Skip to main content

Loading

Трети национален детски фолклорен конкурс "Дай,бабо,огънче!"

Събота на 14ти Май от 10:00 - 17:00 в НЧ"П.К.Яворов" село Мещица;Община Перник Организиран от :
НЧ ,,П.К.Яворов" с. Мещица и Сдружение „ Дай, бабо, огънче!"- гр. Перник
С подкрепата на: Община Перник,

СТАТУТ
Цели:
• Да съхрани и популяризира детските игри,обредния,певческия, танцов и словесен фолклор на България.
• Да предостави възможност за изява и да открие даровити деца.
• Да стимулира интереса на все повече млади хора към детските игри на България и да катализира стремежа им да го запазят и предадат за поколенията.

Условия за участие:
Право на участие имат деца до 14 години.Те ще бъдат разделени в две категории:

Категория - Групи
• Групи за детски традиционен фолклор /в чийто репертоар влизат - детски фолклорни игри;фолклорни хора; забавалки, наричания, броилки, пословици и гатанки;
• Детски фолклорни игри
• Фолклорни хора от Граово или от района от които идва участника
• Обичаи, обреди и ритуали свързани с деца

Индивидуални изпълнители:
• Словесен фолклор - разказвачи на български народни приказки; легенди; гонетки
• Народни песни от Граово и от района от които идва участника

Всички кандидати попълват заявка по предложения образец и я изпраща на посочения адрес в срок не по-късно от 05.05.2011 г.
Графикът за явяване се определя от организаторите. Справки за часа на Вашето явяване може да направите на посочените е-mail или телефони след 10 май 2011 година
Организаторите си запазват правото да фотографират, филмират и записват изпълненията на участниците без да заплащат права и обезщетение.
Всички участници да бъдат облечени в народни носии.
Музикалният съпроводът е по тяхно желание и се осигурява от тях
Разходите по пътуването и нощувките са за сметка на участниците.
Организаторите подсигуряват закуска в деня на конкурса.

Регламент:
• Смесени групи за детски традиционен фолклор представят - забавалки, наричания, броилки, пословици и гатанки; детски фолклорни игри;фолклорни хора с времетраене до 15 мин
• Детски фолклорни игри с времетраене до 10 мин
• Фолклорни хора от Граово или от района на участниците с времетраене до 10 мин
• Обичаи, обреди и ритуали свързани с деца с времетраене до 10 мин

• Индивидуалните изпълнители
• Словесен фолклор - разказвачите се представят с народни приказки; легенди и гонетки от 3 до 5 мин.
• Изпълнителите на народни песни участват с две изпълнения с общо времетраене до 5 мин.
Конкурсния репертоар е по избор, като едно от изпълненията трябва да бъде от Граово.

Класиране и награди:
Изпълнителите ще бъдат оценявани от компетентно професионално жури - изтъкнати фолклористи, етнолози, музиканти, хореографи

Участниците се разделят в 3 възрастови групи:

• Първа група - от 4 до 9 години;
• Втора група - от 10 до 14 години
• Трета група - смесена /от 4 до 14 години /

Във всяка категория и възрастова група се присъждат:
Първо, Второ,Трето място
Допълнителна информация:
0889 314598 Йорданова; 0884352801 Георгиева ;
и на сайта на конкурса: http://daibabooganche.webnode.com/
Изпращане на заявките: [email protected]
и на адрес: НЧ „ Пейо К.Яворов"
с.Мещица, общ.Перник,п.к.2353
Важно!
В конкурса не се допускат участници над 14 г.!