52, ап.19 Парашкев Александров Цанков 1,348
гр. Перник ул. Райко Даскалов бл.7, ап.5 Пенка Андреева Илиева-Оприкова 1,009
гр. Перник ул. Кърджали 35 Пенка Огнянова Димитрова 1,094
гр. Перник кв. Твърди ливади бл.14, ап.13 Пепи Станков Славов 1,642
гр. Перник ул. Струма 11 Петко Владов Петков 1,853
гр. Перник мах. Парлева Петко Сергиев Игнатов 1,144
гр. Перник ул. Люлин 77 Петра Борисова Милева 8,132
гр. Перник кв. Твърди ливади бл.20, ап.З Петра Пенкова Георгиева 1,444
гр. Перник кв. Твърди ливади бл14, ап.27 Петрана Славчева Йорданова 1,670
гр. Перник ул. Капитан Векилски 8 Петър Александров Миланов 2,571
гр. Перник ул. Теменуга 6 Петър Антонов Конов и Венцислав Антонов Конов 2,217
гр. Перник кв. Рудничар, ул. 16та № 4 Петър Владимиров Стоянов 2,967
гр. Перник ул. Граово 36 Петър Евтимов Фичев 1,696
гр. Перник ул. Граово 12 Петър Йорданов Пиралков 1,381
гр. Перник ул. Физкултурна 16 Б Петър Кирилов Илиев 1,050
гр. Перник ул. Петко Евтимов 31 Петър Кирилов Николов 5,314
гр. Перник ул. Илия Бешков 16 Петър Любомиров Боянов 1,574
гр. Перник ул. Самодивска 2 Петър Методиев Иванов 1,168
гр. Перник ул. Дъга 22 Петър Митков Илиев 1,243
гр. Перник ул. Сини вир 157 Петър Младенов Петров 1,094
гр. Перник ул. Панайот Волов 9 Петър Найденов Симов 1,160
гр. Перник кв. Рудничар ул. 12-та 24 Петър Николов Аврамов 3,651
гр. Перник ул. Братя Миладинова 11 Петър Рашков Петров 4,621
гр. Перник ул. Нови пазар 24 Петър Славчев Ананиев 1,852
гр. Перник кв. Твърди ливади бл44,ап!3 Петър Стаменов Петров 2,464
гр. Перник ул. Брезник 92 Петър Стефанов Димитров 1,714
гр. Перник ул. Брезник 6 Петър Страхилов Йотов 10,000
гр. Перник ул. Парижка комуна 23 Петър Христов Петров 3,581
гр. Перник ул. Сини вир 156 Петя Димитрова Рангелова 3,599
гр. Перник кв. Твърди ливади бл.13, ап.1 Петя Милчева Станимирова 2,508
гр. Перник ул. Пирдоп 25 Пламен Боянов Димитров 3,125
гр. Перник кв. Твърди ливади бл.1, ап.9 Пламен Дечев Дочев 1,771
гр. Перник ул. Кърджали 25 Пламен Иванов Станоев 2,290
гр. Перник ул. Граово 8 А Пламен Иванов Тодоров 2,613
гр. Перник кв. Твърди ливади бл.25,апЗ Пламен Кирилов Стоймиров 3,258
гр. Перник ул. Кърджали 41 Пламен Методиев Георгиев 1,129
гр. Перник ул. Красиимр Величков 1 Пламен Неделчев Методиев 1,688
гр. Перник ул. Верила 29 Пламен Никифоров Богданов 2,032
гр. Перник кв. Рудничар ул. 5-та 1 Пламен Петров Пеков 3,879
гр. Перник ул. Враца 34 Пламен Спасов Петров 1,136
гр. Перник кв. Раднучар ул. 15-та 29 Пламен Стоянов Радков 2,178
гр. Перник ул. Теменуга 14 Пламен Тодоров Боянов 6,797
гр. Перник кв. Твърди ливади бл.48, вх.А Полка Станкова Александрова 2,337
гр. Перник ул. Вардар бл.47, ап.1 Първан Александров Главев 1,053
гр. Перник ул. Търново 24А Първан Асенов Станимиров 1,528
гр. Перник кв. Рудничар ул. З-та 1 Първанка Крумова Йорданова 1,416
гр. Перник кв. Твърди ливади бл47,ап4 Радка Алексиева Логатрова 2,263
гр. Перник ул. Стоян Заимов 13 Радка Асенова Владимирова 1,313
гр. Перник ул. Струма бл.42, ап.2 Радка Петрова Филипова 1,935
гр. Перник кв.Монте Карло бл.227,ап.12 Радка Петрова Цветанова 1,705
гр. Перник кв. Твърди ливади бл42,ап12 Радка Тилчева Китова 2,695
гр. Перник кв. Твърди ливади бл. 56 Радко Емилов Григоров 8,489
гр. Перник ул. Пирдоп 79 Радко Миланов Манчев 6,182
гр. Перник ул. Павликени 27 Радослав Валентинов Раденков 1,856
гр. Перник ул. Стара Загора 12 Радослав Иванов Методиев 2,161
гр. Перник кв. Драгановец, ул. Даме Груев 24 Радослав Кирилов Величков 2,945
гр. Перник ул. Елена бл.З, ап.З Радослав Методиев Стефанов 1,185
гр. Перник ул. Васил Левски бл.6, ап.9 Радослав Петков Стефанов 1,303
гр. Перник ул. Велчова завера 7 Радослав Цветанов Теофилов 4,635
гр. Перник ул. Бузлуджа 6 Радостин Евгениев Паскалев 1,121
гр. Перник ул. Зюмбюл 12 Радостин Кирилов Панчев 2,367
гр. Перник кв. Твърди ливади бл.38 Радостина Георгиева Ненкова 5,761
гр. Перник ул. Гоце Делчев 7 Райка Боянова Пашина 1,680
гр. Перник ул. Пирдоп 91 Райка Крумова Лазарова 2,187
гр. Перник ул. Протожерица 98 Райка Лозанова Георгиева 3,220
гр. Перник ул. Малашевска 12 Райка Райчева Илиева 2,777
гр. Перник кв. Караманица 82 Райка Рангелова Микова 1,951
гр. Перник ул. Кърджали 45 Райка Стоилова Бързина 1,407
гр. Перник ул. Краище 8 Райка Стоилова Иванова 6,753
гр. Перник ул. Струма бл.28, ап.1 Райко Боянов Станков 1,008
гр. Перник ул. Пирдоп 57 Райко Митков Райков и Василка Райчева Гелева 1,541
гр. Перник ул. Марина бара 12 Раймондо Добрев Стоянов 6,296
гр. Перник ул. Рила 33 Райна Александрова Костадинова 1,005
гр. Перник ул. Пирдоп 16 Райна Василева Бояджиева 8,543
гр. Перник кв.Монте Карло бл. 229 вх.А ап.7 Райна Георгиева Тодорова 1,530
гр. Перник кв. Рудничар ул. 14-та 5 Райна Иванова Илиева 2,977
гр. Перник ул. Света Петка 72 Райна Кирилова Васева и Маргарита Василева Зарева 3,577
гр. Перник ул. Стара Загора 23 Райна Малинова Василева 2,128
гр. Перник ул. Търново 28 Райна Методиева Александрова 2,917
гр. Перник кв. Твърди ливади бл47,ап9 Райна Петрова Логатрова 1,871
гр. Перник ул. Павликени 32 Райчо Иванов Райчев 4,003
гр. Перник ул. Физкултурна 14 Б Рангел Василев Рангелов 1,582
гр. Перник ул. Варна 45 Рангел Георгиев Гигов 2,062
гр. Перник кв. Рудничар ул. 16-та 18 Рангел Иванов Андонов 5,210
гр. Перник ул. Шумен 17 Рангел Стоянов Георгиев 6,472
гр. Перник ул. Марина Бара 47 Рени Василева Първанова 6,303
гр. Перник ул. Св. Петка 33 Роберт Евгениев Феодоров 4,253
гр. Перник ул. Кърджали 17 Роза Асенова Митова 1,039
гр. Перник ул. Средна гора 10 Роза Георгиева Польовска 3,169
гр. Перник ул. Илинден 15 Роза Димитрова Владимирова 1,921
гр. Перник ул. Мургаш 1 Роза Иванова Костадинова 1,811
гр. Перник ул. Мелник 5А Роза Йорданова Гигова 4,726
гр. Перник ул. Тодор Влайков 2 Роза Любенова Петрова 1,027
гр. Перник ул. Балканджи Йово 1 Роза Младенова Пенданова 1,451
гр. Перник ул. Панайот Хитов 12 Роза Никифорова Колева 1,816
гр. Перник ул. Средец 11, ап.4 Розалия Василева Асенова 1,490
гр. Перник кв. Кристал /бл.ове/ бл.1,ап.З Розелина Борисова Андреева 1,203
гр. Перник ул. Берковица 3 Розинка Карамфилова Наумова и Георги Вангелов Паунов 1,207
гр. Перник ул. Стара планина 63 Роман Велинов Викторов 4,488
гр. Перник кв. Бели брегбл.7, ап.6 Роман Кирилов Романов 2,648
гр. Перник ул. Ален мак 14В Роман Крумов Петров 1,299
гр. Перник ул. Средна гора 6 Росен Александров Русимов 1,422
гр. Перник ул. Роза 3 А Росен Венев Райчев 10,000
гр. Перник ул. Буная 6 Росен Кирилов Тодоров 1,329
гр. Перник ул. Роза 1 Росен Методиев Котев 5,418
гр. Перник ул. Бачо Киро 11 Росен Николаев Кирилов 2,130
гр. Перник ул. Мелник 13 Росица Велкова Михайлова 1,262
гр. Перник ул. Люлин 5 Росица Владимирова Шишева 2,435
гр. Перник кв. Стара Тева 12 Росица Георгиева Сотирова 1,675
гр. Перник ул. Божур бл.4, ап. 1 Росица Иванова Найденова 1,835
гр. Перник ул. Марина бара 13 Росица Йорданова Димитрова и Цецка Стойнева Младенова 1,000
гр. Перник ул. Бенковски бл.2, ап.11 Росица Кирилова Йорданова 2,134
гр. Перник ул. Пловдив 66 Росица Славчева Павлова 4,338
гр. Перник ул. Шипка 2 Росица Стефанова Стоилова 1,165
гр. Перник кв. Твърди ливади бл.19, ап.17 Росица Тамам Лозанова 1,955
гр. Перник ул. Чипровско въстание 18 Рубина Славкова Баташка 3,190
гр. Перник ул. Крум Асенов 3 Румели Иванов Будинов 1,378
гр. Перник кв. Твърди ливади бл.29 Румен Александров Бошнячки 2,253
гр. Перник ул. Протожерица 92 А Румен Асенов Боянов 1,822
гр. Перник ул. Айтос 5 Румен Асенов Геров 4,883
гр. Перник ул. Стара планина 109 А Румен Асенов Стоянов 1,379
гр. Перник ул. Стара планина 13 Б Румен Богомилов Стоилов 2,349
гр. Перник кв. Рудничар ул. 8-ма 5 Румен Божилов Антонов 2,296
гр. Перник ул. Цанко Церковски 15 Румен Божичков Иванов и Стефан Божичков Иванов 10,000
гр. Перник ул. Отец Паисий бл.100, ап.90 Румен Божичков Танев 1,615
гр. Перник ул. Балван 17 А Румен Василев Тодоров 1,630
гр. Перник ул. Ален мак 10А Румен Върбанов Илиев 8,321
гр. Перник ул. Враца 81 Румен Данев Ангелов 1,398
гр. Перник ул. Балкан 6 Румен Йосифов Димитров 8,253
гр. Перник ул. Пирдоп 45 Румен Манолов Костов 2,994
гр. Перник ул. Бачо Киро 7 Румен Методиев Георгиева 1,221
гр. Перник ул. Охрид 28 Румен Методиев Харизанов 9,139
гр. Перник Кв. Твърди ливади бл. 8/7 Румен Пенчов Григоров 1,600
гр. Перник ул. Стара планина 104 Румен Петров Пенев 1,774
гр. Перник ул. Буная 13 Румен Рангелов Сендов 8,021
гр. Перник ул. Варна 3 Румен Ставриев Славов 7,491
гр. Перник кв. Твърди ливади бл.24, ап. 11 Румен Стоев Евтимов 2,037
гр. Перник ул. Пловдив 92 Румен Стойнев Васков 1,136
гр. Перник кв. Рудничар ул. 1-ва 1 Румен Тодоров Петров 1,744
гр. Перник ул. Граово 48 Румен Харалампиев Владимиров 6,534
гр. Перник кв.Рудничар ул.З-та 8 Румяна Желязкова Павлова 3,521
гр. Перник кв. Твърди ливади бл.2, ап.9 Румяна Иванова Лазрова-Величкова 1,954
гр. Перник кв. Твърди ливади бл.23,ап.6 Румяна Петрова Асенова 2,586
гр. Перник кв. Твърди ливади бл.47, вх.А и Б Румяна Петрова Асенова 10,000
гр. Перник кв. Твърди ливади бл.17, ап.26 Румяна Симеонова Рангелова 3,428
гр. Перник ул. Отец Паисий, бл.58, вх.Б, ап.34 Румяна Тошкова Христова 1,036
гр. Перник кв. Монте Карло 222 Д Румяна Цанкова Методиева 1,386
гр. Перник ул. Балван 8 Руслан Иванов Зарев 10,000
гр. Перник ул. Кракра бл.34, ап. 3 Сава Георгиев Савов 1,752
гр. Перник ул. Кракра бл.63, ап.19 Сашка Богданова Панайотова 1,085
гр. Перник кв. Рудничар, ул.11-та 56 Сашко Ивов Сашков 1,337
гр. Перник ул. Пловдив 85 Сашо Методиев Томанов 7,174
гр. Перник кв. Горно Могиличе 48 Сашо Огнянов Шанков 6,753
гр. Перник ул. Марина бара 65 Сашо Огнянов Шанков 1,244
гр. Перник ул. Панайот Хитов 4 Светла Асенова Харалампиева 2,557
гр. Перник кв.Тв.ливади бл. 15/9 Светла Костадинова Христова 1,891
гр. Перник ул. Тодор Каблешков 35 Светла Ниолова Димитрова 1,066
гр. Перник кв. Рудничар ул.14-та 56 Светла Седевчова Стоичкова 4,452
гр. Перник ул. Братя Миладинови 29 Светла Ствфанова Стоянова 1,786
гр. Перник ул. Граово 48 А Светлана Иванова Рангелова 4,734
гр. Перник ул. Вардар бл.47, ап.2 Светлана Кирилова Алесиева 2,563
гр. Перник ул. Парижка комуна 22 Светослав Аспарухов Найденов 2,625
гр. Перник ул. Пирдоп 64Б Светослав Валериев Малинов 1,241
гр. Перник ул. Ален мак 85 Светослав Димитров Михайлов 2,221
гр. Перник кв. Горно могиличе 28 А Светослав Николаев Захариев 1,839
гр. Перник ул. Брезник 84 Светослав Петров Соколов 1,907
гр. Перник кв. Кристал /бл.ове/ бл.1, ап.2 Светослав Радойчев Любенов 1,195
гр. Перник кв. Твърди ливади бл.17, ап.37 Светослав Стефанов Иванов 1,185
гр. Перник ул. Елена бл.4 Светослава Ненчева Славова 3,420
гр. Перник ул. Протожерица 47 Севдалин Иванов Найденов 10,000
гр. Перник кв. Караманица 77 Севделин Методиев Александров 3,768
гр. Перник ул. Горно могиличе 70 Севдена Александрова Войнова 2,021
гр. Перник ул. Зюмбюл 3 Севетка Христова Модева 8,932
гр. Перник ул. Физкултурна 14Г Седевка Маркова Загорова 6,971
гр. Перник ул. Златни мостове 6 Седевчо Стоицев Велинов 10,000
гр. Перник ул. Търново 28А Седелина Евгениева Славова 6,299
гр. Перник ул. Болград 7 Секул Донков Илиев 7,132
гр. Перник ул. Добри Чинтулов 18 Сета Любомирова Миланова 1,563
гр. Перник ул. Синчец 7 Силва Миткова Владимирова 1,270
гр. Перник ул. Зюмбюл 26 Силвия Венева Стоянова 1,035
гр. Перник ул. Стара планина 75 Симеон Боянов Асенов 3,821
гр. Перник ул. Средец 4 Симеон Василев Йончев 3,167
гр. Перник ул. Син вир 154 Симеон Василев Симеонов 7,477
гр. Перник ул. Брезник 96 Симеон Велинов Аврамов 1,804
гр. Перник ул. Мальовица 2 Симеон Георгиев Шопов 2,175
гр. Перник ул. Брацигово 8 Симеон Илиев Гавазов 1,139
гр. Перник ул. Никола Козлев 19 Симеон Йорданов Бачев 1,888
гр. Перник ул. Чавдар 12 Симеон Лозанов Стоянчев 1,916
гр. Перник ул. 1-ви май бл.7 А ап.4 Симеон Мирчев Митов 2,750
гр. Перник ул. Оборище 113 Симеон Найчов Стоянов 1,535
гр. Перник кв. Твърди Ливади бл15,ап15 Симеон Ненков Иванов 3,063
гр. Перник ул. Пирдоп 85 Симеон Петков Николов 4,653
гр. Перник ул. Пловдив 93 Симеон Петров Стоименов 10,000
гр. Перник ул. Пловдив 87 Симеон Петров Янев 1,764
гр. Перник кв. Железни заводи 30 Симеон Първанов Стоилов 3,463
гр. Перник кв. Твърди ливади бл.5, ап.10 Симо Славчев Цветков 2,879
гр. Перник кв. Драгановец, мах. Зарина, 205 Симо Станков Симов 2,248
гр. Перник ул. Захари Стоянов 3 Симона Александрова Стефанова 1,049
гр. Перник ул. Екзарх Йосиф 16 Славена Асенова Гюрова 1,522
гр. Перник кв. Твърди ливади бл45,ап8 Славка Асенова Георгиева 1,751
гр. Перник ул. Отец Паисий бл.45, ап.8 Славка Асенова Николова 2,632
гр. Перник ул. Средна гора 12 Славка Златкова Кирилова 1,861
гр. Перник ул. Софийско шосе 96 Славка Иванова Тодорова и Стоян Петров Стоянов 1,777
гр. Перник кв. Твърди ливади бл. 5/16 Славка Костадинова Игнатова 1,208
гр. Перник кв. Бели брег бл.8, ап.5 Славолюб Христов Николов 1,528
гр. Перник ул. Шумен 9 Славчо Асенов Е>асев 2,471
гр. Перник ул. Стара планина 121 Славчо Вътов Илиев 2,750
гр. Перник кв. Рудничар ул.15-та 9 Славчо Димитров Трифонов 1,111
гр. Перник ул. Брезник 32 Славчо Зарев Васев 1,577
гр. Перник ул. Марина бара 27 Славчо Кирилов Антов 2,537
гр. Перник ул. Пловдив 99 Смиляна Григорова Дирекова 7,523
гр. Перник ул. Стара планина 58 Снежа Василева Цекова 1,002
гр. Перник ул. Пловдив 11 Снежа Йорданова Николова 6,134
гр. Перник ул. Раковска бл.З, ап.7 Снежана Василева Пейчева 1,092
гр. Перник ул. Люлин 141 Снежана Генадиева Асенова 2,159
гр. Перник ул. Златни мостове 1 Снежана Кирилова Панева 1,496
гр. Перник ул. Ботевград 12 Снежана Миткова Михова 1,154
гр. Перник ул. Протожерица 97А Снежана Стефанова Георгиева 1,756
гр. Перник ул. Оборище 7 Снежанка Борисова Желязкова 1,701
гр. Перник кв. Твърди ливади бл40,ап1 Снежанка Владимирова Дункова 2,525
гр. Перник ул. Света Петка 52 А Снежанка Иванова Пашина и Студенка Иванова Цанова 1,474
гр. Перник ул. Айтос 12 Снежанка Мирчева Миланова 2,442
гр. Перник ул. Пловдив 101 Снежина Петрова Драгововитска 1,701
гр. Перник ул. Стара планина 11 А Соня Асенова Димитрова 2,222
гр. Перник ул. Луганск 64 Соня Боянова Станкова 2,351
гр. Перник ул. Пловдив 34 Соня Кирилова Пеева и Божана Кирилова Ценева 1,316
гр. Перник ул. Оборище 67 Софийка Борисова Николова 1,388
