Skip to main content

Loading

Обществен сектор

Имате нужда да се свържете с местните власти, започнете от тук.

Окръжна прокуратура гр.Перник

В съдебния регион на Окръжна прокуратура се включват всички населени места и прилежащите им землища включени в териториалния обхват на Област Перник. На Окръжна прокуратура гр.

Местоположение

Bulgaria
42° 36' 8.4888" N, 23° 1' 47.91" E

Атака Перник - политическа партия

20 точки на партия АТАКА

Местоположение

Bulgaria
42° 36' 37.1592" N, 23° 1' 51.4524" E

Община Перник

ПЕРНИШКАТА ОБЩИНА е разположена в едноименната котловина, която се отличава със силно развито подножие и с преобладаващо развитие на високи тераси. Нейното дъно има хълмист характер и се отводнява от река Струма и нейния приток река Конска. От север и от изток орографската граница на котловината се очертава от южните склонове на Люлин и западните склонове на Витоша, разделени от Владайското дефиле (890 м н.в.).

Местоположение

Bulgaria
42° 36' 34.9992" N, 23° 1' 51.1464" E

Кметство Кладница

Информация за Кметство Кладница

Местоположение

Bulgaria
42° 34' 1.4304" N, 23° 11' 3.678" E