Skip to main content

Loading

Ипотечен кредит от Ай Еф Джи Лизинг АД

Ай Еф Джи Лизинг предоставя възможност за ипотечен Кредит на стойност до 100 000 лв. за период от 10 години. Кредит развитие е ориентиран към вашите индивидуални нужди: за покупка на жилище, за ремонт, за финансиране на текущи разходи, рефинанскиране на други задължения и нужди на бизнеса: за инвестиционна цел, в строителството и др. Предоставя възможност за гратисен период и е без наказателна лихва за предсрочно погасяване.
Условията и изискуемите документи са сведени до минимум с цел максимално улеснение на клиента и бързина на обслужването. Възползвайте се от преференциалните условия на лихвените нива.
Повече информация може да получите на www.ifgleasing.eu и да задавате вашите въпроси на e-mail: [email protected] .