гр. Перник ул. Столетов 23 Софка Стоянова Нинова 2,717
гр. Перник ул. Марина бара 29 Спас Богданов Митев 1,729
гр. Перник кв. Васил Левски 28 Спас Славов Ватрачки 1,701
гр. Перник ул. Ален мак 74 Спас Стоянов Хранов 1,650
гр. Перник ул. Граово 12 Спасенка Петрова Цекова 1,152
гр. Перник кв. Рудничар ул.17-та 35 Спаска Кирилова Костова 3,738
гр. Перник кв. Рудничар, ул. 13-та 1 Срема Иванова Стоименова 2,482
гр. Перник ул. Габрово 1Б Стамати Григоров Георев 1,837
гр. Перник кв. Рудничар ул. З-та 42 Стамболка Иораднова Стоянова 1,934
гр. Перник ул. Искър бл.5, ап. 11 Стамболка Михайлова Гьорева 1,425
гр. Перник ул. Трън 4 Стамен Велев Миленков 3,939
гр. Перник ул. Стара Загора 2 Стамен Илиев Стаменков 2,998
гр. Перник кв. Монте Карло бл.211, вх.Г, ет.2 Стана Максимова Филипова 7,470
гр. Перник ул. Враца 6 Стана Рангелова Ангелова 3,638
гр. Перник ул.Шумен 27 Стана Стоянова Цекова 1,234
гр. Перник ул. Буная 11 Станимир Кирилов Александров 1,346
гр. Перник ул. Люлин 157 Станимир Крумов Величков 2,216
гр. Перник ул. Васил Стоин 4, ап. 1 Станимир Крумов Стоянов 4,761
гр. Перник ул. Горски извор 26 Станислав Александров Стойнев 3,975
гр. Перник кв.Монте Карло бл.214, вх.Г, ет.2 Станислав Борисов Стойнев 4,286
гр. Перник ул. Искър бл.5, ап. 12 Станислав Райчев Стоименов 1,009
гр. Перник ул. Стара планина 121 А Станка Борисова Тасева 2,617
гр. Перник кв. Твърди ливади бл.6/11 Станка Георгиева Иванова 3,275
гр. Перник ул. Бяла Слатина 31 Станка Иванова Богданова 1,129
гр. Перник ул. Панайот Хитов 2 Станка Иванова Ризова 1,229
гр. Перник ул. Варна 75 Станка Йорданова Геренска 1,447
гр. Перник ул. Вардар бл.47, ап.3 Станка Йорданова Радкова 1,390
гр. Перник ул. Мелник 25 Станка Йорданова Червенобреж.к.а 1,004
гр. Перник кв. Рудничар ул.15-та 13 Станка Кирилова Мизова 3,214
гр. Перник ул. Павликени 34 Станка Кръстева Митова 2,318
гр. Перник ул. Презвитер Козма 12 Станка Миланова Симова 9,615
гр. Перник кв. Твърди ливади бл.П, вх.А,ап.22 Станка Милачкова Трендафилова 3,785
гр. Перник ул. Стара планина 107А Станка Петрова Георгиева 1,441
гр. Перник кв. Твърди ливади бл.7, ап.5 Станка Петрова Динева 2,986
гр. Перник ул. Видин 20 Станка Седефчева Аначкова Стойне Първанов Аначков 2,109
гр. Перник ул. Петко Евтимов 7 Станка Спасова Дамянова, Росица Йорданова Якова и Румяна Йорданова Йорданова 10,000
гр. Перник ул. Кърджали 54 Станкия Гигова Горчева 3,953
гр. Перник ул. Струма 22 Станко Младенов Дръшкарски 1,172
гр. Перник ул. Елена бл.6 Станчо Тодоров Станчов 1,658
гр. Перник ул. Банско 3 Стела Симеонова Михайлова 1,614
гр. Перник ул. Презвитер Козма 11 Стефан Боянов Ангелов 1,061
гр. Перник кв. Кристал /бл.ове/ бл.21 ап.1 Стефан Василев Димитров 3,000
гр. Перник ул. Бенковски 20 Стефан Веселинов Нейчев 4,355
гр. Перник ул. Пирот 22 Стефан Върбанов Гълъбов 1,095
гр. Перник ул. Мелник 15 Стефан Георгиев Стоянов 1,095
гр. Перник ул. Селимица 4 Стефан Григоров Цветанов 1,845
гр. Перник кв. Твърди ливади бл.15, ап.18 Стефан Димитров Гюров 1,771
гр. Перник ул. Владислав Граматик 37 Стефан Иванов Петров 1,045
гр. Перник ул. Стара планина 118 А Стефан Йорданов Геровски 1,800
гр. Перник ул. Владислав Граматик 16 Стефан Методиев Стефанов и Илиан Стефанов Методиев 1,184
гр. Перник ул. Балканджи Йово 4 Стефан Николов Банков 2,437
гр. Перник ул. Кракра бл.57, ап. 3 Стефан Николов Кузманов 1,096
гр. Перник ул. Венец 8 Стефан Петров Крумов 1,867
гр. Перник кв. Васил Левски 23 Стефан Руменов Сотиров 6,539
гр. Перник кв. Рудничар ул. 1-ва 6 Стефан Серафимов Ненков 1,162
гр. Перник ул. Пловдив 36 Стефан Симчев Мартинов 2,217
гр. Перник ул. Сергей Румянцев 7 Стефан Станоев Петрунов 1,800
гр. Перник ул. Стара планина 31 Стефана Николова Николова 3,060
гр. Перник ул.Република 14 Стефанка Михайлова Зафирова 2,543
гр. Перник кв. Красно село бл.15, ап.2 Стефка Златкова Борисова 1,058
гр. Перник ул. Граово 9 Стефка Николова Григорова 3,721
гр. Перник кв. Рудничар ул. 12-та 21 Стефка Старшимирова Симеонова 951
гр. Перник ул. Никола Козлев 30 Стефка Стойнева Томова 1,681
гр. Перник ул. Чавдар 1 -2 етаж Стефка Трайкова Лукарска 1,812
гр. Перник пл. Кракра Пернишки бл.12, ап. 13 Стоил Стоянов Асенов 1,066
гр. Перник кв. Железни заводи 78 Стоилка Величкова Стоева 2,144
гр. Перник ул. Перущица 6 Стойна Арсова Александрова 1,285
гр. Перник кв. Рудничар ул. 11-та 38 Стойна Борисова Петрова 1,253
гр. Перник кв. Рудничар ул.12-та 8 Стойна Евстатиева Ленева 3,341
гр. Перник ул. Найден Геров 10 Стойна Петрова Цветкова 1,693
гр. Перник ул. Оборище 86 Стойна Стойчева Михова 1,340
гр. Перник ул. Балван 5А Стойне Гочев Стойчев 2,854
гр. Перник ул. Божур, бл.2, ап.30 Стойне Костадинов Герчев 1,576
гр. Перник ул. Пирдоп 107 Стойо Александров Ваклиев 3,909
гр. Перник ул, Самоков 32 Стойчо Никифоров Симов 1,855
гр. Перник ул. Столетов 5 Стоян Асенов Стоичков 1,278
гр. Перник ул. Никола Козлев 28 Стоян Венев Стаменков 1,569
гр. Перник ул. Пирдоп 52 Стоян Гинчов Червенков 1,453
гр. Перник ул. Осогово 11 Стоян Григоров Димитров 1,341
гр. Перник ул. Айтос 3 Стоян Григоров Стоянов 3,597
гр. Перник ул. Стара планина 96 Стоян Емилов Стоянов 1,557
гр. Перник ул. Краище 10 Стоян Здравков Джоргов 1,402
гр. Перник ул. Етрополе 5 Стоян Йорданов Митов 5,321
гр. Перник кв. Твърди ливади бл47,ап13 Стоян Малинов Гигов 2,689
гр. Перник ул. Кракра бл.63, ап. 46 Стоян Николов Стоилов 1,356
гр. Перник ул. Средец 34 Стоян Петров Стоичков 4,042
гр. Перник кв. Рудничар ул. 15-та 23 Стоян Радков Таков 1,097
гр. Перник ул. Колош 5 Стоян Рафаилов Стоянов 1,325
гр. Перник ул. Видин 21 Стоянка Асенова Стоянова 1,341
гр. Перник ул. Булаир 6 Стоянка Иванова Тонева 2,969
гр. Перник ул. Рупи 2 Стоянка Рангелова Андонова 6,087
гр. Перник ул. Кракра бл.58, ап. 6 Стоянка Станчева Маринкова 1,556
гр. Перник кв. Рудничар ул. 12-та 6 Страхил Борисов Стратиев 1,873
гр. Перник ул. Дряново 5 Страхил Здравков Стратиев 2,320
гр. Перник ул. Гоце Делчев 21 Страхил Кирилов Трайков 3,467
гр. Перник ул. Бяла Слатина 2А Страхил Рангелов Рашев 2,956
гр. Перник ул. Столетов 16 Студенка Владимирова Лукарска 3,304
гр. Перник ул. Пирот 1 Тако Петров Таков 1,724
гр. Перник ул. Дъга 24 Таня Георгиева Петрова 7,528
гр. Перник ул. Кракра бл.63, ап. 7 Таня Огнянова Цветанова 1,082
гр. Перник ул. Тутракан 17 Таня Петрова Аризанова 2,860
гр. Перник ул. Синчец 24 Таня Страхилова Стойнева 1,094
гр. Перник кв. Твърди ливади бл.21,ап.2 Татяна Владимирова Филипова 2,344
гр. Перник ул. Ален мак 53 Татяна генчева Рангелова 2,561
гр. Перник ул. Протожерица 97А Татяна Георгиева Димитрова - Савова 7,605
гр. Перник кв. Рудничар ул.5-та 16 Татяна Георгиева Занкова 3,080
гр. Перник ул. Кракра бл.68, ап. 1 Темелко Павлов Котев 2,077
гр. Перник ул. Стара Загора 17 Теменужка Ангелова Димитрова 2,272
гр. Перник ул. Ален мак 16 Теменужка Георгиева Дюлгерова 3,497
гр. Перник ул. Пловдив 66А Теменужка Георгиева Странска 1,861
гр. Перник кв. Караманица 43 Теменужка Раденкова Тачкова 1,385
гр. Перник ул. Варна 58 Теменужка Соколова Христова 1,337
гр. Перник ул. Русе 36 Теофил Атанасов Михалков 1,318
гр. Перник кв. Хумни дол бл.16, ап.8 Теофил Михайлов Теофилов 1,426
гр. Перник кв. Кристал блокове 11 Тимка Йорданова Гердина 4,605
гр. Перник ул. Ален мак 68 Тимка Първанова Димитрова 1,537
гр. Перник ул. Димитър Талев 3 Тинка Борисова Зафирова 1,518
гр. Перник кв. Горно Могиличе 63 Тинка Георгиева Петрунова 3,743
гр. Перник кв. Монте Карло бл.228, ап.7 Тинка Кирилова Михалева 1,492
гр. Перник ул. Брезник 84 Тинка Петрова Костова 1,062
гр. Перник ул. Граово 38 Тинка Славова Пекина 1,653
гр. Перник ул. Гоце Делчев 14 Тихомир Велинов Георгиев 2,515
гр. Перник кв. Твърди ливади бл.20, ап.4 Тихомир Георгиев Митев 1,183
гр. Перник ул. Козлодуй 6 Тихомир Стаменов Николов 4,961
гр. Перник ул. Лисец 2 Тодор Богданов Михайлов 1,886
гр. Перник кв. Рудничар ул. 16-та 7 Тодор Велинов Тодоров 2,576
гр. Перник ул. Венец 25 Тодор Георгиев Богданов 1,789
гр. Перник кв. Рудничар, ул. 1-ва 13 Тодор Георгиев Тодоров 10,000
гр. Перник кв. Рудничар ул. 12-та 6 Тодор Димитров Митов 2,193
гр. Перник ул. Ивайло 14 Тодор Йорданов Тодоров 9,100
гр. Перник ул. Брезник 59 Тодор Кирилов Тодоров 2,455
гр. Перник ул. Свищов 3 Тодор Петров Анакиев 1,335
гр. Перник ул. Съединение 1 Тодор Стойнев Тодоров 4,266
гр. Перник ул. Кракра бл.61, ап. 28 Тодор Такев Михалков 1,336
гр. Перник ул. Търговска бл.22, ап. 2 Тодорка Георгиева Бозаджиева 1,119
гр. Перник ул. Мургаш 1 Тодорка Иванова Шапарова 10,000
гр. Перник ул. Стефан Караджа 18 Тодорка Любомирова Сантиестебан 7,597
гр. Перник ул. Черешово топче 8 Тодорка Христова Чокова 1,260
гр. Перник ул. Средец 4 А Тонче Сотиров Стоилков 1,855
гр. Перник ул. Дойран 11 Тошко Борисов Василев 1,077
гр. Перник ул. Брезник 102 Тошо Василев Михайлов 1,261
гр. Перник ул. Гоце Делчев 22 Трифон Стоянов Янков 6,929
гр. Перник ул. Освобождение 2 Тянка Христова Мирчева 4,350
гр. Перник ул. Оборище 71 Фиданка Асенова Коцева 1,116
гр. Перник ул. Средец 22 Филип Стефанов Андреев и Севета Стоянова Андреева 9,869
гр. Перник ул. Чинар 4 Харалампи Цветков Янев 1,014
гр. Перник ул. Пирдоп 2 А Христина Велева Таскова 2,982
гр. Перник кв. Целева круша 33 Христина Георгиева Барова 5,930
гр. Перник ул. Капитан Векилски 5 Христина Йорданова Арсова-Стефанова 1,210
гр. Перник ул. Пловдив 80 Христина Петкова Христова 10,000
гр. Перник ул. Враца 4 Христинка Димитрова Александрова 2,272
гр. Перник кв. Твърди ливади бл.14, ап.44 Християна Йонкова Неделкова 1,014
гр. Перник ул. Пирдоп 37 Християнка Мирчева Асенова 3,403
гр. Перник ул. Берковица 13 Христо Анов Джонголски 4,122
гр. Перник кв. Кристал блокове 12 Христо Богомилов Христов 6,115
гр. Перник ул. Отец Паисий бл.98, ап.17 Христо Божидаров Илиев 1,237
гр. Перник ул. Христо Ботев 10 Христо Иванов Христов 3,912
гр. Перник кв. Твърди ливади бл.34, ап.4 Христо Костадинов Стоянов 4,310
гр. Перник ул. Капитан Векилски 18 Христо Николов Златков 1,971
гр. Перник кв. Хумни дол бл.15, ап. 35 Христо Симеонов Аначков 1,574
гр. Перник ул. Арда 10 Христо Стоянов Рангелов 3,163
гр. Перник ул. Света Петка 38 Христо Трифанов Василев 1,327
гр. Перник ул. Ботевград 11 Цанка Илиев Игнатов 1,154
гр. Перник кв. Твърди ливади бл. 19, ап.22 А Цветан Андонов Димитров 2,448
гр. Перник ул. Козлодуй 8 Цветан Лазаров Николчев 7,571
гр. Перник ул. Стара планина 30 Цветан Методиев Георгиев 1,997
гр. Перник ул. Самоков 5 Цветан Митков Станимиров 1,134
гр. Перник ул. Кърджали 73 Цветан Митков Цветков 1,105
гр. Перник ул. Тунджа бл.18, ап.10 Цветана Ангелова Стоева 1,068
гр. Перник ул. Кракра бл.57, ап. 1 Цветана Нечова Евгениева 1,200
гр. Перник ул. Малашевска 3 Цветанка Асенова Лазова 1,120
гр. Перник ул. Голобръдска 1 А Цветанка Асенова Минчева 3,033
гр. Перник ул. Христо Смирненски бл.18, ап. 7 Цветанка Венкова Димитрова 1,427
гр. Перник ул. Цанко Церковски 9 Цветанка Димитрова Благоева 5,085
гр. Перник кв. Рудничар ул. 8-ма 15 Цветанка Костадинова Йотова 4,036
гр. Перник ул. Стара планина 114 Цветанка Методиева Илиева 1,095
гр. Перник кв.Монте Карло бл.212, вх.Б, ет.1 Цветанка Николова Цветкова 1,494
гр. Перник ул. Марина бара. 57 Цветанка Петрова Асенова 1,130
гр. Перник ул. Родопи 1 Цветанка Симова Караиванова 5,402
гр. Перник ул. Палма 37 Цветанка Станоева Божилова 1,661
гр. Перник ул. Генерал Заимов 78 Цветанка Темелчова Миланова 1,899
гр. Перник ул. Тунджа бл.18, ап.12 Цветко Георгиев Тужаров 1,060
гр. Перник ул. Първи май бл.20, ап.5 Ценка Георгиева Зарева 2,803
гр. Перник ул. Вардар бл.52, ап.10 Ценка Тодорова Савова 1,360
гр. Перник ул. Ален мак 13 Цонка Евгениева Николова 1,658
гр. Перник кв. Рудничар ул. 5-та 14 А Цонко Димитров Стоев 3,816
гр. Перник ул. Враца 86 Чавдар Богданов. Чавдаров 2,206
гр. Перник кв. Твърди ливади бл.50 Чавдар Владимиров Вангелов 9,253
гр. Перник ул. Ал. Батенберг 3 Чавдар Кирилов Стоичков 7,354
гр. Перник ул. Сан Стефано 3 Чавдар Стоименов Чакъров, Стоимен Кирилов Чакъров и Кирил Стоименов Чакъров 2,864
гр. Перник ул. Златни мостове 12 Юла Цветкова Варадинова 2,551
гр. Перник ул. Шумен 13 Юлиан Генчев Димитров 1,073
гр. Перник ул. Русе 54 Юлиан Иванов Стаменов 3,989
гр. Перник ул. Вардар бл.54, ап.9 Юлиан Любомиров Стоянов 1,638
гр. Перник ул. Добри Чинтулов 1 Юлиан Стефанов Янев 1,001
гр. Перник кв. Твърди ливади бл.11,ап.39 Юлиан Янков Горинов 4,162
гр. Перник ул. Рила 5 Юлиана Владимирова Костадинова 1,348
гр. Перник ул. Оборище 31 Юлия Манасиева Стоилкова 4,884
гр. Перник ул. Пловдив 19А Юлия Петрова Костадинова 1,659
гр. Перник кв. Твърди ливади бл.37 ап.4 Юлия Петрова Михайлова 1,358
гр. Перник ул. Отец Паисий бл.37,ап4 Юлияна Богомилова Михайлова 1,176
гр. Перник ул. Витоша 66 Юлка Сотирова Деянова и Божидар Стойчев Виденов 2,447
гр. Перник ул. Софийско шосе бл. 83,ап.9 Янек Георгиев Янев 3,019
гр. Перник кв. Кристал бл. 2, Вх.Б, Ап.1 Янка Крумова Павлова 1,760
гр. Перник ул. Средна гора 3 Янко Методиев Михалков 1,007
гр. Перник кв. Твърди ливади бл.19, апЗЗ Янко Цветанов Гергов 2,460
гр. Перник кв. Бела вода, ул. 353 Митко Лозанов Георгиев 4,251
гр. Перник ул. Варна 24 Цветанка Василева Гьорева 3,025
гр. Перник - кв. Бела вода ул. Иваян Асен II19 Александър Костандинов Алексов 3,498
гр. Перник - кв. Бела вода ул. Огоста 8 Андрей Георгиев Йорданов 2,369
гр. Перник - кв. Бела вода ул. Цар Самуил 20 Богомил Иванов Теофилов 5,152
гр. Перник - кв. Бела вода ул. Иван Асен II25 Василка Стоилова Стоичкова 2,326
гр. Перник - кв. Бела вода ул. Иван Асен II27 Веселин Василев Гергинов 1,865
гр. Перник - кв. Бела вода ул. Цар Самуил 30 Дарина Евгениева Георгиева 1,037
гр. Перник - кв. Бела вода ул. Григорий Цамблак 8 Дафинка Рангелова Георгиева 2,781
гр. Перник - кв. Бела вода ул. Цар Самуил 4 Десислава Николова Петрова 6,137
гр. Перник - кв. Бела вода ул. Боянски водопад 8 Емилия Аспарухова Димитрова 1,518
гр. Перник - кв. Бела вода ул. Мъглиж 6 Жанета Боянова Осева 1,417
гр. Перник - кв. Бела вода ул. Боянски водопад 4 Иванка Велизарова Спасова 3,812
гр. Перник - кв. Бела вода ул. Ерма 21 Катеринка Николова Митова 6,692
гр. Перник - кв. Бела вода ул. Ерма 17 Методи Любомиров Славов 4,598
гр. Перник - кв. Бела вода ул. Симеон Радев 5 А Милена Павлов Миленов 4,586
