Skip to main content

Loading

Търгове за отдаване на земи под наем в пернишко

Три хиляди декара пасища и мери от държавния поземлен фонд ще бъдат отдадени под наем за пет години чрез търгове. Първоначалната тръжна цена на декар е фиксирана на шест лева за година. Имотите са в пернишките квартали Бела вода и Църква, в селата Кралев дол, Дивотино, Люлин, в радомирските Извор, Жабляно, Стефаново и в Брезник. Всички земеделски производители имат право да ги вземат под наем, казал директорът на структурата Радослав Радославов, цитиран от ТВ Кракра. Всички, наели държавна земя по този начин, могат да кандидатстват за всякакъв вид субсидия като земеделски производители в това число и за безвъзмездното подпомагане на единица площ. От областната дирекция “Земеделие” отново припомят, че служителите могат да бъдат открити в сградата на областната администрация в 407-ма стая или на партера на сградата, където се намира земеделската служба на община Перник. Търговете вероятно ще се състоят на титулярния адрес на аграрната дирекция в синдикалния дом. Очаква се до датите на тяхното насрочване сградата да бъде отворена отново за външни лица.