Skip to main content

Loading

Власт и политика

Местната власт, партиите, и пр.

НДСВ град Перник

НДСВ е либерална формация, за която най-голяма ценност са свободата и достойнството на всеки човек. Ние искаме българите да се гордеят със своята страна, с всеки личен успех и с общия ни напредък. Работим за осигуряване на достоен живот на нуждаещите се и създаване на повече възможности за тези, които могат да се справят сами.

ДСБ Перник

ДСБ е нова политическа партия, но тя е приемник на българската политическа десница още от епохата на Националното възраждане. Демократите за силна България са наследници на онези, които поставиха демократичните устои на модерна България.

ПП ЛИДЕР Перник

Михал Алексиев е областен координатор на ПП ЛИДЕР, Област Перник

Местоположение

Bulgaria
42° 36' 29.3724" N, 23° 1' 46.3764" E

ГЕРБ Перник

Електронният вестник на ПП ГЕРБ – Перник стигна до екрана на Вашия монитор благодарение, на следните цветя и бодили:

Местоположение

Bulgaria
42° 36' 6.0444" N, 23° 1' 41.1204" E

Съюз на Демократичните Сили в Перник

ЪСТАВ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА СДС-ПЕРНИК

Председател

Десислав Аспарухов

Десислав Аспарухов е роден през 1977 г., със средно икономическо образование. Семеен с едно дете, работи като управител във фирма „Никрас“-Перник, където отговаря за два обекта.

БСП Перник

Централа на БСП в град Перник

История на БСП:

Местоположение

Bulgaria
42° 36' 37.3932" N, 23° 1' 50.052" E

РИОСВ град Перник

Регионален орган на Министерство на околната среда и водите. С Правилника за устройството и дейността на  Регионалните инспекции по околната среда и водите ( ДВ бр.65/2004г.; ДВ бр.103 от 29.12.2009г.) издаден от Министъра на околната среда и водите се уреждат устройството, функциите и  организацията на дейността на Регионалните инспекции.

Местоположение

Bulgaria
42° 36' 26.6004" N, 23° 5' 57.6816" E

Окръжна прокуратура гр.Перник

В съдебния регион на Окръжна прокуратура се включват всички населени места и прилежащите им землища включени в териториалния обхват на Област Перник. На Окръжна прокуратура гр.

Местоположение

Bulgaria
42° 36' 8.4888" N, 23° 1' 47.91" E

Кметство кв. Църква

Местоположение

Bulgaria
42° 35' 46.4712" N, 23° 6' 41.2488" E

Атака Перник - политическа партия

20 точки на партия АТАКА

Местоположение

Bulgaria
42° 36' 37.1592" N, 23° 1' 51.4524" E

Община Перник

ПЕРНИШКАТА ОБЩИНА е разположена в едноименната котловина, която се отличава със силно развито подножие и с преобладаващо развитие на високи тераси. Нейното дъно има хълмист характер и се отводнява от река Струма и нейния приток река Конска. От север и от изток орографската граница на котловината се очертава от южните склонове на Люлин и западните склонове на Витоша, разделени от Владайското дефиле (890 м н.в.).

Местоположение

Bulgaria
42° 36' 34.9992" N, 23° 1' 51.1464" E

Кметство Кладница

Информация за Кметство Кладница

Местоположение

Bulgaria
42° 34' 1.4304" N, 23° 11' 3.678" E