гр. Перник - кв. Бела вода ул. Ерма 17 Надя Георгиева Саева 4,598
гр. Перник - кв. Бела вода ул. Симеон Радев 6 Нелета Методиева Вълова 3,514
гр. Перник - кв. Бела вода ул. Хан Аспарух 11 Никола Алексов Стефанов 1,667
гр. Перник - кв. Бела вода ул. Филип Тотю 9 Олег Първанов Станимиров 4,547
гр. Перник - кв. Бела вода ул. Света гора 18 Румен Димитров Лазаров 1,138
гр. Перник - кв. Бела вода ул. Ахелой 3 А Сашко Матеев Славов 1,096
гр. Перник - кв. Бела вода ул. Капитан Петко Войвода 12 Стефан Кирилов Димитров 4,070
гр. Перник - кв. Бела вода ул. Цар Самуил 29 Стефанка Евстатиева Димитрова 1,423
гр. Перник - кв. Бела вода ул. Боянски водопад 13 Стоян Неделков Максимов 5,293
гр. Перник - кв. Изток ул. Лом, бл.З, ап.187 Бойка Василева Христова 1,122
гр. Перник - кв. Изток ул. Ю. Гагарин бл.39, ап.25 Данчо Антонов Бойчев 1,237
гр. Перник - кв. Изток ул. Ю. Гагарин бл.34, ап.7 Елза Пенчева Димитрова 2,225
гр. Перник - кв. Изток ул. Р. Димитров бл.91, ап.72 Емилия Николаева Борисова 2,685
гр. Перник - кв. Изток ул. Луганск 143 Йорданка Иванова Владимирова 3,028
гр. Перник - кв. Изток ул. Олег Кошевой 19 Младен Григоров Стоилов 2,128
гр. Перник - кв. Изток ул. Олег Кошевой 9 Снежанка Маринова Василева 2,167
гр. Перник - кв. Калкас ул. Панега 1 Бойка Ерменчова Гюрова 6,014
гр. Перник - кв. Калкас ул Панега 6 Георги Василев Павлов 2,043
гр. Перник - кв. Калкас ул, Тополница 2 Кирил Димитров Янев 4,114
гр. Перник - кв. Калкас ул. Бели кладенец 19 Цветанка Бориславова Накова. 2,338
гр. Перник - кв. Църква ул. Църква 2 Петър Борисов Вучков 1,910
гр. Перник, кв Калкас ул. Голо бърдо 1А Асен Иванов Лозанов 1,514
гр. Перник, кв Калкас ул.Победа 5 Васил Петров Стоянов 4,529
гр. Перник, кв Калкас ул. Металик 32 Тихомир Иванов Борисов 1,005
гр. Перник, кв. Бела вода ул. Огоста 6 обект 1 Александър Петров Михайлов 1,467
гр. Перник, кв. Бела вода ул. Кап. Петко войвода 4 Асен Димитров Миленов 4,639
гр. Перник, кв. Бела вода ул. Ботьо Петков 2 Богомил Райчев Иванов 1,183
гр. Перник, кв. Бела вода ул.Хризантема 2 Валентин Страхилов Симеонов 1,896
гр. Перник, кв. Бела вода ул. Кестен 22 Васил Анестиев Симеонов 9,262
гр. Перник, кв. Бела вода ул. Кестен 20 Василка Богданова Богданова 10,000
гр. Перник, кв. Бела вода ул.Антим I-ви 30 Веска Борисова Миленова 1,065
гр. Перник, кв. Бела вода ул. Хан Тервел 45 Георги Йорданов Давитков 3,577
гр. Перник, кв. Бела вода ул. Кап. Петко войвода 9а Гина Сергиева Костадинова 1,759
гр. Перник, кв. Бела вода ул. Кап. Петко войвода 6 Даринка Теофилова Веселинова 1,297
гр. Перник, кв. Бела вода ул. Ахелой 3 Емил Кирилов Борисов 9,605
гр. Перник, кв. Бела вода ул. Симеоновград бл.1, ап.З Здравка Кирилова Поптодорова 4,288
гр. Перник, кв. Бела вода ул. Иван Асен ІІ-ри 84 Йордан Грозданов Тодоров 10,000
гр. Перник, кв. Бела вода ул.Ерма 9 Йордан Димитров Йорданов 2,814
гр. Перник, кв. Бела вода ул. Емине 6 КлеиткаПърванова Арсова 7,195
гр. Перник, кв. Бела вода ул. Цар Самуил 8 Красимир Павлов Давидков 1,576
гр. Перник, кв. Бела вода ул. Марин Дринов 6 Крум Огнянов Теофилов 2,224
гр. Перник, кв. Бела вода ул. Кестен 32 Лиляна Зафирова Спасова 4,431
гр. Перник, кв. Бела вода ул. Неофит Бозвели 10 Любка Божилова Милева 2,013
гр. Перник, кв. Бела вода ул.Симеоновград бл.2,ап.6 Марийка Георгиева Николчева 1,072
гр. Перник, кв. Бела вода 332 б, ул. Ерма 9 обект 1 Милчо Йорданов Йотов 2,546
гр. Перник, кв. Бела вода ул. Детелина 2 Митра Иванова Крумова, Мирослав Крумов Георгиев и Ивайло Крумов Георгиев 1,038
гр. Перник, кв. Бела вода ул.Ерма 15 Никифор Младенов Любенов 2,479
гр. Перник, кв. Бела вода ул. Иван Асен II-ри 76 Павел Каменов Лозанов 7,556
гр. Перник, кв. Бела вода ул. Иван Асен ІІ-ри 86 Роза Петрова Тодорова 10,000
гр. Перник, кв. Бела вода ул. Иван Асен ІІ-ри 8 Румен Симеонов Иванов 1,889
гр. Перник, кв. Бела вода Расолкова махала ул. 385 Стефан Милетиев Павлов 1,170
гр. Перник, кв. Бела вода ул. Иларион Макариополски 1 Страхил Зафиров Будинов 9,433
гр. Перник, кв. Бела вода ул. Хризантема 5 Тошко Иванов Крумов 1,227
гр. Перник, кв. Бела вода 398 Цветко Първанов Миленков 10,000
гр. Перник, кв. Бела вода ул. Иван Александър 4 Ангел Михайлов Петров 3,892
гр. Перник, кв. Изток ул. Ю.Гагарин бл.29, ап.60 Борис Димитров Миланов 1,060
гр. Перник, кв. Изток ул. Луганск 129 Боряна Симеонова Иванова 3,556
гр. Перник, кв. Изток ул. Калинин 5 Валентин Кирилов Иванов 1,780
гр. Перник, кв. Изток ул. Р. Димитров бл.89, ап. 115 Васил Стаменов Александров 1,145
гр. Перник, кв. Изток ул. Портарева 102 Веселин Харалампиев Михайлов 2,485
гр. Перник, кв. Изток ул. Рашо Димитров 143 Георги Ваклев Андонов 1,301
гр. Перник, кв. Изток ул. Ю.Гагарин бл.31, ап. 129 Гечо Иванов Гечев и Любка Ангелова Димитрова 1,135
гр. Перник, кв. Изток ул. Кишинев 4 Димитринка Светославова Добренова 1,269
гр. Перник, кв. Изток ул. Никола Чучулков 18 Дончо Николов Георгиев 1,191
гр. Перник, кв. Изток ул. Рашо Димитров 12 Евдокия Любомирова Видинова 8,765
гр. Перник, кв. Изток ул. Лалова махала 469 Здравко Евгениев Тодоров 1,800
гр. Перник, кв. Изток ул. Калинин 7 Иван Христов Атанасов 1,675
гр. Перник, кв. Изток ул. Ленински проспект бл.З, ап. 13 Йордан Иванов Йорданов 1,171
гр. Перник, кв. Изток ул. Рашо Димитров 40 Кирил Стоилов Кирилов 1,049
гр. Перник, кв. Изток ул. Рашо Димитров 12 Костадин Траянов Виденов 6,773
гр. Перник, кв. Изток ул. Никола Чучулов 45 Маргарита Динева Миланова 1,252
гр. Перник, кв. Изток ул. Рашо Димитров 16 Мика Иванова Йорданова, Лариса Христова Симеонова (Надежда Иванова Спасова-пълномощник 1,688
гр. Перник, кв. Изток ул. Олег Кошевой 25 Невена Деянова Ненкова 7,504
гр. Перник, кв. Изток ул. Лермонтов 6 Павел Димитров Иванов 5,065
гр. Перник, кв. Изток ул. Карл Маркс 89 Росица Анастасова Милушева и Станчо Дичов Милушев 2,071
гр. Перник, кв. Изток ул. Благой Гебрев бл.64, ап.З Славчо Георгиев Григоров 1,887
гр. Перник, кв. Изток ул. Ю. Гагарин бл.35, ап, 112 Софийка Асенова Антонова 1,370
гр. Перник, кв. Изток ул. Карл Маркс 89 Станислав Антонов Милушев 7,390
гр. Перник, кв. Изток ул. Р. Димитров 85 А Станко Василев Аначков 10,000
гр. Перник, кв. Изток ул. Ю.Гагарин бл.34, ап.101 Тамара Евгениева Александрова 1,093
гр. Перник, кв. Изток ул. Волгород бл.З, ап. 8 Цанка Иванова Йорданова 1,396
гр. Перник, кв. Изток ул. Максим Горки бл.10, ап.6 Юлиан Бонев Димитров 1,169
гр. Перник, кв. Изток ул. Максим Горки 68 Юлка Стойкова Стоименова 1,463
гр. Перник, кв. Изток ул. Павел Корчагин 1 Ягодинка Тодорова Стойнева 3,116
гр. Перник, кв. Изток ул. Никола Чучулков 12 Пенка Кирилова Сотирова 5,278
гр. Перник, кв. Калкас ул. Металик 34 Ветка Димитрова Деянова 1,374
гр. Перник, кв. Калкас ул. Майска роза 7 Емил Борисов Василев 1,185
гр. Перник, кв. Калкас ул. Металик 26 Силвия Стоянова Иванова 1,903
гр. Перник, кв. Калкас ул. Колуница 21 Стефан Виденов Павлов 2,519
гр. Перник, кв. Калкас ул. Будиславец 21 Владимир Денчов Стоянов 2,266
гр. Перник, кв. Рудничар ул.11-та 2 Георги Милчев Георгиев 5,133
гр. Перник, кв. Рудничар ул. 17-та 37 Цветанка Боянова Милева 2,809
гр. Перник, кв.Църква ул. Момин проход 16 Александър Боянов Алексиев 1,053
гр. Перник, кв.Църква ул. Димитър Благоев 226 Алекси Георгиев Милков 1,047
гр. Перник, кв.Църква ул. Йордан Лютибродски 12 Асен Лазов Аризанов 1,314
гр. Перник, кв.Църква ул. Възход 16 Богомил Йорданов Крайнев 1,044
гр. Перник, кв.Църква ул. Белоградчик 11 Божидар Димитров Зарев 1,101
гр. Перник, кв.Църква ул. Паисий Хилендарски 1 Божидар Петров Велинов 1,134
гр. Перник, кв.Църква ул. Владайско въстание 55 Бойка Николова Владимирова 10,000
гр. Перник, кв.Църква ул. Александър Стоянов 6 Валентин Иванов Стоянов 1,078
гр. Перник, кв.Църква ул. Страцин 6 Валери Николов Дзивев 1,783
гр. Перник, кв.Църква ул. Дъбрава 53 Васил Велинов Иванов 1,327
гр. Перник, кв.Църква ул. Александър Стоянов 39 Васил Георгиев Илов 1,150
гр. Перник, кв.Църква ул. Димитър Благоев 117 Васил Донков Киров 1,035
гр. Перник, кв.Църква ул. Христо Смирнескки 77 Василка Костадинова Христова 1,187
гр. Перник, кв.Църква ул. Вела Пеева 20 Венетка Миткова Цамбова 1,150
гр. Перник, кв.Църква ул. Опълченска 1 Венцислав Методиев Славчев 1,028
гр. Перник, кв.Църква ул. Станке Димитров 48 Веска Стефанова Милчева 1,104
гр. Перник, кв.Църква ул. Димитър Благоев 264 Веско Александров Боянов 1,327
гр. Перник, кв.Църква ул. Грамаге 15А Виктория Симеонова Шаркова 2,028
гр. Перник, кв.Църква ул. Белоградчик 17 Виолета Русимова Иванова 1,119
гр. Перник, кв.Църква ул. Станке Димитров 29 Владимир Стоянов Йосифов 1,149
гр. Перник, кв.Църква ул. Димитър Благоев 97 Георги Божичков Огнянов 1,164
гр. Перник, кв.Църква ул. Трайко Живков 15 Георги Евлогиев Пейчинов 1,236
гр. Перник, кв.Църква ул. Владайско въстание 57 Георги Симеонов Петков 2,556
гр. Перник, кв.Църква ул. Димитър Благоев 182 Григор Любомиров Милев 1,069
гр. Перник, кв.Църква ул. Димитър Благоев 92 Даниела Минчева Илиева 1,082
гр. Перник, кв.Църква ул. Предел 8 Димитринка Кирилова Василева 2,113
гр. Перник, кв.Църква ул. Възход 13 Достена Асенова Мишева 6,786
гр. Перник, кв.Църква ул. Белоградчик 8 Евелина Ивова Чанкова 1,001
гр. Перник, кв.Църква ул. Петър Пенчев 9 Емил Борисов Николов 1,379
гр. Перник, кв.Църква ул. Димитър Благоев 62 Емил Михайлов Стоилов 1,340
гр. Перник, кв.Църква ул. Димитър Благоев 127 Жулиета Димитрова Вучкова 1,257
гр. Перник, кв.Църква ул. Превалец 12 Зора Владимирова Виднярска 1,100
гр. Перник, кв.Църква ул. Димитър Благоев 135 Иван Георгиев Григоров 1,425
гр. Перник, кв.Църква ул. Димитър Благоев 34 Иван Станоев Иванов 2,021
гр. Перник, кв.Църква ул. Лиляна Димитрова 52 Иванка Богданова Георгиева 1,434
гр. Перник, кв.Църква ул. Леденика 2 Иванка Лозанова Маркова 1,245
гр. Перник, кв.Църква ул. Станке Димитров 6 Йордан Горанов Музийски 1,212
гр. Перник, кв.Църква ул. Рилски езера 13 Йордан Петров Попов 3,091
гр. Перник, кв.Църква ул. Белоградчик 9 Йорданка Николова Христова 1,008
гр. Перник, кв.Църква ул. Айдарица 4 Кирил Василев Чавалинов 2,060
гр. Перник, кв.Църква ул. Владайско въстание 43 Кирил Киров Живков 1,562
гр. Перник, кв.Църква ул. Дъбрава 19 Любомир Сергиев Гусев 1,096
гр. Перник, кв.Църква ул. Станке Димитров 18 Малинка Рангелова Топузова 1,681
гр. Перник, кв.Църква ул. Ленин 67 Манка Петрова Караджина 3,511
гр. Перник, кв.Църква ул. Ленин 47 Маргарита Василева Колева 1,102
гр. Перник, кв.Църква ул. Христо Смирненски 76 Милка Найденова Георгиева 1,322
гр. Перник, кв.Църква ул. Димитър Благоев 29 Милчо Григоров Костов 1,376
гр. Перник, кв.Църква ул. Грамаге 36 Милчо Кирилов Атанасов, Радка Атанасова Атанасова и Вера Йорданова Кирилова 1,271
гр. Перник, кв.Църква ул. Владайско въстание 43 Надка Ботева Шишкова 1,002
гр. Перник, кв.Църква ул. Александър Стоянов 6 Невена Николова Попова 1,007
гр. Перник, кв.Църква ул. Владайско въстание 32Б Николай Михайлов Анев 1,036
гр. Перник, кв.Църква ул. Димитър Благоев 181 Николина Спиридонова Манчева 1,304
гр. Перник, кв.Църква ул. Асен Търновски 2 Павел Огнянов Павлов 1,217
гр. Перник, кв.Църква ул. Балева махала 70 Петър Крумов Ангелов 1,038
гр. Перник, кв.Църква ул. Крум Накев 28 Петър Никифоров Александров 1,227
гр. Перник, кв.Църква ул. Захаринова махала 46 Племн Славев Христов 1,053
гр. Перник, кв.Църква ул. Димитър Благоев 13 Радослав Иванов Динев 1,308
гр. Перник, кв.Църква ул. Трайко Живков 10 Роза Найденова Димитрова 1,128
гр. Перник, кв.Църква ул. Христо Смирненски 10 Румен Милчов Любомиров 1,664
гр. Перник, кв.Църква ул. Атанас Накев 12 Румен Петров Живков 1,026
гр. Перник, кв.Църква ул. Костенец 22 Снежанка Иванова Крайнева 1,241
гр. Перник, кв.Църква ул. Владайско въстание 41 Станка Методиева Иванова 1,275
гр. Перник, кв.Църква ул. Владайско въстание 67 Стела Ангелова Тончева 1,082
гр. Перник, кв.Църква ул. Хан Крум 3 Стефан Василев Стефанов 1,973
гр. Перник, кв.Църква ул. Станке Димтров 39 Стефан Иванов Велинов 1,226
гр. Перник, кв.Църква ул. Станке Димитров 58 Стоянка Лазарова Велинова 1,137
гр. Перник, кв.Църква Чешкарева махала Тодор Крумов Асенов 1,152
гр. Перник, кв.Църква ул. Атанас Накев 11 Тодор Стоилов Вучков 1,308
гр. Перник, кв.Църква ул. Димитър Благоев 193 Тодорка Лефтерова Панчева 4,189
гр. Перник, кв.Църква ул. Петър Пенчев 7 Тома Иванов Миланов 1,474
гр. Перник, кв.Църква ул. Владайско въстание 22 Тона Борисова Тодорова 1,836
гр. Перник, кв.Църква ул. Христо Смирненски 4 Цветанка Владимирова Станимирова 1,238
гр. Перник, кв.Църква ул. Кюстендил 6А Цветанка Иванова Миланова 1,142
гр. Перник, кв.Църква ул. Асен Търновски 14 Цонка Арсова Цветкова 1,892
гр. Перник, кв.Църква ул. Костенец 18 Чавдар Йорданов Тричков 1,923
гр. Перник, кв.Църква ул. Възход 17 Юлиян Стоянов Щерев 1,056
гр. Радомир ул. Коста Миланов 10 Георги Стефанов Апостолов 1,299
гр. Радомир ул. Струма 24 Даринка Кирилова Димитрова 1,145
гр. Радомир ул. Патриарх Евтими 7 Димитър Светославов Йорданов 1,147
гр. Радомир ул. Голобръдска 24 Емилия Асенова Пашина 1,054
гр. Радомир ул. Голобръдска 26 Костадин Николов Гонев 1,345
гр. Радомир ул. Евлоги Георгиев 4 Милчо Василев Петров 1,147
гр. Радомир ул. Люлякова 48 Цветан Любомиров Ценев 1,056
гр. Радомир ул. Р. Даскалов 44 Цветанка Георгиева Костадинова 1,147
гр.Брезник ул. Борис Антов, бл.2 Виолета Стаменова Дойчинова 1,519
гр.Перник ул. Малашевска 8 Александър Георгиев Аспарухов 1,990
гр.Перник ул. Найден Геров 7 Алекси Крумов Алексиев 1,214
гр.Перник кв. Бели брег бл.5, ап.4 Ангел Неделчев Любомиров 1,183
гр.Перник ул. Райна Княгиня 2 Ангел Петров Ангелов 4,355
гр.Перник ул. Райна Княгиня 16 Бистра Евтимова Георгиева 1,608
гр.Перник ул. Брезник 72 Богдан Крумов Паунов 1,020
гр.Перник ул. Брезник 54 Богомил Найденов Тончев 2,119
гр.Перник ул. Република 40 Божидар Василев Стойков 1,701
гр.Перник кв. Рудничар ул. 13-та 12 А Борис Асенов Якимов 1,117
гр.Перник кв. Рудничар ул. 16-та 22 Борка Лазова Филипова 1,463
гр.Перник ул. Столетов 21 Валентин Георгиев Андонов 2,041
гр.Перник ул. Илинден 15 Валентин Димитров Динев 1,607
гр.Перник ул. Райна Княгиня 20 Валентина Петрова Станоева 1,633
гр.Перник ул. Градище 9 Валери Сашов Райчев 1,771
