Skip to main content

Loading

Детски градини

ЦДГ No:15 РАЙНА КНЯГИНЯ

ЦДГ "Райна Княгиня" е открита на 01.06.1976 г. За високи постижения в учебно-възпитателната работа градината е била двукратен първенец през 1979 г. и 1981 г. Дълги години персонала работи по базови и експериментални програми, като първата такава е основана през 1980 г.

Местоположение

Bulgaria
42° 36' 21.4092" N, 23° 2' 57.8472" E

ЦДГ №4 "ЧУДЕН СВЯТ"

В детското заведение функционират 14 групи - 11 групи детска градина - 3 от тях подготвителни за училище и 3 групи детска ясла. Сградите, в които са разположени групите са три. Една от сградите е с деца от яслена възраст /от1 до 3 години/. В другата сграда има по четири групи за деца от 3 до седем години, в третата сграда са разположени шест групи за деца от три до седем години.

Местоположение

Bulgaria
42° 36' 42.3396" N, 23° 2' 1.7556" E

Детска градина "Миньорче"

Детската градина се намира в центъра на град Перник. Открита е през 1934г. Носител е на орден “ Кирил и Методий” II - ра степен.

Местоположение

Bulgaria
42° 36' 39.8556" N, 23° 2' 2.4576" E

Целодневна Детска Градина № 3 “Пролетен цвят”

ЦЕЛ: Да съхрани уникалността на всяко дете.

МИСИЯ: Да осигури цялостно развитие на децата, запазвайки ценността на детството и осъществявайки приемствеността в подготовката за училище чрез активно сътрудничество между детето, подкрепящата го среда и обществото като цяло.

Местоположение

Bulgaria
42° 36' 41.1408" N, 23° 6' 7.5672" E

ЦДГ №2 РОДОЛЮБЧЕ в град Перник

Местоположение

Bulgaria
42° 36' 19.8468" N, 23° 1' 34.6152" E

Първо ОДЗ МИНЬОРЧЕ, град Перник

Местоположение

Bulgaria
42° 36' 6.9696" N, 23° 1' 36.8544" E