Skip to main content

Loading

Образование, курсове

Къде да учат децата ви или какви курсове по английски се преподават в Брезник, вижте сами:

ОУ Христо Ботев Град Батановци

Училището в град Батановци е на 124 години. Началото е поставено през 1870 година с килийното училище в манастира „Св.

Местоположение

Bulgaria
42° 35' 52.8864" N, 22° 57' 17.6976" E

Технологична професионална гимназия Мария Кюри гр. Перник

Модерно училище, даващо добро образование и бъдеща реализация на своите ученици.

Нашите специалности  за учебната 2011/ 2012 година са :

ЦДГ No:15 РАЙНА КНЯГИНЯ

ЦДГ "Райна Княгиня" е открита на 01.06.1976 г. За високи постижения в учебно-възпитателната работа градината е била двукратен първенец през 1979 г. и 1981 г. Дълги години персонала работи по базови и експериментални програми, като първата такава е основана през 1980 г.

Местоположение

Bulgaria
42° 36' 21.4092" N, 23° 2' 57.8472" E

Основно училище "Свети Константин Кирил Философ" в жк. Тева

ВИЗИЯ - Мисия на училището.

Търсене на максимално високи резултати в обучението на младите хора, тяхното интелектуално, нравствено, физическо и професионално развитие.

Визия на училището

Местоположение

Bulgaria
42° 36' 41.8248" N, 23° 3' 57.924" E

ГИМНАЗИЯ С ПРЕПОДАВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ "СИМЕОН РАДЕВ"

Профил чуждоезиков:

  • Вариант: английски език
  • Вариант: немски език
  • Вариант: френски език

 

Местоположение

Bulgaria
42° 36' 26.8776" N, 23° 5' 56.3496" E

Целодневна Детска Градина № 3 “Пролетен цвят”

ЦЕЛ: Да съхрани уникалността на всяко дете.

МИСИЯ: Да осигури цялостно развитие на децата, запазвайки ценността на детството и осъществявайки приемствеността в подготовката за училище чрез активно сътрудничество между детето, подкрепящата го среда и обществото като цяло.

Местоположение

Bulgaria
42° 36' 41.1408" N, 23° 6' 7.5672" E

ЦДГ №2 РОДОЛЮБЧЕ в град Перник

Местоположение

Bulgaria
42° 36' 19.8468" N, 23° 1' 34.6152" E

Първо ОДЗ МИНЬОРЧЕ, град Перник

Местоположение

Bulgaria
42° 36' 6.9696" N, 23° 1' 36.8544" E

Народно читалище "Елин Пелин"

Местоположение

Bulgaria
42° 36' 37.26" N, 23° 1' 57.6732" E

Народно читалище "Светлина"

Местоположение

Bulgaria
42° 32' 29.7456" N, 23° 7' 24.798" E

Професионална Гимназия по Облекло и Туризъм

Професионална Гимназия по Облекло и Туризъм Св.Иван Рилски

Специалности и професии:  

  • моделиране и конструиране на облеклото 
  • технология на облеклото 
  • техника и технология на хляба и хлебните изделия 
  • технология на производството и обслужването в общественото хранене

Местоположение

Bulgaria
42° 36' 37.386" N, 23° 1' 55.0056" E