гр.Перник ул. Руй 3 Вена Николова Иванова, Симка Райчева Иванова, Светослав Славчев Евлогиев и Людмила Николова Миленова 2,608
гр.Перник кв. Железни заводи 36 Вера Седевчева Илиева 1,291
гр.Перник ул. Цанко Церковски 18 Виолета Стоянова Николова 2,311
гр.Перник ул. Брезник 53 Виолетка Лозанова Христова 2,631
гр.Перник кв. Рудничар ул. 2-ра 1 Б Витка Алексова Александрова 2,002
гр.Перник ул. Средец бл.11, ап. 6 Габриела Георгиева Захариева и Деница Захариева Захариева 1,232
гр.Перник ул. Венец 20 Георги Петров Радев 3,237
гр.Перник кв. Рудничар ул. 4-та 30 Георги Петров Тончев 1,014
гр.Перник ул. Брезник 67 Горян Иванов Алексов 1,131
гр.Перник кв. Рудничар ул. 15-та 20 Делка Михайлова Маринова 3,872
гр.Перник ул. Екзарх Йосиф 1 Димитричка Куртева Симова 1,851
гр.Перник кв. Рудничар ул. 4-та 16 Динко Георгиев Димитров 6,304
гр.Перник ул. Бунтовник 5 Донка Милошева Николова 1,479
гр.Перник кв. Железни заводи 84 Елена Сребрева Георгиева 1,874
гр.Перник ул. Капитан Векилски 4 Емил Петков Карапанчев 1,468
гр.Перник кв. Рудничар ул. 4-та 3 Здравка Борисова Тончева 3,515
гр.Перник ул. Стефан Караджа 11 Иво Георгиев Иванов 2,222
гр.Перник кв. Рудничар ул. 2-ра 48 Кирил Атанасов Тодоров 1,129
гр.Перник кв. Железни заводи 34 Кирил Драганов Краешки 1,531
гр.Перник ул. Пенчо Славейков 38 Кунка Велинкова Владимирова 1,387
гр.Перник ул. Стара планина 76 Лиляна Асенова Кузманова 2,751
гр.Перник ул. Цанко Церковски 10 Любослава Боянова Михайлова 1,809
гр.Перник ул. Протожерица 87 Методи Александров Симеонов 1,012
гр.Перник ул. Стара планина 109 Милена Василева Георгиева 1,750
гр.Перник ул. Градище 1 Милка Симеонова Минчева 1,455
гр.Перник ул. Венец 27 Милко Спиридонов Василев 3,065
гр.Перник ул. Оборище 30 Минка Маркова Шареева, Георги Андреев Шареев и Иван Андреев Шареев 1,447
гр.Перник кв. Рудничар ул. 4-та 1 Мирка Любенова Тодорова 1,880
гр.Перник ул. Ловеч 4 Наско Асенов Пасков 1,225
гр.Перник кв. Рудничар ул. 11-та 44 Неделка Владимирова Борисова 1,558
гр.Перник кв. Рудничар ул. 1-ва 30 Б Паулина Ангелова Радева 1,754
гр.Перник кв. Рудничар ул. 5-та 6 Петранка Иванова Малчева 3,114
гр.Перник ул. Предел 10 Радослава Димитрова Станкова 1,600
гр.Перник кв. Рудничар ул. 17-та 3 Райна Иванова Тошева 1,773
гр.Перник ул. Софийско шосе 106 Светлана Александрова Григорова 1,688
гр.Перник кв. Рудничар ул. 7-ма 12 Стефан Варадинов Маринков 2,021
гр.Перник кв. Рудничар ул. 7-ма 3 Стефка Кирилова Петкова 2,244
гр.Перник ул. Стара планина 113 Стефка Маринова Йовчева 1,653
гр.Перник ул. Найден Геров 3 Стоян Генадиев Стоянчев 1,599
гр.Перник ул. Цанко Церковски 17 Стоян Иванов Стоянов и Лиляна Стоилова Стоянова 2,211
гр.Перник ул. Гоце Делчев 1 Стоян Симеонов Стойнев 2,982
гр.Перник ул. Цанко Церковски 14 Тодор Николаев Тодоров 5,632
гр.Перник ул. Балван 2 Тодорка Димитрова Стоянова 1,507
гр.Перник ул. Брезник 76 Христина Ванчева Сименова 1,182
гр.Перник, кв. Изток ул. Рашо Димитров 55 Анна Павлова Христова 1,691
гр.Перник, кв. Изток ул. Ю. Гагарин бл.6, ап. 86 Богомил Кръстев Германов 1,055
гр.Перник, кв. Изток ул. Ю. Гагарин бл.8, ап. 83 Витка Крумова Маркова 1,082
гр.Перник, кв. Изток ул. Йордан Благоев 25 Григор Асенов Стоименов 1,281
гр.Перник, кв. Изток ул. Кадиевка 19 Драга Асенова Николова 1,172
гр.Перник, кв. Изток ул. Ю. Гагарин бл.34, ап.27 Иво Илиев Китов 1,638
гр.Перник, кв. Изток ул. Ю. Гагарин бл.10, ап. 5 Йордан Борисов Дамянов 1,266
гр.Перник, кв. Изток ул. Ю. Гагарин бл.44, ап. 8 Левит Звезданов Стоянов 1,636
гр.Перник, кв. Изток ул. Рашо Димитров 20 Любов Павлова Благоева 4,437
гр.Перник, кв. Изток ул. Ю. Гагарин бл.34, ап. 6 Мария Томова Михайлова 1,622
гр.Перник, кв. Изток ул. Ю. Гагарин бл.34, ап. 1 Ненко Борисов Андонов 1,919
гр.Перник, кв. Изток ул. Ю. Гагарин бл.46, ап. 34 Радостина Горянова Димитрова 1,072
гр.Перник, кв. Изток ул. Ю. Гагарин бл.34, ап. 52 Светла Асенова Кръстева 1,082
гр.Перник, кв. Изток ул. Ю. Гагарин бл.ЗЗ, ап. 73 Цецка Рашкова Генадиева 1,407
гр.Перник, кв.Църва ул. Владайско въстание 87 Ангел Борисов Велинов 5,512
Перник, кв. Църква ул. Лиляна Димитрова 14 Ангел Гюров Янкулов 3,678
Перник, кв. Църква ул. Волга 59 Атанас Славчов Атанасов 1,002
Перник, кв. Църква ул. Димитър Благоев 27 Божидар Димитров Кожухаров 5,148
Перник, кв. Църква ул. Ленин 104 Георги Йорданов Николов 1,442
Перник, кв. Църква ул. Пирин 35 Дияна Милкова Алексова 1,077
Перник, кв. Църква ул. Ковачевци 13 Любка Стоянова Дунева 1,899
Перник, кв. Църква ул. Йордан Лютибродски 34 Райна Томова Стоилова 4,446
Перник, кв.Църква ул. Хан Крум 10 Методи Кирилов Миланов 1,886
с. Богданов дол ул. Витоша 7 Александър Иванов Гьорев 1,039
с. Богданов дол ул. Хан Аспарух 49 Бистра Костадинова Янакиева 1,433
с. Богданов дол мах. Стаменова Валентина Найденова Василева 1,973
с. Богданов дол ул. Хан Аспарух 18 Вардена Борисова Миланова 1,100
с. Богданов дол ул. Христо Ботев 13 Васил Арсов Симев 1,015
с. Богданов дол мах. Скочиловец Венетка Аспарухова Томанова 2,403
с. Богданов дол ул. Цар Калоян 6 Венка Варадинова Стойкова 2,742
с. Богданов дол ул. Китка 14 Венцислав Василев Стоянов 1,175
с. Богданов дол мах. Скочиловец Виолетка Димитрова Методиева 2,441
с. Богданов дол ул. Княз Борис 22 Владимир Цветанов Владимиров 1,173
с. Богданов дол мах. Стаменова Владислав Иванов Янакиев 3,071
с. Богданов дол ул. Княз Борис І-ви 33 Ганчо Иванов Василев 1,427
с. Богданов дол ул. Пчела 12 Дана Борисова Михайлова 1,949
с. Богданов дол ул. Цар Симеон 21 Димитър Иванов Нейчев 2,347
с. Богданов дол ул. Княз Борис І-ви 20 Димитър Сергиев Накев 2,338
с. Богданов дол ул. Струма 3 Елена Петрова Христова 1,415
с. Богданов дол ул. Стара планина 14 Еленка Василева Генадиева 3,037
с. Богданов дол ул. Хан Аспарух 43 Елка Петракиева Здравкова 2,077
с. Богданов дол ул. Цар Симеон 26 Жана Костадинова Стаменкова 1,228
с. Богданов дол ул. Хан Аспарух 14 Здравко Костов Димитров 1,046
с. Богданов дол ул. Пирин 5 Златина Димитрова Борисова 1,313
с. Богданов дол ул. Струма 1 Златка Теофилова Христова 2,450
с. Богданов дол ул. Хан Аспарух 67 Ивайло Атанасов Асенов 1,451
с. Богданов дол ул. Китка 1 Иванка Йорданова Манева 5,357
с. Богданов дол ул. Княз Борис І-ви 31 Иванка Стоянова Василева 3,500
с. Богданов дол ул. Г.С.Раковски 19 Йордан Калоянов Лозанов 3,455
с. Богданов дол ул. Пирин 4 Лиляна Павлова Захариева 7,236
с. Богданов дол ул. Витоша 5 Любчо Борисов Йорданов 1,059
с. Богданов дол ул. Пчела 8 Магдаленка Димитрова Накева 2,867
с. Богданов дол ул. Витоша 15 Манол Василев Механджийски 1,501
с. Богданов дол ул. Витоша 24 Марин Христов Марков 1,186
с. Богданов дол ул. Отец Паисий 3 Милчо Теофилов Марков 1,037
с. Богданов дол ул. Струма 16 Нели Кирилова Арсова 2,565
с. Богданов дол ул. Хан Аспарух 1 Николай Наков Николов 2,490
с. Богданов дол ул. Хан Аспарух 31 Параскева Евгениева Михайлова 3,398
с. Богданов дол ул. Стара планина 9 Първан Методиев Величков 5,100
с. Богданов дол ул. Китка 12 Първанка Станимирова Маркова 2,824
с. Богданов дол ул. Чучулига 8 Райка Темелчова Боянова 2,548
с. Богданов дол ул. Витоша 9 Ромео Милчов Крумов 2,974
с. Богданов дол ул. Хан Аспарух 7 Симеон Видинов Симеонов 1,100
с. Богданов дол мах. Стаменова Симеон Първанов Костов 3,263
с. Богданов дол мах. Стаменова 6 Симеон Стоянов Владимиров 2,587
с. Богданов дол ул. Извор 8 Славка Георгиева Гьорева 3,283
с. Богданов дол ул. Княз Борис 1-ви 34 Славомир Атанасов Александров 1,013
с. Богданов дол ул. Хан Аспарух 14 Станка Иванова Ленкова 1,490
с. Богданов дол ул. Струма 11 Станка Седефчова Диманова 6,504
с. Богданов дол ул.Витоша 3 Стефан Георгиев Стефанов 2,713
с. Богданов дол мах. Стаменова 21 Стефчо Григоров Стоянов 3,640
с. Богданов дол ул. Стара планина 17 Тодор Николов Венев 3,437
с. Богданов дол ул. Отец Паисий 6 Тодорка Александрова Николова 2,757
с. Богданов дол ул. Извор 2 Тодорка Цветанова Евтимова 2,492
с. Богданов дол ул. Г.С.Раковски 4 Тончо Иванчов Гервазиев 3,404
с. Богданов дол ул. Хан Аспарух 23 Юлиян Антонов Димитров 4,367
с. Богданов дол ул. Княз Борис 43 Ивайло Найденов Методиев 10,000
с. Боснек ул. Духлата 60 Венера Йорданова Костова 1,456
с. Боснек ул. Струма 27 Верка Димитрова Чакова 4,611
с. Боснек ул. Духлата 44 Златка Зафирова Иванова 1,511
с. Витановци ул. Васил Левски 87 Александър Божичков Митов 10,000
с. Витановци ул. Васил Левски 21 Анита Димитрова Христова 3,800
с. Витановци ул. Секул Крумов 45 Анна Уршула Качор-Методиев 2,968
с. Витановци УПИ VІІІ-186 Бисер Евтимов Стоев 2,814
с. Витановци няма адрес Бистра Милчева Първанова 3,264
с. Витановци ул. Секул Крумов 5 Благоевска Седевчева Зарева 1,697
с. Витановци ул. Секул Крумов 11 Богомил Асенов Първанов 10,000
с. Витановци ул. Секул Крумов 41 Божидар Михайлов Добринов 2,165
с. Витановци ул. Васил Левски 27 А Бончо Стоименов Павлов 4,431
с. Витановци ул. Васил Левски 7 Васил Георгиев Спасов 6,435
с. Витановци ул. Секул Крумов 63 Василка Асенова Владимирова 10,000
с. Витановци ул. Васил Левски 24 Василка Любомирова Димитрова 10,000
с. Витановци ул. Васил Левски 4 Венета Борисова Методиева 3,996
с. Витановци ул. Васил Левски 44 Веселин Сандов Миланов 3,462
с. Витановци ул. Васил Левски 81 Виктория Йорданова Владимирова 6,728
с. Витановци ул. Христо Ботев 25 Виолета Спасова Теофилова 1,460
с. Витановци ул. Секул Крумов 17 Георги Крумов Василев 10,000
с. Витановци ул. Васил Левски 10 Георги Симеонов Койнов 10,000
с. Витановци ул. Васил Левски 15 Георги Цветанов Ненчев 3,291
с. Витановци ул. Никола Вапцаров 26А Гълъбина Такова Лазарова 4,436
с. Витановци ул. Христо Ботев 18 Димитър Лозанов Йосифов 1,741
с. Витановци ул. Секул Крумов 12 Доротея Станимирова Станимирова 10,000
с. Витановци ул. Васил Левски 36 Елена Николова Миланов 8,911
с. Витановци ул. Н. Вапцаров 28 Емил Илиев Владимиров 10,000
с. Витановци ул. Секул Крумов 40 Здравка Василева Джурджева 10,000
с. Витановци ул. Никола Вапцаров 7А Ивайло Цанков Стоев 4,431
с. Витановци ул. Дере 17 Иван Иванов Димитров 1,920
с. Витановци ул. Н. Вапцаров 6 Иван Петров Смрикаров 8,339
с. Витановци ул. Васил Левски 6 Иванка Йорданова Михайлова 10,000
с. Витановци ул. Секул Крумов 47 Иванка Сергеева Филянова 2,937
с. Витановци ул. Дерето 21 Иво Милчов Александров 2,533
с. Витановци ул. Секул Крумов 85 Игнатка Петрова Митева 2,507
с. Витановци ул. Божидар Янакиев 2 Илонка Тодорова Димитрова 5,440
с. Витановци ул. Над село 19 Калин Димитров Петров 1,063
с. Витановци ул. Над село19 Калин Димитров Петров 1,063
с. Витановци ул. Света Неделя 14А Красимир Димитров Цветанов 8,882
с. Витановци ул. Васил Левски 34 Люба Божидарова Войнова 2,483
с. Витановци ул. Дере 8 Малин Вергинов Андонов 1,567
с. Витановци ул. Света Неделя 14 Милица Стоилова Павлова 7,985
с. Витановци ул. Васил Левски 41 Михал Лозанов Йосифов 1,362
с. Витановци ул. Васил Левски 62 Михал Станиславов Виденов 1,417
с. Витановци ул. Секул Крумов 91 Михал Стоянов Евгениев 2,221
с. Витановци ул. Васил Левски 55 Надка Иванова Илиева 1,867
с. Витановци ул. Васил Левски 25 Найда Руенова Миланова 1,796
с. Витановци ул. Васил Левски 75 Найден Боянов Найденов 1,306
с. Витановци ул. Света Неделя 1 Невена Тодорова Йорданова 10,000
с. Витановци ул. Дерето 40 Никола Иванов Николов 10,000
с. Витановци ул. Над село 30 Никола Климентов Бутилов 1,580
с. Витановци ул. Н. Вапцаров 20 Огнян Николов Младенов 10,000
с. Витановци ул. Исак Стоименов 1 Павел Варадинов Павлов 9,071
с. Витановци ул. Васил Левски 37 Рангел Божидаров Аначков 10,000
с. Витановци ул. Секул Крумов 73 Роса Стоинева Миланова 1,849
с. Витановци ул. Христо Ботев 23 Сашко Любенов Теофилов 1,258
с. Витановци ул. Васил Левски 77 Силвия Рангелова Божидарова 1,417
с. Витановци ул. Васил Левски 8 Славчо Михайлов Стоичков 1,724
с. Витановци няма адрес Спас Станоев Първанов 3,081
с. Витановци ул. Васил Левски 50 А Станка Петрова Митева 2,722
с. Витановци ул. Н. Вапцаров 14 Стефан Лозанов Михайлов 10,000
с. Витановци ул. Васил Левски 79 Стефан Темелков Манолов 2,791
с. Витановци ул. Благой Гебрев 37 Стефан Цветанов Павлов 10,000
с. Витановци ул. Света Неделя 4 Стефанка Михайлова Найденова 1,908
с. Витановци ул. Секул Крумов 79 Стоян Цветанов Цветанов 3,131
с. Витановци ул. Васил Левски 20 Троянка Ставрева Цветкова 7,945
с. Витановци ул. Младен Стоянов 10 Флора Божичкова Монова 3,649
с. Витановци ул. Васил Левски 12 Б Цветан Викторов Йосифов 7,497
с. Витановци ул. Божидар Янакиев 1 Цветанка Цветанова Божилова 10,000
с. Витановци ул. Христо Ботев 21 Юлия Миланова Томанова 5,924
с. Големо Бучино ул. Дъбрава 11 Александър Ставриев Милошев 2,387
с. Големо Бучино ул. Трещен камък 13 Ангел Иванов Лазов 6,283
с. Големо Бучино ул. Люлин 20 Анелия Страхилова Йотова 1,930
с. Големо Бучино ул. София 18 Божидар Михайлов Никифоров 3,928
с. Големо Бучино ул. Арбова 3 Вера Георгиева Радева 3,276
с. Големо Бучино ул. Струма 13 Вита Стоянова Кирова 1,142
с. Големо Бучино ул. Скачок 10 Генади Милев Богев 1,118
с. Големо Бучино ул. Ливаге 10 Георги Иванов Бонев 2,994
с. Големо Бучино ул. София 30 Григор Кирилов Григоров 7,548
с. Големо Бучино ул. Витоша 9 Денка Иванова Младенова 7,096
с. Големо Бучино ул. Ливаге 2 Димитър Михайлов Никифоров 1,922
с. Големо Бучино ул. Люлин 10 Димитър Първанов Симеонов 2,003
с. Големо Бучино ул. Република 20 Драгомир Атанасов Генчев 3,050
с. Големо Бучино ул. Кедър 11 Еленка Мартинова Костова 1,586
с. Големо Бучино ул. Кракра 76 Елка Неделчева Христова 3,172
с. Големо Бучино ул. Кракра 52 Емил Павлов Гигов 1,255
с. Големо Бучино ул. Даскала 6 Здравка Цветанова Георгиева 1,008
с. Големо Бучино ул. Кедар 13 Иван Стоилов Киров 1,129
с. Големо Бучино ул. София 14 Иванка Благоева Лазова 1,375
с. Големо Бучино ул. Струма 9 - втора сграда Кръстника Живкова Кирова 5,628
с. Големо Бучино ул. Струма 5 Люба Страхилова Такева 5,923
с. Големо Бучино ул. Трещен камък 17 Милена Петрова Антова 1,617
с. Големо Бучино ул. Кракра Милка Иванова Динева 4,492
с. Големо Бучино ул. Люлин 20 Негра Благоева Спасова 1,206
с. Големо Бучино ул. Република 18 Павел Методиев Теофилов 2,972
с. Големо Бучино ул. Перник 9 - 1-ва сграда Петър Александров Цветанов 6,493
с. Големо Бучино ул. Ливаге 1 Пламен Тодоров Любенов 3,311
