Skip to main content

Loading

Запечатаха Кръстова бара в Мещица

В момента населението в Мещица ползва вода единствено от язовир „Студена". Заради отклонение от изискванията на стандарта за питейна вода в село Мещица, ръководството на „ВиК" е разпоредило да бъде запечатан водоизточникът Кръстова бара.

Според управителя на „В и К"- инж. Искра Златанова с прекъснато водоснабдяване в момента са фирми и физически лица на територията на общините Перник и Радомир заради неизплатени суми за ползвана питейна вода. Изрядни платци към водоснабдителното дружество са фирмите от общините: Брезник, Земен и Трън и затова там няма прекратено водоснабдяване на нито един абонат. От началото на 2010г до 31.05.2011г „В и К"- Перник е образувало 2 400 съдебни дела срещу неизрядни абонати.

„Може би поради тази крайна мярка или защото предприехме принудително спиране на водата на длъжници, имаме увеличена събираемост. От началото на 2011г до сега с 25% са се увеличили приходите на дружеството. Въпреки това ще продължим с принудителното спиране на водата на длъжниците ни, защото се оказва, че някои битови и стопански абонати все още смятат, че плащането на сметките за вода е пожелание, а не задължение на всеки, който ползва тази услуга", заяви Искра Златанова.