с. Големо Бучино ул. Кракра 54 Първолета Рангелова Павлова 5,306
с. Големо Бучино ул. Люлин 15 Росен Звезделинов Григоров 2,449
с. Големо Бучино ул. Кракра 34 Свиленка Иванова Малинова 6,432
с. Големо Бучино ул. Струма 41 Седефка Първанова Теофилова 1,171
с. Големо Бучино ул. Трещен камък 17 Станка Иванова Микова 6,432
с. Големо Бучино ул. Кракра 35 Стойчо Богданов Златков 5,909
с. Големо Бучино ул. Скачок 2 Тодор Йорданов Гигов 1,208
с. Големо Бучино ул. Перник 11 Тодор Цветанов Маринков 4,481
с. Големо Бучино ул. Люлин 14 Филана Иванова Бонева 7,548
с. Големо Бучино ул. Бели брег 3 Христо Стоев Младенов 1,193
с. Дивотино ул. Миньор 27 Александър Стефанов Зафиров 5,055
с. Дивотино ул. Миньор 25 Александър Стефанов Зафиров и Илинка Георгиева Зафирова 2,783
с. Дивотино ул. 47-ма 22 Алекси Захариев Атанасов 1,859
с. Дивотино ул. 2-ра 11 Ангел Гълъбов Крумов и Иван Гълъбов Крумов 5,311
с. Дивотино ул. 43-та 2 - Бреста Ангел Стефанов Лозанов 4,580
с. Дивотино ул. 15-та 9 Андерй Григоров Стоянов 1,099
с. Дивотино ул. Струма 23 Анка Ценкова Стоянова 1,305
с. Дивотино ул. 2-ра 5 Антон Кирилов Първанов 1,346
с. Дивотино ул. 34-та 1Б Асен Деянов Йорданов 1,051
с. Дивотино ул. 28-ма 18 Асен Стефанов Михайлов 9,166
с. Дивотино ул. Миньор 101 Аспарух Славев Такев 6,458
с. Дивотино ул. 9-та 8 Атанас Божичков Павлов 2,892
с. Дивотино ул. 4-та 2 Бисер Иванов Войнов 10,000
с. Дивотино ул. Миньор 115 бл.агородка Иванова Андонова 1,559
с. Дивотино ул. 1-ва 49 Богомил Захариев Лозанов 1,983
с. Дивотино ул. 11 та 26 Богомил Сашов Богомилов 1,028
с. Дивотино ул. 4-та 8 Божана Христова Асенова 1,662
с. Дивотино ул. 22-ра 8 Божидар Ангелов Божичков 4,258
с. Дивотино ул. 2-ра 9 Божичко Арсов Крумов 1,350
с. Дивотино ул. 45-та 21 Божичко Стоянов Велев 2,202
с. Дивотино мах. Герен 5 Бойко Тодоров Евгениев 2,069
с. Дивотино ул. 1-ва 28А Бойчо Ангелов Велев 1,831
с. Дивотино ул. Миньор 58 Борис Христов Богданов 4,265
с. Дивотино ул. 14-та7 Борислав Крумов Зафиров 1,232
с. Дивотино ул. Миньор 14 Борислав Цветанов Радев 3,779
с. Дивотино ул. 40-та 11 Борка Фиданова Димитрова 1,024
с. Дивотино ул. 52-ра 17 Боян Боянов Асенов 2,306
с. Дивотино ул. Миньор 40 Валери Бориславов Иванов 6,456
с. Дивотино ул. Струма 79А Валерия Илиева Янчева и Аспарух Петров Янчев 4,578
с. Дивотино ул. Миньор 27 Ванка Тодорова Велева 1,272
с. Дивотино ул. Зти март 22 Варадин Първанов Филипов 1,106
с. Дивотино ул. 31-ва 10 Васил Георгиев Зафиров 7,526
с. Дивотино ул. Първи 79 Васил Димитров Миланов 1,187
с. Дивотино ул. 47-ма 15 Васил Захариев Атанасов 1,171
с. Дивотино ул. Миньор 38 Васил Иванов Рангелов 3,764
с. Дивотино ул. 45-та 9 Васил Никифоров Евгениев 1,214
с. Дивотино ул. Миньор 101 Васил Славев Такев 2,645
с. Дивотино ул. Миньор 16 Васил Тодоров Василев 7,018
с. Дивотино ул. 45-та 31 Васко Петров Владимиров 1,930
с. Дивотино ул. 34-та 27 Везирка Асенова Иванова 1,386
с. Дивотино ул. Трети март 2 Велин Григоров Киров 2,491
с. Дивотино ул. 1ва 59 Велин Кирилов Такев 4,405
с. Дивотино ул. З-ти март 26 Велин Стойчев Владимиров 2,939
с. Дивотино ул. Миньор 61 Венета Богомилова Игнатова 1,245
с. Дивотино ул. 1-ва 69 Венета Симеонова Спасова 4,077
с. Дивотино ул. Люлин 23 Венетка Лозанова Иванова 2,074
с. Дивотино ул. 1-ва 56 Венцислав Велинов Методиев 5,865
с. Дивотино ул. 24-та 3 Вера Миткова Йорданова 4,144
с. Дивотино ул. 50-та 10 Весел инка Ненорчова Живкова 3,043
с. Дивотино ул. 11-та 30 Веселин Георгиев Живков 1,178
с. Дивотино ул. Миньор 118 Веселин Петров Лозанов 3,132
с. Дивотино ул. 12-та 4 Веселина Фиданова Тренчева 6,432
с. Дивотино ул. 29-та 2 Ветка Николова Апостолова 1,183
с. Дивотино ул. Витоша 7 Виолета Огнянова Ангелкова 3,266
с. Дивотино ул. 9-та 3 Владимир Симеонов Кръстев 2,754
с. Дивотино ул. Зти март 26 Владимир Стойчев Владимиров 1,328
с. Дивотино ул. 5-та 2 Галина Борисова Мирчева 3,796
с. Дивотино ул. Люлин 40 Гана Рачева Давидкова 5,363
с. Дивотино ул. 45-та 12 Геновева Атанасова Варзанова 1,187
с. Дивотино ул. Миньор 68 Георги Александров Авиотов 2,197
с. Дивотино ул. 19-та 1 Георги Борисов Иванов и Марийка Александрова Иванова 1,735
с. Дивотино ул. 8-ма 4 Георги Боянов Лакев 1,093
с. Дивотино ул. 11-та 9 Георги Донков Найденов 7,295
с. Дивотино ул. Миньор 108 Георги Крумов Асенов 3,727
с. Дивотино ул. 1-ва 36 Горян Седевчев Богданов 4,377
с. Дивотино ул. 20-та 2 Горяна Миланова Велинова 6,704
с. Дивотино ул. Ливаге 5 Григор Василев Портиченко и Васил Григоров Портиченко 6,121
с. Дивотино ул. 3-ти март 3 Данаил Асенов Нотков 9,065
с. Дивотино ул. Струма 12 Данаил Стойнев Методиев 1,589
с. Дивотино ул. 47-ма 12 Даниел Цветанов Милчев 1,764
с. Дивотино ул. 43-та 10 Димитринка Трендафилова Лозанова 10,000
с. Дивотино ул. 15-та 12 Димитър Емилов Фиданов 2,281
с. Дивотино ул. Миньор 8 Димитър Петров Стоименов 8,442
с. Дивотино ул. 1-ва 36А Димитър Седевчев Мирчев 1,691
с. Дивотино ул. Миньор 150 Димитър Тодоров Димитров 2,489
с. Дивотино ул. 28-ма 21 Драгомир Йорданов Драгомиров 1,055
с. Дивотино ул. 1-ва 18 Елена Димитрова Никифорова 2,456
с. Дивотино ул. 1-ва 11 Е Елена Петрова Авиотова 1,000
с. Дивотино ул. 5-та 4 Еленка Асенова Грозданова 1,869
с. Дивотино ул. Струма 19 Еленка Петрова Стоянова и Иван Петров Асенов 6,468
с. Дивотино ул. Миньор 136 Еленка Петрова. Христова 1,221
с. Дивотино ул. Миньор 66 Елеонора Михайлова Бошнякова 3,736
с. Дивотино ул. 15-та 5 Елизабета Людмила Зарева 5,676
с. Дивотино ул. Рила 3 Елин Цветанов Христов 2,255
с. Дивотино ул. 7-ма 4 Елкана Величкова Тричкова 2,889
с. Дивотино ул. 1-ва 46 Емил Божичков Николов 3,973
с. Дивотино ул. 15-та 1 Емил Кирилов Кръстанов 5,044
с. Дивотино ул. 28-ма 25 Емилия Борисова Миленкова 2,531
с. Дивотино ул. Миньор 70 Емилия Кирилова Първанова 1,661
с. Дивотино ул. Втора 2А Захари Исакиев Захариев 2,901
с. Дивотино ул. Втора 2 Захари Красимиров Захариев 2,221
с. Дивотино ул. Миньор 99 Здравко Фиданов Никифоров и Десислава Здравкова Фиданова 2,336
с. Дивотино ул. 34-та 21 Златислав Георгиев Арахангелов 7,293
с. Дивотино ул. Миньор 73 Златка Войнова Йотова 5,923
с. Дивотино ул. 31-ва 1 Ивайло Милков Момчилов 6,332
с. Дивотино ул. Миньор 48 Иван Александров Маринов 1,525
с. Дивотино ул. 1-ва 42 Иван Григоров Иванов 4,712
с. Дивотино мах. Тенов дол 1 Иван Евтимов Стоянов 3,163
с. Дивотино ул. 1-ва 7 Иван Емилов Иванов 4,791
с. Дивотино ул. Миньор 93 Иван Илиев Илиев 2,473
с. Дивотино ул. 1-ва 28 Иван Йорданов Велев 2,989
с. Дивотино ул. 1-ва 38 Иванка Аспарухова Теофилова 1,583
с. Дивотино ул. З-ти март 7 Иванка Иванова Живкова 1,435
с. Дивотино ул. Четвърта 4 Иванка Иванова Котева 3,674
с. Дивотино ул. 22-ра 17 Иванка Симеонова Стоичкова 3,149
с. Дивотино ул. 1-ва 77 Иванка Софрониева Тодорова 2,678
с. Дивотино ул. Миньор 58 Иванка Стефанова Богданова и Милен Борисов Христов 8,412
с. Дивотино ул. Миньор 10 Иванка Стоилова Младенова 1,350
с. Дивотино ул. 32-ра 3 Ивко Зафиров Миленков, Богомил Зафиров Миленков и Румен Върбанов Зафиров 1,312
с. Дивотино ул. Миньор 46 Иво Цветанов Петров 1,887
с. Дивотино ул. 4-та 8 Изабела Христова Господинова 1,240
с. Дивотино ул. Миньор 37 Исидорка Василева Панайотова 1,153
с. Дивотино ул. Люлин 29 Искра Аспарухова Найденова 1,343
с. Дивотино ул. 32-ра 10 Иулита Методиева Борисова 2,249
с. Дивотино ул. 32-ра 1 Йордан Асенов Костадинов 1,362
с. Дивотино ул. 34-та 10 Йордан Асенов Тодоров 5,270
с. Дивотино ул. Миньор 89 Йордан Михайлов Кръстев 2,227
с. Дивотино ул. 29-та 5 Йордан Михайлов Миленков 1,196
с. Дивотино ул. Струма 27 Йорданка Василева Младенова 4,279
с. Дивотино ул. 24-та 10 Йорданка Павлова Миленкова 1,252
с. Дивотино ул. Струма 36 Катя Варадинова Ангелова 1,458
с. Дивотино ул. 45-та 25 Кирил Богомилов Михайлов 1,882
с. Дивотино ул. 19-та 2 Кирил Войнов Панайотов 6,673
с. Дивотино ул. 35-та 47 Кирил Грозданов Велев 1,403
с. Дивотино ул. 52-ра 7-Бреста Кирил Деянов Андонов 2,087
с. Дивотино ул. Миньор 8 Кирил Димитров Петров 1,569
с. Дивотино ул. 14-та 2 Кирил Евгениев Миланов 1,713
с. Дивотино ул. 1-ва 22 Кирил Елинчев Асенов 1,120
с. Дивотино ул. 35-та 15 Кирил Методиев Йотов 3,002
с. Дивотино ул. 1-ва 6 Кирил Младенов Павлов 1,218
с. Дивотино ул. Люлин 31 Кирил Петров Ваклинов 1,647
с. Дивотино ул. 40-та 1 Кирил Стоев Добренов 8,810
с. Дивотино ул. Струма 2А Костадинка Лозанова Тодорова и Анна Тодорова Найденова 3,609
с. Дивотино ул. 34-та 5 Костадинка Николова Андонова 8,214
с. Дивотино ул. 1-ва 34 Красимира Кирилова Грахльова 10,000
с. Дивотино ул. Миньор 126 Крумчо Стефанов Бож.к.ов 1,666
с. Дивотино ул. 7-ма 4 Латин Величков Георгиев 2,889
с. Дивотино ул. Витоша 1 Лилия Цанкова Атанасова 2,231
с. Дивотино ул. 45-та 11 Лиляна Боянова Недялкова 3,973
с. Дивотино ул. Четвърта 5 Лиляна Георгиева Тодорова 1,816
с. Дивотино ул. 1-ва 54 Лиляна Ценова Миланова 3,789
с. Дивотино ул. 3-ти март 20 Люба Кръстева Цветкова 1,959
с. Дивотино ул. Миньор 26 Любомир Тянков Димитров 10,000
с. Дивотино ул. Миньор 96 Людмила Йорданова Тошева и Веселин Йорданов Тошев 1,974
с. Дивотино ул. Миньор 106 Малин Йорданов Митов 4,986
с. Дивотино ул. Четвърта 9 Манол Георгиев Йорданов 1,368
с. Дивотино ул. Миньор 97 Марийка Илиева Йорданова 6,237
с. Дивотино ул. 1-ва 75 Мария Тодорова Миланова 1,835
с. Дивотино ул. Люлин 3 Мая Димитрова Димитрова и Цветанка Богомилова Робева 7,069
с. Дивотино ул. 43-та 1 Методи Крумов Василев 1,147
с. Дивотино ул. 9-та 10 Милети Павлов Младенов 4,848
с. Дивотино ул. Миньор 81 Милка Лозанова Цветанова, Виолета Владова Евтимова и Йорданка Владова Агаина 4,296
с. Дивотино ул. Витоша 7 Милко Николаев Костадинов 2,457
с. Дивотино ул. Струма 13 Митко Велинов Ленков 1,238
с. Дивотино ул. 2-ра 5 Надежда Грозданова Панайотова 10,000
с. Дивотино ул. 52-ра 2 Неделка Огнянова Радева 2,087
с. Дивотино ул. 43-та 3 Нели Стоилова Борисова и Борислав Рангелов Борисов 1,149
с. Дивотино ул. 52-ра 15 Никола Петров Зашев 1,151
с. Дивотино ул. Миньор 127 Николай Иванов Лозанов и Нели Иванова Стоянова 1,919
с. Дивотино ул. 1-ва 47 Николай Петров Борисов 4,030
с. Дивотино ул. Миньор 113 Николина Александрова Иванова 1,487
с. Дивотино ул. Миньор 113/13/ Николина Александрова Иванова,Румяна Иванова Първанова и Марина Иванова Първанова 4,264
с. Дивотино ул. Миньор 79 Николина Божичкова Зафирова 1,084
с. Дивотино ул. 15-та 3 Николина Давидкова Стоянова, Сашка Йорданова Димитрова и Розалия Йорданова Димитрова 1,646
с. Дивотино ул. 47-ма 10 Огнян Симеонов Петков 7,725
с. Дивотино ул. 47-ма 7 Павел Киров Зафиров 2,364
с. Дивотино ул. Миньор 12 Павел Кръстанов Андонов 4,367
с. Дивотино ул. Миньор 13 Павел Славчев Евгениев и Христина Христова Евгениева 1,250
с. Дивотино ул. Струма 5 Павлина Стоянова Миленкова 7,295
с. Дивотино ул. З-ти март 29 Павлина Стоянова Павлова 4,918
с. Дивотино ул. 37-ма 5 Павлинка Методиева Зафирова 1,555
с. Дивотино ул. 31-ва 5 Параскева Евгениева Такева 2,604
с. Дивотино ул. 14-та3 Пенка Петрова Ваклева 1,261
с. Дивотино ул. Миньор 114 Петрун Войнов Такев 3,140
с. Дивотино ул. 22-ра 12 Петър Велинов Стоянов 5,186
с. Дивотино ул. Шеста 3 Петър Крумов Такев 1,583
с. Дивотино ул. 52-ра 3 Петър Методиев Никленов 1,449
с. Дивотино ул. 14-та6 Петър Методиев Петров 1,408
с. Дивотино ул. 52-ра 15-Бреста Петър Николов Петров 1,678
с. Дивотино ул. Миньор 60 Пламен Василев Витанов и Сегмена Павлова витанова 2,426
с. Дивотино ул. 2-ра 6 Първан Кирилов Първанов 5,172
с. Дивотино ул. 47-ма 34 Първолета Димитрова Миленкова 1,552
с. Дивотино ул. 34-та 24 Райка Първанова Алексова 1,605
с. Дивотино ул. 12-та 2А Райна Стоилова Велинова 1,723
с. Дивотино ул. 45-та 17 Ракина Евстатиева Велева 2,231
с. Дивотино ул. Миньор 73 Рали Борисов Младенов и Златка Вйнова Йотова 1,710
с. Дивотино ул. Миньор 92 Рангел Троянов Евтимжв 1,009
с. Дивотино ул. 7-ма 4 Ревка Величкова Йотова 2,889
с. Дивотино ул. 1-ва 106 Ревка Михайлова Зарева 10,000
с. Дивотино ул. Люлин 23 Рени Найденова Недялкова 1,345
с. Дивотино ул. Миньор 121 Ромелия Милчова Грозданова 6,700
с. Дивотино ул. 55-та 1 Росанка Любомирова Димитрова 1,042
с. Дивотино ул. 9-та 6 Росен Георгиев Павлов 1,061
с. Дивотино ул. 34-та 31 Росен Иванов Троянов и Кръстника Рангелова Витанова 10,000
с. Дивотино ул. Миньор 28 Росица Тянкова Неделкова 9,757
с. Дивотино ул. 32-ра 11 Румен Божичков Танев 2,285
с. Дивотино ул. Струма 15 Румен Стефанов Николов 10,000
с. Дивотино ул. Миньор 62 Румен Темелков Видинов 4,221
с. Дивотино ул. 14-та18 Румяна Сандева Веселинова 1,266
с. Дивотино ул. Миньор 64 Сандо Видинов Витанов и Параскева Кръстанова Витанова 2,499
с. Дивотино ул. Миньор 54 Сашко Владимиров Витанов 1,711
с. Дивотино ул. 1-ва 72 Светла Владимирова Сарафска 2,244
с. Дивотино ул. 7-ма 3 Светлана Георгиева Младенова 2,546
с. Дивотино ул. Миньор 60 Сегменка Павлова Витанова и Пламен Василев Витанов 1,975
с. Дивотино ул. 1-ва 118 Седефка Първанова Стойкова 1,316
с. Дивотино ул. Четвърта 11 Симеон Антонов Иванов 1,904
с. Дивотино ул. Миньор 94 Славе Илиев Йорданов 1,221
с. Дивотино ул. 12-та 7 Славка Стоилова Василева 3,260
с. Дивотино ул. Слатина 12 Славка Стоилова Стоянова 8,308
с. Дивотино ул. 9-та 5 Славчо Стойов Владимиров 1,244
с. Дивотино ул. 14-та 26 Снежинка Крумова Пацова 5,481
с. Дивотино ул. Миньор 3 Спас Маринов Илиев 2,734
с. Дивотино ул. 35-та 29 Спаса Йорданова Стоичоква 1,463
с. Дивотино ул. Втора 7 Стефан Велинов Панайотов 1,936
с. Дивотино ул. Миньор 77 Стефан Леонтиев Рангелов 1,240
с. Дивотино ул. Четвърта 7 Стефан Стоянов Кирилов 1,455
с. Дивотино ул. Люлин 49 Стоилка Накева Будинова 6,358
с. Дивотино ул. Миньор 7 Стойне Младенов Николов 2,448
с. Дивотино ул. 47-ма 21 Стойчо Кралчев Йорданов 2,505
с. Дивотино ул. 1-ва 61 Стоян Кирилов Ангелов 1,588
с. Дивотино ул. 45-та 43 Стоян Първанов Велинов 6,108
с. Дивотино ул. 11-та 28 Татяна Николова Господинова 1,226
с. Дивотино ул. 31-ва 9 Тинка Асенова Андонова 2,024
с. Дивотино ул. Миньор 32 Тинка Михайлова Крумова, Евгени Цветанов Милетиев и Милети Цветанов Милетиев 9,331
с. Дивотино ул. Миньор 137 Тинка Христова Стекова 2,466
с. Дивотино ул. Миньор 22 Тинко Евгениев Митов 1,158
с. Дивотино мах. Герен 5 Тодор Евгениев Петрунов 5,366
с. Дивотино ул. 23-та 24 Тодор Методиев Димитров 1,664
с. Дивотино ул. 35-та 23 Тодор Стефанов Иванов 1,310
с. Дивотино ул. 9-та 1 Тодор Фиданов Никифоров 1,851
с. Дивотино ул. Миньор 22 Тодорка Евгениева Митова 2,562
с. Дивотино ул. Миньор 100 Тодорка Евлогиева Божилова 5,022
с. Дивотино ул. 15-та 7 Тодорка Исакиева Павлова 1,402
с. Дивотино ул. 11-та 19 Тодорка Кирилова Рангелова 4,836
с. Дивотино ул. 4-та 19 Тони Василев Илиев 1,925
с. Дивотино ул. 50-та 2 Троянка Първанова Лозанова 1,348
с. Дивотино ул. Миньор 99 Фидан Никифоров Тодоров 1,292
с. Дивотино ул. Миньор 11 Фиданка Младенова Миленова 5,795
с. Дивотино ул. 12-та 10 Христина Найденова Йотова 1,273
с. Дивотино ул. Четвърта 8 Христо Божичков Христов 1,514
с. Дивотино ул. 1-ва 41 Цанко Борисов Панев и Данаил Борисов Панев 2,696
с. Дивотино ул. Люлин 10 Цветан Асенов Борисов 4,058
с. Дивотино ул. Миньор 18 Цветан Асенов Зафиров 2,472
с. Дивотино ул. 52-ра 19 Цветан Асенов Трайков 1,779
с. Дивотино ул. 1-ва 8 Цветан Василев Станимиров 6,294
с. Дивотино ул. 4-та 1 Цветан Деянов Христов 1,045
с. Дивотино ул. Герен 6 Цветан Евгениев Такев 3,332
с. Дивотино ул. 52-ра 15 Цветан Звезданов Никленов и Венетка Савова Никленова 2,223
с. Дивотино ул. F29041-ва 108 Цветан Исакиев Миладинов 4,489
с. Дивотино ул. Миньор 97 Цветан Йорданов Илиев 3,345
с. Дивотино ул. Миньор 53 Цветанка Боянова Маркова 9,547
с. Дивотино ул. Миньор 112 Цветанка Иванова Митова 8,134
с. Дивотино ул. 1-ва 51 Цветанка Фиданова Зарева 1,355
с. Дивотино ул. Миньор 33 Цветелина Йорданова Живкова 2,284
с. Дивотино ул. Миньор 24 Юлиан Богомилов Кралчев, Андрей Богомилов Кралчев и Анна Димитрова Гешева 1,778
с. Дивотино ул. 40-та 7 Юлиана Данаилова Димитрова и Румяна Данаилова Мирчева 2,698
с. Дивотино ул. 45-та 9 Васил Никифоров Евгениев 9,942
с. Долна Диканя с. Долна Диканя Благой Митков Петрунов 1,290
с. Долна Диканя с. Долна Диканя Василия Симеонова Михова 1,662
с. Долна Диканя с. Долна Диканя Веска Василева Чорбаджийска 2,133
с. Долна Диканя с. Долна Диканя Мирчо Василев Михов 1,708
с. Долна Диканя с. Долна Диканя Младен Станков Тофраджийски 1,624
с. Долна Диканя с. Долна Диканя Стайко Симеонов Биджов 1,831
с. Долна Диканя с. Долна Диканя Стефан Георгиев Зашев 1,319
с. Драгичево ул. Възраждане 38 Александра Емилова Спасова 1,474
с. Драгичево ул. Витоша 1 Александър Йонов Петров 4,999
с. Драгичево ул. Възраждане 24 Александър Нешков Колев 1,164
с. Драгичево ул. Райна Княгиня 5 Ангел Парасков Уков 3,963
с. Драгичево ул. Калиница 27 Ангелина Евстатиева Гюрчева 1,670
с. Драгичево ул. Умище 3 Ани Георгиева Кънева 2,789
с. Драгичево ул. Пирин 39 Антоанета Николова Георгиева и Румяна Николова Костадинова 1,142
с. Драгичево ул. Възраждане 62 Асен Никифоров Бонев 1,197
с. Драгичево ул. Пирин 2 Атанас Петрев Петров 1,081
с. Драгичево ул. Кракра 61 Благой Николов Йовков 2,556
с. Драгичево ул. Рударска 27 Благородка Александрова Стойнева 2,096
с. Драгичево ул. Рударска 41 Благородка Тодорова Димитрова 1,007
с. Драгичево ул. Байкал 12 Богомил Рангелов Трайков 1,343
с. Драгичево ул. Кракра 46 Божидар Йорданов Трайчев 2,249
с. Драгичево ул. Никола Вапцаров 25 Борис Миленов Цветанов и Виолетка Любенова Цветанова 2,160
с. Драгичево ул. Пирин 6 Босилка Манева Георгиева 2,091
с. Драгичево ул. Пирин 15 Валентин Георгиев Димитров 2,675
с. Драгичево ул. Васил Априлов 8А Валентин Данчов Кръстев 2,756
с. Драгичево ул. Гранит 7 Валентин Стефанов Рангелов Роза Стефанова Рангелова 2,846
с. Драгичево ул. Янтра12 Валентина Атанасова Карамфилова 1,333
с. Драгичево ул. Цар Симеон 9 Валери Кирилов Карамфилов 2,999
с. Драгичево ул. Васил Априлов 10 Васил Ангелов Бандров 1,221
с. Драгичево ул. Никола Вапцаров 37 Васил Найденов Стоименов 1,947
с. Драгичево ул. Възраждане 61 Васил Стоянов Зафиров 1,904
с. Драгичево ул. Цар Симеон 11 Василка Борисова Панева 1,080
с. Драгичево ул. Рударска 9 Василка Георгиева Евтимова 3,270
с. Драгичево ул. Явор 2 Василка Дойчинова Пенева 1,104
с. Драгичево ул. Ропотамо 3 Василка Иванова Свиленова 1,912
с. Драгичево ул. Мария Луиза 5 Василка Илиева Евтимова 1,504
с. Драгичево ул. Кракра 28 Василка Илиева Стоилова 2,283
с. Драгичево ул. Байкал 16 Василка Ненова Паунова 1,129
с. Драгичево ул. Кракра 56 Вероника Бойчева Мирчева 7,059
с. Драгичево ул. Възраждане 163 Веска Василева Асенова 5,728
с. Драгичево ул. Оборище 12 Ганка Александрова Филипова 2,371
с. Драгичево ул. Лебед 16 Георги Иванов Тодоров 3,577
с. Драгичево ул. Янтра 24 Георги Максимов Симеонов 7,445
с. Драгичево ул. Райна Княгиня 8 Георги Маринов Тарейн 1,001
с. Драгичево ул. Калиница 11 Георги Петров Живков 2,471
с. Драгичево ул. Средорек 14 Георги Стойчев Младенов 1,969
с. Драгичево ул. Васил Априлов 29 Георги Стоянов Динчев 3,577
с. Драгичево ул. Кракра 30 Даниела Янкова Аспарухова 1,118
с. Драгичево ул. Кракра 35 Данчо Янев Марков 2,966
с. Драгичево ул. Янтра 28 Деница Николаева Крумова 2,339
с. Драгичево ул. Възраждане 147 Денка Илиева Карапеева 1,206
с. Драгичево ул. Възраждане 59 Диана Иванова Петрова 1,719
с. Драгичево ул. Никола Вапцаров 5 Димитър Кирилов Георгиев 1,809
с. Драгичево ул. Рударска 15 Димитър Любенов Велинов 1,244
с. Драгичево ул. Рударска 25 Димитър Стоянов Милев 1,262
с. Драгичево ул. Пирин 29 Дичка Любенова Александрова 3,941
с. Драгичево ул. Калиница 23 Драгинка Симеонова Стойчовска 1,766
с. Драгичево ул. Васил Априлов 15 Евгени Белов Гергов 3,770
с. Драгичево ул. Васил Левски 1 Евтим Цветанов Феодоров 2,383
с. Драгичево ул. Кракра 62 Елена Иванова Георгиева 2,799
с. Драгичево ул. Рударска 10 Елинка Георгиева Бонева 1,339
с. Драгичево ул. Пирин 51 Емил Александров Сотиров 2,300
с. Драгичево ул. Васил Левски 22 Емил Георгиев Димитров 1,041
с. Драгичево ул. Кракра 45 Емил Петров Миланов 4,695
с. Драгичево ул. Възраждане 21 Енка Михайлова Димитрова 1,839
с. Драгичево ул. Гранит 17 Ерина Феодорова Филева 1,260
с. Драгичево ул. Мария Луиза 16 Жанета Георгиева Радичева 7,018
с. Драгичево ул. Ропотамо 5 Живко Миленов Ценев 5,753
с. Драгичево ул. Райна Княгиня 22 Здравко Дамянов Василев 1,053
с. Драгичево ул. Мария Луиза 11 Златко Венков Георгиев 2,227
с. Драгичево ул. Пирин 1 Иван Никифоров Андреев 1,047
с. Драгичево ул. Люлин 24 Иван Стоянов Георгиев 10,000
с. Драгичево ул. Рударска 29 Илия Аврамов Петров 3,433
с. Драгичево ул. Никола Вапцаров 35 Илия Живков Стойнев 1,456
с. Драгичево ул. Възраждане 134 Илия Сергиев Симеонов 2,643
с. Драгичево ул. Пирин 35 Ирена Кирилова Асенова 1,011
с. Драгичево ул. Люлин 56 Йордан Василев Петков 2,793
с. Драгичево ул. Васил Априлов 35 Йордан Седефчов Живков 2,673
с. Драгичево ул. Янтра 20 Йорданка Димитрова Занева 3,460
с. Драгичево ул. Възраждане 46 Йорданка Цанкова Стойнева 2,694
с. Драгичево ул. Република 9 Керана Лефтерова Костова 5,986
с. Драгичево ул. Янтра 74 Кирил Велков Секулов 2,759
с. Драгичево ул. Здравец 23 Кирил Иванов Господинов 5,256
с. Драгичево ул. Н. Вапцаров 17 Кирил Миланов Стоянов 1,196
с. Драгичево ул. Христо Ботев 2 Кирил Спасов Динев 3,364
с. Драгичево ул. Васил Левски 8 Костадинка Димитрова Тодорова 2,917
с. Драгичево ул. Възраждане 167 Коце Георгиев Асенов 1,333
с. Драгичево ул. Цар Симеон 12 Красимир Борисов Беляков 5,621
с. Драгичево ул. Струма 3 Красимир Веселинов Кирилов 1,437
с. Драгичево ул. Пирин 47 Крум Кръстев Стоев 2,646
с. Драгичево ул. Люлин 46 Крум Лазаров Борисов 6,995
с. Драгичево ул. Черни връх 8 Лидия Костадинова Цанкова 5,469
с. Драгичево ул. Възраждане 10 Лидия Рангелова Григорова 2,479
с. Драгичево ул. Умище 1 Лиляна Рангелова Николва 2,665
с. Драгичево ул. Реката 15 Лиляна Тодорова Стоилова 1,402
с. Драгичево ул. Мария Луиза 7 Лоза Иванова Илиева 2,019
с. Драгичево ул. Кракра 49 Людмила Петрова Стойнева 3,497
с. Драгичево ул. Пирин 7 Магдалена Петрова Шопова 1,319
с. Драгичево ул. Христо Ботев 4 Малин Рангелов Димитров и Дафинка Димитрова Димитрова 1,368
с. Драгичево ул. Васил Априлов 25 Маргарита Владимирова Пенева и Асен Никифоров Пенев 3,023
с. Драгичево ул. Владайска 13 Маргарита Владимирова Петрова 2,831
с. Драгичево ул. Рударска 19ь Марин Бонев Видинов 1,560
с. Драгичево ул. Пирин 45 Мария Трайкова Джиганска и Никодим Кръстев Джигански 10,000
с. Драгичево ул. Пирин 17 Младен Сашков Михайлов 5,067
с. Драгичево ул. Кракра 41 Момчил Крумов Иванов 1,865
с. Драгичево ул. Васил Левски 6 Надежда Петкова Райкова 4,296
с. Драгичево ул. Черни връх 5 Николай Спасов Милев 3,015
с. Драгичево ул. Янтра 18а Николина Петрова Велкова 2,244
с. Драгичево ул. Възраждане 42 Орлин Пенчев Иванов 2,483
с. Драгичево ул. Възраждане 9 Пеко Иванов Георгиев 1,995
с. Драгичево ул. Рударска 43 Петко Крумов Младенов 4,060
с. Драгичево ул. Люлин 28 Петра Славчева Янакова 10,000
с. Драгичево ул. Пирин 15 Петър Георгиев Димитров 2,154
с. Драгичево ул. Георги Бенковски 4 Пламен Борисов Беляков 2,244
с. Драгичево ул. Васил Левски 5 Пламен Петров Цветанов 5,619
с. Драгичево ул. Кракра 54 Радко Кирилов Христов 3,550
с. Драгичево ул. Струма 7А Радосвет Славчев Рушков 3,682
с. Драгичево ул. Рударска 35 Радослав Варадинов Петров и Витка Петрева Петрова 1,662
с. Драгичево ул. Възраждане 79 Роза Димитрова Петрова 2,495
с. Драгичево ул. Цар Симеон 1 Росен Иванов Георгиев 1,315
с. Драгичево ул. Стефан Караджа 1 Росица Васкова Миленова 1,054
с. Драгичево ул. Люлин 54 Румен Григоров Петрунов 1,319
с. Драгичево ул. Рударска 22 Румен Димитров Стоянов 2,211
с. Драгичево ул. Пирин 41 Руси Македов Сваренков 6,234
с. Драгичево ул. Оборище 16 Сашка Цветанова Георгиева 1,790
с. Драгичево ул. Христо Ботев 3 Сашко Йорданов Деспотов 1,313
с. Драгичево ул. Пирин 43 Севда Маринова Григорова 1,474
с. Драгичево ул. Янтра 20 Соня Василева Занева 3,460
с. Драгичево ул. Възраждане 212 Спас Иванов Танев 1,057
с. Драгичево ул. Пирин 12 Спас Митков Зафиров 4,928
с. Драгичево ул. Кракра 63 Станка Антимова Милева 2,643
с. Драгичево ул. Сава Асенов 2 Стефан Викторов Стаменов 2,299
с. Драгичево ул. Калиница 7 Стефан Огнянов Божанов 2,747
с. Драгичево ул. алиница 7 Стефан Огнянов Божанов и Бисер Огнянов Божанов 2,747
с. Драгичево ул. Възраждане 21 Стефанка Атанасова Симеонова 6,641
с. Драгичево ул. Кракра 60 Стоил Иванов Дрънгазов 1,290
с. Драгичево ул. Ал. Боянов 5 Стоилка Димитрова Богданова 2,523
с. Драгичево ул. Христо Ботев 13 Стоилка Стаменова Стоянова 2,014
с. Драгичево ул. Райна Княгиня 4 Стою Кирилов Велинов 6,324
с. Драгичево ул. Здравец 13 Стоян Ефтимов Танев 2,922
с. Драгичево ул. Пирин 24 Тодорка Симеонова Владимирова 2,613
с. Драгичево ул. Средорек 8 Тодорка Славова Димова 3,664
с. Драгичево ул. Възраждане 28 Христо Ананиев Христов 2,164
с. Драгичево ул. Иван Вазов 9 Цветанка Найденова Борисова 1,451
с. Драгичево ул. Байкал 13 Ценко Паунов Славков 1,419
с. Драгичево ул. Средорек 6 Чавдар Стоянов Стойнев 1,588
с. Драгичево ул. Рударска 7 Ягодинка Крумова Стоянова 3,485
с. Зидарци ул. Теменуга 4 Арисанка Симеонова Стоименова 5,006
с. Зидарци ул. Синчец 25 Богомил Сергиев Колев 1,245
с. Зидарци ул. Латинка 2 Божика Варадинова Николова 1,965
с. Зидарци ул. Латинка 6 Здравка Радославова Манолова 7,613
с. Зидарци ул. Ален мак 37 Красимир Василев Иванов 6,162
с. Зидарци ул. Ален Мак 39 Манол Димитров Михайлов 5,730
с. Зидарци Маргарита Димитрова Цветкова 1,584
с. Зидарци ул. Лале 9 Методи Крумов Величков 7,104
с. Зидарци ул. Добруджа 21 Методи Стефанов Тонев 9,200
с. Зидарци ул. Ален мак 10 Симеон Кръстев Стоичков 2,162
с. Зидарци ул. Еделвайс 15 Станка Стоймирова Захаринова 3,703
с. Зидарци ул. Теменуга 22 Тодорка Станимирова Василева 4,507
с. Зидарци ул. Ален мак 45 Трендафил Ангелов Манолов 4,428
с. Зидарци ул. Иглика 2 Юла Костадинова Петрова 1,294
с. Кладница ул. Васил Левски 25 Анита Иванова Миткова 2,203
с. Кладница ул. Юрий Гагарин 12 Валентина Атанасова Донкова 1,128
с. Кладница ул. Ливадите 3 Василка Борисова Тодорова 3,173
с. Кладница ул. Омуртаг 1 Веца Велинова Димитрова 1,425
с. Кладница ул. Прага 26 Георги Никифоров Атанасов 1,576
с. Кладница ул. Витоша 69 Диман Маринов Пенев 1,951
с. Кладница ул. Юрий Гагарин 5 Димитринка Иванова Димитрова 1,220
с. Кладница ул. Стамен Милкин 5 Димитър Златков Несторов 1,449
с. Кладница ул. Борис Тодоров 11 Йордан Иванов Рангелов 2,576
с. Кладница ул. Москва 4 Копринка Кирилова Георгиева 1,199
с. Кладница ул. Прага 28 Костадин Атанасов Бонев 2,777
с. Кладница ул. Яровец 10 Красимир Симеонов Трайков 1,103
с. Кладница ул. Цар Симеон 18 Лидия Георгиева Петрова 1,650
с. Кладница ул. Яровец 3 Маргарита Любчова Панталеева 3,008
с. Кладница ул. Цар Симеон 30 Марийка Ненкова Николова 1,449
с. Кладница ул. Омуртаг 5 Надежда Василева Станоева 1,158
с. Кладница ул. Рудничар 13 Наташа Кирилова Атанасова 1,055
с. Кладница ул. Бакиница 20 Огнян Иванов Велинов 2,184
с. Кладница ул. Яровец 4 Радка Иванова Анакиева 2,076
с. Кладница ул. Младост 2 Сава Борисова Зарева 2,560
с. Кладница ул. Васил Левски 8 Сотир Владов Николов 1,868
с. Кралев дол ул. Орниче 7 Валентин Велинов Георгиев 1,005
с. Кралев дол ул. Калофер 2 Георги Първанов Паисов 1,212
с. Кралев дол ул. Лале 9 Димитър Асенов Димитров 1,859
с. Кралев дол ул. Струма 7 Димитър Любенов Гълъбов 1,857
с. Кралев дол ул. Миньор 1 Еленка Христова Ачанова 3,727
с. Кралев дол ул. Отец Паисий 51 Емилия Василева Петрова 1,690
с. Кралев дол ул. Металург 5 Зоя Иванова Евтимова 6,413
с. Кралев дол ул. Никола Чучулков 1 Ленчо Рангелов Георгиев 1,439
с. Кралев дол ул. Металург 25 Мария Димитрова Станоева 1,153
с. Кралев дол ул Волга 9 Милена Дончева Андонова 7,782
с. Кралев дол ул. Волга 19 Стойна Ефремова Йорданова и Маргарита Иванова Ефремова 1,824
с. Лесковец Богина Кирилова Парова 1,766
с. Лесковец Владислав Кирилов Иванов 7,588
с. Лесковец Диана Петрова Стефанова 1,080
с. Люлин ул. 12-та 17 Анелин Иванов Илиев 6,400
с. Люлин ул. 2 21 Богослов Здравков Радев 1,186
с. Люлин ул. Втора 38 Васил Райчов Деянов 4,094
с. Люлин ул. 16-та 39 Велизар Руменов Иванов 2,100
с. Люлин мах. Стакьовец Венцислава Стоянова Крумова 3,784
с. Люлин ул. 10-та 10 Вергил Михайлов Рангелов 5,382
с. Люлин ул. 1-ва 8 Веска Стоянова Стоянова 5,376
с. Люлин ул. 3-та 8 Георги Кирилов Богоев 5,051
с. Люлин ул. Втора 3 Горяна Евгениева Попова 2,659
с. Люлин ул. 2-ра 45 Даниел Красимиров Боянов 1,088
с. Люлин ул. 3-та 12 Даринка Стефанова Цветкова 1,131
с. Люлин ул. 16-та 3 Димитър Георгиев Николов 1,250
с. Люлин ул. Втора 49 Донка Ценева Владимирова 4,397
с. Люлин ул. 5-та 23 Елена Николова Десева 3,496
с. Люлин ул. Трета 14 Емил Богословов Зафиров 1,857
с. Люлин ул. 1-ва 10 Живко Троянов Теофилов 1,702
с. Люлин ул. Втора 7 Ивайло Георгиев Асенов 2,178
с. Люлин ул. 15-та 9 Ивайло Никифоров Найденов 1,359
с. Люлин ул. 24-та 45 Йорданка Свиленова Георева 1,422
с. Люлин ул. 5-та 17 Камелия Борисова Манолова 1,689
с. Люлин ул. 1-ва 78 Катина Трайкова Донева 6,329
с. Люлин ул. 3-та 18 Красимир Василев Денков 3,930
с. Люлин ул. 5-та 4 Кръстан Седевчев Лазаров и Неделя Крумова Павлова 1,569
с. Люлин ул. 1-ва 5 Кръстника Найденова Митова 1,773
с. Люлин мах. Стакьовец 37 Кунка Иванова Танева 5,145
с. Люлин ул. 2-ра 11 Магда Арсова Георгиева 2,463
с. Люлин ул. Пета 43 Милчо Стефанов Крумов 6,978
с. Люлин ул. Втора 27 Негрита Миткова Минева 1,745
с. Люлин ул. 1-ва 64 Огнян Иванов Велев 2,036
с. Люлин ул. 173-та Огнян Спасов Киров 6,432
с. Люлин ул. 1 11 Павлина Никифорова Илиева 1,069
с. Люлин ул. 4-та 14 Петко Георгиев Чобанов 5,145
с. Люлин ул. 16-та 5 Петър Найденов Алексов 4,675
с. Люлин ул. 38-ма 1 Пламен Цветанов Иванов 1,232
с. Люлин ул. 3-та 8 Райка Василева Събева 1,139
с. Люлин ул. 3-та 1 Сашка Тончова Симеонова 5,016
с. Люлин мах. Лесков дол 34 Седевка Димитрова Панайотова 4,422
с. Люлин ул. 3-та 4 Славка Александрова Ваклева 3,709
с. Люлин ул. 5-та 10 Соня Димитрова Йорданова 2,859
с. Люлин ул. 3-та 2 София Славчева Анева 1,966
с. Люлин ул. 12-та 13 Станислав Милчев Стоянов 4,529
с. Люлин ул. Десета 18 Станко Живков Атанасов 1,228
с. Люлин ул. Втора 24 Стефан Боянов Найденов 2,365
с. Люлин ул. 5-та 47 Стефан Иванов Кюркчиев 3,919
с. Люлин ул. 3-та 10 Стефанка Иванова Филипова 5,702
с. Люлин ул. 1-ва 7 Стойчо Цветков Симов 5,782
с. Люлин ул. 25-та 10 Страти Димитров Стратиев 1,019
с. Люлин мах. Лесков дол Страхил Павлов Филипов 6,271
с. Люлин ул. Втора 9 Теменужка Филипова Трайкова 2,543
с. Люлин ул. Втора 10 Фиданка Иванова Евтимова 1,106
с. Люлин ул. 1-ва 95 Христина Георгиева Найденова 2,671
с. Люлин ул. 12 3 Янка Иванова Динева 1,222
с. Мещица ул. Васил Левски 24 Аделина Георгиева Василева 3,051
с. Мещица ул. Васил Левски 25 Б Андрей Богданов Георгиев 7,437
с. Мещица ул. Ястребино 14 Анита Венциславова Александрова 1,442
с. Мещица ул. Ал.Стамболийски 17 Арахангел Георгиев Стоименов 2,633
с. Мещица ул. Йордан Йовков 2 Арсо Борисов Златков 4,178
с. Мещица ул. Г. Димитров 84 Асен Богословов Стоилов 1,623
с. Мещица ул. Васил Коларов 24 Асен Горянов Димитров 2,804
с. Мещица ул. Св. Русев 4 Асен Темелков Иванов 1,860
с. Мещица ул. Васил Левски 17 Божидар Петров Владимиров 4,690
с. Мещица ул. Ген.Скобелев 2 Божика Цветанова Стоянова 1,644
с. Мещица ул. Митко Палаузов 6 Бойко Кирилов Димитров 3,165
с. Мещица ул. Георги Димитров 89 Борис Александров Борисов 1,804
с. Мещица ул. Йорданка Николова 14 Борис Драгомиров Костов 1,084
с. Мещица ул. Ал. Стамболийски 31 Борис Иванов Петров 1,264
с. Мещица ул. Св. Русев 15 Борис Иванов Станимиров 2,631
с. Мещица ул. Димитър Каляшки 34 Борис Илиев Костадинов 2,922
с. Мещица ул. Елин Пелин 18 Борис Истайков Зафиров и Цвета Борисова Евгениева 2,018
с. Мещица ул. Васил Коларов 53 Борислав Георгиев Крумов 2,051
с. Мещица ул. Васил Левски 23 Борислав Иванов Стоичков 6,723
с. Мещица ул. Георги Димитров 35 Борянка Пенева Златева 2,259
с. Мещица ул. Васил Левски 5 Валентин Иванов Игнатов 1,154
с. Мещица ул. Ген.Гурко 4 Валери Георгиев Захариев 3,295
с. Мещица ул. Васил Левски 19 Васил Владимиров Станимиров 1,711
с. Мещица ул. Георги Димитров 13 Васил Наумов Александров 1,836
с. Мещица ул. Васил Коларов 25 Василка петрова Бранкова 7,447
с. Мещица ул. Велин Сърбов 4 Василка Стойова Симова 10,000
с. Мещица ул. Димитър Каляшки 31 Васко Станимиров Огнянов 1,316
с. Мещица ул. Адалберт Антонов 12 Велин Кръстев Гигов 4,268
с. Мещица ул. Комсомолска 22 Велин Стоянов Евтимов 4,690
с. Мещица ул. Кап. Петко войвода 5 Венета Иванова Стефанова 3,017
с. Мещица ул. Райна Княгиня 3 Венета Любомирова Йосифова 2,004
с. Мещица ул. Комсомолска 5 Венка Първанова Тренева 3,754
с. Мещица ул. Димитър Каляшки 31 Верка Костова Тодорова 3,057
с. Мещица ул. Ст. Димитров 4 Витан Живков Витанов 4,848
с. Мещица ул. Васил Левски 30 Владимир Евгениев Тодоров 3,778
с. Мещица ул. Васил Левски 7 Владислав Иванов Филипов 1,157
с. Мещица ул. Александър Невски 11 Галина Венциславова Велинова 1,918
с. Мещица ул. Васил Левски 25 А Георги Богданов Георгиев 3,256
с. Мещица ул. Георги Димитров 65 Георги Василев Тренев 1,977
с. Мещица ул. Ленко 8 Георги Владимиров Василев 5,472
с. Мещица ул. Г. Димитров 17 Георги Иванов Георгиев 3,524
с. Мещица ул. Леонид Брежнев 22 Георги Миленов Павлов 3,569
с. Мещица ул. Димитър Благоев 14 Георги Петров Георгиев 1,063
с. Мещица ул. Васил Коларов 36 Горяна Михайлова Захариева 3,896
с. Мещица ул. Ген.Тотлебен 24 Данаилка Василева Пейчева 1,925
с. Мещица ул. Георги Димитров 66 Даниела Тодорова Иванова 1,141
с. Мещица ул. Елена Георгиева 15 Дафинка Борисова Теофилова 10,000
с. Мещица ул. Адалберт Антонов 10 Дена Стоянова Теофилова 10,000
с. Мещица ул. Васил Левски 1 Диана Арахангелова Георгиева 3,696
с. Мещица ул. Димитър Каляшки 32 Димитрина Цанкова Николова 2,249
с. Мещица ул. Иван Вазов 5 Димитър Борисов Станимиров 1,826
с. Мещица ул. Ал.Невски 5 Димитър Владимиров Златков 1,074
с. Мещица ул. Георги Димитров 92 Димитър Георгиев Димитров 2,421
с. Мещица ул. Ген. Гурко 9 Димитър Евлогиев Тасев 1,612
с. Мещица ул. Димитър Каляшки 30 Димитър Илиев Константинов 5,028
с. Мещица ул. Г. Димитров 5 Димитър Манолов Темелков 4,056
с. Мещица ул. Лиляна Димитрова 1 Драга Павлова Велинова 1,167
с. Мещица ул. Ел. Пелин 2 Евросина Йорданова Атанасова 3,819
с. Мещица ул. Леонид Брежнев 12 Емил Първанов Ваклинов 2,716
с. Мещица ул. Васил Коларов 35 Ерменка Момчилова Такова 2,682
с. Мещица ул. Александър Димитров 14 Ефрона Борисова Гигова 2,164
с. Мещица ул. Александър Стамболийски 20 Живко Грозданов Стефанов 1,397
с. Мещица ул. Димитър Каляшки 3 Ивайло Георгиев Исакиев 4,568
с. Мещица ул. Лиляна Димитрова 5 Иван Асенов Крумов 1,311
с. Мещица ул. Комсомолска 1 Иван Митков Савов 2,477
с. Мещица ул. Станке Димитров 3 Иван Станимиров Иванов 10,000
с. Мещица ул. Йорданка Николова 27 Ивета Кирилова Иванова 3,755
с. Мещица ул. Георги Димитров 16 Иво Илиев Методиев 4,208
с. Мещица ул. Детелина Минчева 2 Иглика Николова Владимирова 1,402
с. Мещица ул. Васил Коларов 41 Илия Иванов Георгиев 1,393
с. Мещица ул. Кап. Петко войвода 11 Илия Коцев Иванов 1,352
с. Мещица ул. Ястребино 32 Илияна Траянова Илиева 2,359
с. Мещица ул. Г. Димитров 3 Йолина Василева Велинова 2,284
с. Мещица ул. Ал.Стамболийски 13 Йордан Иванов Стоименов 2,490
с. Мещица ул. Леонид Брежнев 5 Йордан Кирилов Тодоров 4,129
с. Мещица ул. Г. Димитров43 Йорданка Апостолова Мартинова 1,206
с. Мещица ул. Ал. Димитров 26 Йорданка Иванова Деянова 1,532
с. Мещица ул. Сергей Румянцев 1 Йорданка Трендафилова Димитрова 1,278
с. Мещица ул. Юрий Гагарин 4 Калин Кирилов Йорданов 4,372
с. Мещица ул. Г. Димитров26 Камен Иванов Владимиров 2,898
с. Мещица ул. Ел. Пелин 5 Косена Сергиева Милутинова 3,241
с. Мещица ул. Леонид Брежнев 5 Костадинка Костова Миланова 2,546
с. Мещица ул. Ген.Гурко 2 Красимир Асенов Жотев 3,798
с. Мещица ул. Даме Груев 6 Кръстина Асенова Игнатова 1,281
с. Мещица ул. Димитър Каляшки 2Б Лиляна Тодорова Станимирова 2,048
с. Мещица ул. Георги Димитров 11 Лозена Сергиева Павлова 1,727
с. Мещица ул. Даме Груев 3 Любомир Асенов Захариев 1,005
с. Мещица ул. В.Коларов 72 Людмил Димитров Станимиров 1,023
с. Мещица ул. Васил Коларов 11 Малин Методиев Иванов 1,050
с. Мещица ул. Димитър Каляшки 29 Манол Станимиров Огнянов 1,549
с. Мещица ул. Велин Сърбов 10 Маргарита Емилова Иванова 2,833
с. Мещица ул. Васил Левски 22 Маргарита Славчева Папахристос 3,807
с. Мещица ул. Георги Димитров 48 Мария Василева Славчева 3,160
с. Мещица ул. Ястребино 10 Марияна Владимирова Лазарова 6,483
с. Мещица ул. Никола Вапцаров 8 Методи Йорданов Таков 1,527
с. Мещица ул. Ив.Вазов 11 Милда Първанова Николова 1,174
с. Мещица ул. Детелина Минчева 2 Милка Симеонова Владимирова 1,435
с. Мещица ул. Васил Левски 6 Милчо Генадиев Стоилов 6,845
с. Мещица ул. Детелина 18 Михаил Петров Величков 5,890
с. Мещица ул. Димитър Каляшки 27 Надежда Любомирова Златкова 1,749
с. Мещица ул. Йорданка Николова 11 Наум Стоянов Иванов 3,189
с. Мещица ул.Ленко 6 Нено Евгениев Ангелов и Васил Ненов Евгениев 2,042
с. Мещица ул. Юрий Гагарин 6 Никифор Евгениев Асенов 1,584
с. Мещица ул. Васил Коларов 72 Никифор Станимиров Костадинов 2,618
с. Мещица ул. Борислав Киров 1 Никола Методиев Георгиев 1,293
с. Мещица ул. Г. Димитров 3 Николай Асенов Иванов 2,995
с. Мещица ул. Александър Невски 2 Николай Венциславов Ганчев 3,689
с. Мещица ул. Димитър Благоев 2 Николай Наумов Николов 1,549
с. Мещица ул. Св. Русев 3 Огнян Темелков Асенов 2,634
с. Мещица ул. Детелина 9 Огнянчо Йорданов Такев 2,490
с. Мещица ул. Лиляна Димитрова 2 Олга Евстратиева Тренева 10,000
с. Мещица ул. Димитър Каляшки 2 Павел Иванов Станимиров 2,276
с. Мещица ул. Ястребино 8 Павел Петров Бранков 1,467
с. Мещица ул. Димитър Каляшки 23 Павел Цанков Илиев 2,428
с. Мещица ул. Александър Невски 1 Павлинка Исакиева Спасова 2,035
с. Мещица ул. Васил Коларов 38 Петър Александров Петров 3,670
с. Мещица ул. Димитър Благоев 6 Петър Исаев Тренев 3,853
с. Мещица ул. Васил Коларов 56 Петър Николов Атанасов 1,425
с. Мещица ул. Александър Жданов 2 Петър Симеонов Захариев 3,636
с. Мещица ул. Райна Княгиня 10 Пламен Иванов Станимиров и Венета Сергиева Станимирова 1,985
с. Мещица ул. Димитър Каляшки 8 Полина Арсова Радева 3,258
с. Мещица ул. Ал. Димитров 26 Първан Иванов Първанов 2,737
с. Мещица ул. Гоце Делчев 15 Рилка Асенова Петрова 1,827
с. Мещица ул. Митко Палаузов 3 Росен Кирилов Стаменков 1,099
с. Мещица ул. Митко Палаузов 2 Русим Карамфилов Русимов 1,254
с. Мещица ул. Димитър Каляшки 25 Светлана Димитрова Кирилова-Темелкова и Кирил Иванов Златков 2,039
с. Мещица ул. Йордан Йовков 1 Седевчо Василев Василев 1,076
с. Мещица ул. Г. Димитров 34 Седевчо Димитров Седевчов 5,406
с. Мещица ул. Елена Димитрова 8 Симеон Александров Симов 5,179
с. Мещица ул. Георги Димитров 9 Симеон Йорданов Такев 1,719
с. Мещица ул. Детелина 5 Славена Милчева Стоилова 1,247
с. Мещица ул. Леонид Брежнев 10 Славчо Цветанов Ваклинов 2,919
с. Мещица ул. Св. Русев 13 Стефан Иванов Станимиров 2,601
с. Мещица ул. Кап. Петко войвода 9 Стефан Иванов Стоилов 1,847
с. Мещица ул. Ал. Стамболийски 7 Стефан Павлов Марков 2,172
с. Мещица ул. Леонид Брежнев 12 Стефан Първанов Ваклинов 2,803
с. Мещица ул. Димитър Каляшки 27 Стефан Райчев Иванов 2,046
с. Мещица ул. Георги С. Раковски 4 Стефан Станимиров Иванов 1,589
с. Мещица ул. Детелина 24 Стефан Стоянов Костов 4,568
с. Мещица ул. Васил Коларов 27 Стефанка Захариева Атанасова 6,683
с. Мещица ул. Октомврийска революция 9 Стефанка Манолова Игнатова 2,590
с. Мещица ул. Г. Димитров 41 Стефанка Стефанова Найденова 3,315
с. Мещица ул. Генерал Тотлебен 19 Стоил Костов Любенов 3,060
с. Мещица ул. Никола Парапунов 5 Стоил Лазаров Иванов 2,042
с. Мещица ул. Димитър Благоев 20 Стоян Методиев Христов 1,057
с. Мещица ул. Васил Коларов 74 Теофил Стоянов Теофилов 2,355
с. Мещица ул. Димитър Благоев 4 Тина Йорданова Николова 5,385
с. Мещица ул. Ал.Стамболийски 15 Тодор Иванов Тодоров 1,617
с. Мещица ул. Леонид Брежнев 5 Тодор Кирилов Миланов 1,545
с. Мещица ул. Ал. Димитров 9 Тошка Борисова Тошева 1,179
с. Мещица ул. Ал. Стамболийски 6 Траяна Ваклинова Стефанова 7,504
с. Мещица ул. Вапцаров 11 Траяна Миланова Йотова 1,024
с. Мещица ул. Велин Сърбов 8 Траяна Станимирова Димитрова 4,277
с. Мещица ул. Димитър Каляшки 2 Цанко Борисов Милев 1,354
с. Мещица ул. Комсомолска 4 Цанко Павлов Костов 1,418
с. Мещица ул. Йорданка Николова 8 Цветан Кирилов Стоянов 4,402
с. Мещица ул. Захари Стоянов 11 Цветанка Богословова Милугинова 2,511
с. Мещица ул. Леонид Брежнев 1 Цветанка Кирилова Симова 1,892
с. Мещица ул. Георги Димитров 80 Цветанка Стоилова Тодорова 1,567
с. Мещица ул. Г. Димитров 73 Янко Александров Георгиев 2,367
с. Мещица ул. Гоце Делчев 15 Янко Асенов Пашов 3,629
с. Планиница няма адрес Верка Миланова Лепоева 1,687
с. Планиница няма адрес Нефтелина Велинова Лепоева 4,020
с. Планиница няма адрес Ценка Тодорова Миланова 1,591
с. Расник ул. Булина ливада 3 Асен Александров Методиев 1,340
с. Расник ул. Ален мак 1 Борис Любенов Павлов 3,452
с. Расник ул. Трети март 23 Верка Йорданова Истратиева 1,188
с. Расник ул. Тинтява 2 Виктория Седефчова Андонова 1,208
с. Расник ул. Божур 9 Владо Павлов Гълъбов 1,879
с. Расник ул. Булина ливада 9 Георги Асенов Тончев 2,318
с. Расник ул. 3-ти март 61 Методи Павлов Алексов 1,469
с. Расник 3л. Кресна 12 Никифор Владимиров Милев 1,077
с. Расник ул. Дерето 5 Олга Миланова Алексова 1,400
с. Расник ул. Божур 9 Розинка Манасиева Станкова 1,497
с. Расник ул. З-ти март 57 Стефанка Теофилова Колева 1,341
с. Расник ул. 1-ви май 17 Стоян Михов Донев 1,376
с. Рударци ул. Земен 3 Адриана Христова Цолова 1,088
с. Рударци ул. Шуматница 1 Александър Лазаров Пенев 4,824
с. Рударци ул. Черни връх 53 А Анжело Стоилов Живков и Беатрис Анжелова Живкова 1,476
с. Рударци ул. Тинтява 4 Антоанета Иванова Димитрова 1,036
с. Рударци ул. Черни връх 53 Антони Борисов Живков 2,228
с. Рударци ул. 1-ви май 24 Арисана Симеонова Бачева 2,318
с. Рударци ул. Черни връх 57 Асен Петров Илиев 3,127
с. Рударци ул. Селимица 23 Атанас Николов Игнатов 2,117
с. Рударци ул. Черни връх 6 Благородка Методиева Стоянова 3,465
с. Рударци ул. Обеля 4 Божичко Стоилов Божичков 1,475
с. Рударци ул. Витоша 1 Бонка Евстатиева Стоянова и Христенка Стойнева Петрова 7,286
с. Рударци ул. Черни връх 52 Борислава Йорданова Илиева 1,834
с. Рударци ул. Витоша 19 Борка Миленова Миланова 6,221
с. Рударци ул. Москва 33 Борян Евгениев Тодоров 6,635
с. Рударци ул. Стара планина 24 Валентин Димитров Колев 1,474
с. Рударци ул. Стара планина 20 Валентина Асенова Славова 6,044
с. Рударци ул. Синчец 1 Васил Георгиев Василев 1,051
с. Рударци ул. Черни връх 58 Велин Стоилов Борисов 4,585
с. Рударци ул. София 6 Вергиния Илиева Исакова 2,471
с. Рударци ул. Черни връх 12 Вецка Борисова Благоева и Димитър Борисов Стоянов 4,195
с. Рударци ул. Гео Милев 3 Грозданка Първанова Лазова 1,046
с. Рударци ул. Гео Милев 5 Денка Георгиева Христова 1,832
с. Рударци ул. Гео Милев 8 Десислава Симеонова Янкова 2,345
с. Рударци ул. 1-ви май 28 Димитър Господинов Христозов 1,606
с. Рударци ул. Черни връх 40 Димитър Лефтеров Илиев 1,230
с. Рударци ул. Витоша 7 Елисавета Стефанова Тодорова 1,429
с. Рударци ул. Миньор 18 Златка Петрова Шукерова 1,125
с. Рударци ул. Оборище 17 Иван Първанов Димитров 4,844
с. Рударци ул. Синчец 5 Иван Станков Велинов 2,487
с. Рударци ул. Добрич 7 Йордан Антонов Дренски и Ясен Антонов Дренски 3,347
с. Рударци ул. Москва 27 Йордан Георгиев Стоименов 639
с. Рударци ул. Ясен 2 Йордан Иванов Петрунов 1,394
с. Рударци ул. Хаджи Димитър 1 Йордан Трайков Стоянов 7,277
с. Рударци ул. X. Димитър 1 Йордан Трайчев Стоянов 1,457
с. Рударци ул. Солун 5 Йорданка Велинова Петкова 4,799
с. Рударци ул. Струма 39 Карамфил Михайлов Христов 1,134
с. Рударци ул. Стара планина 13 Копринка Кирилова Гергинова 1,573
с. Рударци ул. Искър 2 Костадинка Грозданова Лазова 1,234
с. Рударци ул. Черни връх 33 Лидия Василева Атанасова 1,042
с. Рударци ул. Черни връх 56 Лилия Савова Войнова и Владимир Венчев Войнов 2,948
с. Рударци ул. Райко Янков 16 Любен Огнянов Григоров 2,795
с. Рударци ул. Божур 3 Любен Свиленов Павлов 10,000
с. Рударци ул. Захари Зограф 15 Любомир Димитров Корчев 1,796
с. Рударци ул. Стефан Караджа 2 Методи Кирилов Иванов 2,934
с. Рударци ул. Розова долина 4 Методи Лазаров Стоянов 1,226
с. Рударци ул. Черни връх 29 Митка Кирилова Витанова 2,574
с. Рударци ул. Рига 7 Михаил Никола Николас и Борис Никола Николас 1,715
с. Рударци ул. Средна гора 3 Надка Виденова Добрева, Стефан Видинов Димитров, Иван Видинов Илиев 2,247
с. Рударци ул. 1-ви май 19 Недко Иванов Кръстев 1,827
с. Рударци ул. Гео Милев 10 Никифор Асенов Стаменов 1,263
с. Рударци ул. Стара планина 9 Николай Асенов Иванов 1,512
с. Рударци ул. Черни връх 149 Олга Стоилова Иванова 1,663
с. Рударци ул. Загарица 3 Павел Димитров Тодоров 1,658
с. Рударци ул. Загарица 23 Панайот Григоров Гигов 4,372
с. Рударци ул. Розова долина 20 Панталей Димитров Тодоров 10,000
с. Рударци ул. Москва 11 Пенка Димитрова Димитрова 1,813
с. Рударци ул. Стара планина 15 Петър Богомилов Димитров 4,501
с. Рударци ул. Перник 37 Пламен Велков Заячки 3,517
с. Рударци ул. Черни връх 35 Райна Лефтерова Евтимова 3,859
с. Рударци ул. З-ти март 3 Роса Кирилова Стоименова 3,912
с. Рударци ул. Черни връх 59 Свиленка Илиева Георева 1,183
с. Рударци ул. Селимица 23 Седефка Атанасова Игнатова 1,894
с. Рударци ул. Райко Янков 1 Седефчо Кирилов Трайков 2,005
с. Рударци ул. Райко Янков 22 Секул Рангелов Тодоров 1,096
с. Рударци ул. 1-ви май 3 Славка Рангелова Христова 1,480
с. Рударци ул. Ропотамо 26 Снежана Костадинова Ангелова 1,264
с. Рударци ул. Черни връх 19 Станислав Георгиев Станков 2,745
с. Рударци ул. Стара планина 5 Станислав Здравков Славчов и Славчо Методиев Бонев 3,377
с. Рударци ул. Черни връх 47 Стойне Андонов Бузов 3,626
с. Рударци ул. Оборище 2 Татяна Цанкова Данева 2,558
с. Рударци ул. 1-ви май 34 Тодор Лозанов Стаменков 1,531
с. Рударци ул. Загарица 18 Тодорка Петрова Димитрова 1,472
с. Рударци ул. Св. Св. Кирил и Методий 9 А Трендафилка Иванова Михова 1,141
с. Рударци ул. Розова долина 20 Филка Атанасова Игнатова 1,126
с. Рударци ул. Черни връх 15 Христена Цветкова Янкова 2,590
с. Селищен дол няма адрес Борислав Борисов Спасов 4,504
с. Студена ул. Ю. Гагарин 18 Александър Димитров Ликов 2,761
с. Студена ул. Христо Ботев 64 Алексей Стойчев Виденов 1,799
с. Студена ул. Баба Тонка 2 Анна Георгиева Вучкова 8,083
с. Студена ул. Юрий Гагарин 22 Антон Василев Здравков 1,039
с. Студена ул. Христо Ботев 18 Атанас Ралчев Негойков 2,210
с. Студена ул. Стария площад 3 (5) Божанка Кирилова Масларска 10,000
с. Студена ул. Христо Ботев 48 Валентин Анастасов Петров 1,318
с. Студена Мах.Кашова 2 Велин Пенев Кашов 1,167
с. Студена ул. Оборище 8 Виолета Йорданова Мечкарска 9,195
с. Студена ул. Христо Ботев 156 Виолетка Захариева Рангелова 2,256
с. Студена ул. Простор 7 Вяра Такова Крумова 1,399
с. Студена ул. мах. Кашова 1 Денислав Венчев Йорданов 1,187
с. Студена ул. Шийница 35 Димитър Миланов Георгиев 2,947
с. Студена ул. Стария площад 1 Добринка Кирилова Вучкова 1,623
с. Студена ул. Христо Ботев 146 Драгинка и Цветан Христови 1,085
с. Студена ул. Ерма 4 Евгени Любенов Велинов 9,043
с. Студена ул. Шийница 44 Евдокия Миткова Стойчева 1,567
с. Студена ул. Ерма 4 Емил Любенов Велинов 1,029
с. Студена ул. Хан Крум 13 Емил Стефанов Тупанков 1,017
с. Студена ул. Извор 2 Емилия Кирилова Лаловска 1,815
с. Студена ул. Христо Ботев 22 Зорка Алионова Костова 1,051
с. Студена ул. Христо Ботев 31 Ивайло Василев Биджов 1,262
с. Студена ул. Дъбрава 9 Ивайло Владимиров Иванов 2,649
с. Студена ул. Йордан Корчев 2 - втора сграда Иван Владимиров Арнаудов 3,185
с. Студена ул. Шийница 34 Иван Георгиев Златков 1,784
с. Студена ул. Христо Ботев 56 Илия Георгиев Александров 1,428
с. Студена ул. Лъката 29 Йордан Костадинов Корчев 1,845
с. Студена ул. Христо Ботев 42 Йорданка Янкова Ръсина 1,165
с. Студена ул. Янтра 1 Кирил Игнатов Витанов 1,484
с. Студена ул. Боровец 14 Кирил Николов Витков 9,462
с. Студена ул. Христо Ботев 12 Кирил Славев Стамболийски 2,026
с. Студена ул. Извор 7 Костадин Василев Катеринкин 1,938
с. Студена ул. Христо Ботев 129 Костадин Георгиев Арнаудов 1,276
с. Студена ул. Христо Ботев 199 Красимир Кирилов Григоров 3,274
с. Студена ул. Герена 6 Красимира Атанасова Борисова 5,232
с. Студена ул. Хан Крум 19 Кръстю Александров Тодоров 1,853
с. Студена ул. Горска поляна 6 Лиляна Георгиева Малинова 1,031
с. Студена ул. Хр. Ботев 130 Любомир Василев Иванов 1,638
с. Студена ул. Христо Ботев 143 Марика Пенева Стаменкова 1,310
с. Студена ул. Хр. Ботев 121 Мая Бориславова Клисарова 10,000
с. Студена ул. Разсадника 2 Николай Боянов Въртелков 4,949
с. Студена ул. Оборище 4 Николай Василев Миладинов 1,107
с. Студена ул. Христо Ботев 135 Петруна Стоянова Бачева 2,773
с. Студена ул. Кралевски път 3 Петър Лозанов Спасов 1,539
с. Студена ул. Христо Ботев 143 Радка Живкова Китова 4,457
с. Студена ул. Извор 14 Румен Филипов Алексов 1,569
с. Студена ул. Хан Крум 5 Сашо Василев Шабански 2,323
с. Студена ул. Извор 16 Славка Костадинова Велева 1,691
с. Студена ул. Спортист 1 Соня Василева Койчева 10,000
с. Студена ул. Дъбрава 1 Спас Иванов Спасов 2,858
с. Студена ул. Първи май 13 Стефан Здравков Георгиев 1,122
с. Студена ул. Хан Крум 3 Цветана Петрова Павлова 3,206
с. Студена ул. Христо Ботев 47 Цветелин Горанов Ръсин 1,633
с. Черна гора ул. Лесковски път 30 Бойко Росенов Борисов 5,425
с. Черна гора ул. Г. С. Раковски 33 Валентина Асенова Будинова 1,227
с. Черна гора ул. Еделвайс 3 Веселин Митков Величков 1,914
с. Черна гора мах. Кюрчийска 26 Димитър Славчов Тодоров 1,528
с. Черна гора ул. Лесковски път 18 Евгени Борисов Живков 5,226
с. Черна гора ул. Нова махала 14 Елка Георгиева Стоянова 2,462
с. Черна гора ул. Нова махала 33 Иван Милчов Томанов 1,067
с. Черна гора ул. Извор 6 Иван Радев Радев 2,095
с. Черна гора ул. Китка 8 Иванка Крумова Веселинова 1,504
с. Черна гора мах. Кюрчийска 46 Нада Миткова Богданова 2,496
с. Черна гора ул. Раковски 22 Найда Първанова Зарева 10,000
с. Черна гора ул. Георги Раковски 27 Неделко Никифоров Величков 6,415
с. Черна гора ул. Нова махала 18 Райка Дамянова Димитрова 2,334
с. Черна гора ул. Нова махала 27 Седевка Костадинова Андонова 1,141
с. Черна гора ул. Нова махала 25 Седевчо Стефанов Богданов 3,667
с. Черна гора ул. Георги Раковски 27 Станка Георгиева Иванова 5,728
с. Черна гора ул. Нова махала 38 Цветанка Миланова Владимирова и Христо Симеонов Владимиров 2,216
с. Ярджиловци ул. Витоша 9 Александър Митков Крумов 1,865
с. Ярджиловци ул. Китка 22 Александър Симеонов Петров 1,019
с. Ярджиловци ул. 9-ти септември 4 Анжела Симеонова Божичкова 3,833
с. Ярджиловци ул. Братя Чакрини 9 Антоанета Ганчева Александрова 2,479
с. Ярджиловци ул. Добри Чинтулов 20 Антон Тодоров Николов 1,037
с. Ярджиловци ул. Девети септември 28 Апостол Димитров Златков 1,023
с. Ярджиловци ул. Георги Димитров 13 Богатин Михайлов Николов 3,740
с. Ярджиловци ул. Радослав Зафиров 13А Богомир Седевчев Зарев 3,343
с. Ярджиловци ул. Радослав Зафиров 33 Божика Гюрова Спасова 1,019
с. Ярджиловци ул. 23-ти април 17 Бойчо Стефанов Захариев 1,240
с. Ярджиловци ул. Китка 19 Вангел Американов Диманов 1,389
с. Ярджиловци ул. Девети септември 13 Васил Георгиев Василев 1,017
с. Ярджиловци ул. Георги Димитров 16 Велин Крумов Венев 1,199
с. Ярджиловци ул. Искър 3 Велин Теофилов Гергинов 1,408
с. Ярджиловци ул. Китка 15 Венетка Найденова Стоянова 1,333
с. Ярджиловци ул. Орниче 7 Венцислава Костадинова Христова 2,046
с. Ярджиловци ул. Партизан 50 Видка Петрова Накева 1,241
с. Ярджиловци ул. Орниче 32 Виолета Славчова Рекарска 4,876
с. Ярджиловци ул. Славчо Дяков 22 Виолетка Йорданова Илиева 1,276
с. Ярджиловци ул. Осогово 2 Влади Симеонов Петков 1,248
с. Ярджиловци ул. Иван Алексиев 22 Гълъбинка Драгомирова Георгиева 1,256
с. Ярджиловци ул. Радослав Зафиров 12 Данаил Йорданов Иванов 3,410
с. Ярджиловци ул. Георги Димитров 15 Десислава Велинова Петрова 1,154
с. Ярджиловци ул. 9-ти септември 56 Детелин Асенов Данаилов 1,505
с. Ярджиловци ул. 9-ти септември 42 Димитър Василев Стоичков 1,324
с. Ярджиловци ул. Велин Асенов 2 Димитър Грозданов Зарев 2,714
с. Ярджиловци ул. Плиска 27 Димитър Павлов Марков 1,369
с. Ярджиловци ул. Йордан Станоев 24 . Димитър Статков Станимиров 1,153
с. Ярджиловци ул. Иван Алексиев 14 Добринчо Велинов Китанов 3,933
с. Ярджиловци ул. Първи май 4 Дукатин Йорданов Захариев 1,422
с. Ярджиловци ул. Радослав Зафиров 34 Евгени Борисов Стойнев 1,273
с. Ярджиловци ул. 23-ти април 53 Елеонора Методиева Любенова 3,425
с. Ярджиловци ул. Велин Асенов 4 Емил Ерменчов Петров 1,158
с. Ярджиловци ул. Братя Чакрини 54 Емил Русев Крумов 1,203
с. Ярджиловци ул. Орниче 43 Емил Теофилов Герасимов 1,241
с. Ярджиловци ул. Радослав Зафиров 1 Жулиета Кирилова Георева 2,377
с. Ярджиловци ул. Радослав Зафиров 19 Заре Станоев Иванов 1,405
с. Ярджиловци ул. Орниче 78 Иван Димитров Котев 2,853
с. Ярджиловци ул. Братя Чакрини 33 Иван Любомиров Бориславов 3,180
с. Ярджиловци ул. Йордан Станоев 10 Искра Димитрова Климентова 2,393
с. Ярджиловци ул. Орниче 3 Искра Димитрова Михайлова 1,141
с. Ярджиловци ул. Странджа 7 Искрен Сергиев Котев 3,473
с. Ярджиловци ул. Йордан Станов 5 Йорданка Асенова Крумова 2,347
с. Ярджиловци ул. Иван Алексиев 23 Кирил Димитров Стоянов 1,516
с. Ярджиловци ул. Първи май 7 Кирил Крумов Михайлов 1,211
с. Ярджиловци ул. Йордан Станоев 6 Кирил Стоянов Николов 3,105
с. Ярджиловци ул. Орниче 129 Констанца Кръстева Христова 1,057
с. Ярджиловци ул. Стража 2 Красимир Никифоров Павлов 1,240
с. Ярджиловци ул. Георги Димитров 3 Красимира Борисова Иванова 1,677
с. Ярджиловци ул. Черна гора 10 Любка Здравкова Митева 1,072
с. Ярджиловци ул. Славчо Дяков 17 Любомир Русимов Пенев 2,828
с. Ярджиловци ул. Велин Асенов 13 Манол Славчов Иванов 1,183
с. Ярджиловци ул. Велин Асенов 4 Маргарита Ерменчова Петрова 1,046
с. Ярджиловци ул. Йордан Станоев 30 Мариана Асенова Диманова 1,817
с. Ярджиловци ул. Партизан 36 Марийка Асенова Димитрова 2,677
с. Ярджиловци ул. 23-ти април 16 Марийка Кръстева Богданова 2,808
с. Ярджиловци ул. Методи Станимиров 3 Мерина Йордановя Стойнева 2,751
с. Ярджиловци ул. 9 септември 35 Милан Първанов Стаменов 1,261
с. Ярджиловци ул. Братя Чакрини 42 Милен Теофилов Богданов 3,263
с. Ярджиловци ул. Средна гора 12 Милчо Атанасов Господинов 2,072
с. Ярджиловци ул. Иван Алексиев 13 Мирослав Кръстев Георгиев 1,184
с. Ярджиловци ул. 9-ти септември 42 Надежда Рангелова Петрунова и Димитър Василев Стоичков 4,995
с. Ярджиловци ул. Перник 5 Надя Виденова Никленова 1,120
с. Ярджиловци ул. Стража 8 Наташа Георгиева Стоянова 1,492
с. Ярджиловци ул. Орниче 115 Неда Костова Захариева 3,034
с. Ярджиловци ул. Иван Алексиев 13 Недялка Мирчева Стоянова 1,184
с. Ярджиловци ул. Орниче 31 Недялко Иванов Недялков 1,668
с. Ярджиловци ул. Орниче 76 Николай Кирилов Никифоров 1,654
с. Ярджиловци ул. Първи май 6 Николай Манолов Господинов 1,029
с. Ярджиловци ул. Мусала 8 Николайчо Атанасов Дойчинов 1,112
с. Ярджиловци ул. Девети септември 41А Норка Арсова Стаменова 1,163
с. Ярджиловци ул. Радослав Зафиров 14 Олег Йорданов Георгиев 1,489
с. Ярджиловци ул. Партизан 37 Петра Миткова Стоилова 1,244
с. Ярджиловци ул. Орниче 86 Петър Димитров Петров 1,319
с. Ярджиловци ул. Мусала 10 Пламен Тодоров Димитров 1,321
с. Ярджиловци ул. Китка 20 Правда Георгиева Димитрова 1,226
с. Ярджиловци ул. Орниче 89 Росица Иванова Ананиева 1,025
с. Ярджиловци ул. Георги Димитров 12 Саша Петрова Омарчевска 1,199
с. Ярджиловци ул. Никола Вапцаров 3 Светла Петрова Ангелова 1,214
с. Ярджиловци ул. Радослав Зафиров 32 Секул Огнянов Стаменов 2,903
с. Ярджиловци ул. 9-ти септември 32 Силвия Бонева Петрова 1,132
с. Ярджиловци ул. Партизан 48 Симеон Данаилов Йорданов 1,106
с. Ярджиловци ул. Велин Асенов 18 Симеон Миланов Първанв 1,365
с. Ярджиловци ул. Братя Чакрини 13 Спаска Стоилова Симова 3,491
с. Ярджиловци ул. Тодор Димитров 6 Станка Драгомирова Аначкова 1,072
с. Ярджиловци ул. Осогово 5 Стефан Димитров Първанов 3,041
с. Ярджиловци ул. Никола Вапцаров 6 Стефан Манолов Страшимиров 2,576
с. Ярджиловци ул. Орниче 5 Стефан Стоянов Михайлов 1,287
с. Ярджиловци ул. Мусала 4 Стоян Янев Христов 2,866
с. Ярджиловци ул. Орниче 67 Татяна Методиева Йорданова 1,293
с. Ярджиловци ул. Орниче 68 Тихомир Димитров Максимов 3,214
с. Ярджиловци ул. Осогово 8 Тихомир Неделков Първанов 1,119
с. Ярджиловци ул. Партизан 6 Тодорка Крумова Петрова 1,928
с. Ярджиловци ул. Братя Чакрини 47 Филка Зафирова Каймаканска 5,386
с. Ярджиловци ул. 9-ти септември 7 Цветанка Тодорова Василева 1,422
с. Ярджиловци ул. 9-ти септември 39 Юри Рангелов Костадинов 2,919

Източник: http://www.nspbzn.mvr.bg/Sprav_informacia/Mejduvedomstvena_komisia/2013_MKVP.htm