Skip to main content

Loading

Средни училища

Технологична професионална гимназия Мария Кюри гр. Перник

Модерно училище, даващо добро образование и бъдеща реализация на своите ученици.

Нашите специалности  за учебната 2011/ 2012 година са :

Рекламни публикации

Услуги в комбинация с различни видове реклами дават страхотни резултати за популяризация на бизнеса, но за това се изисква да платите на много хора.
Търсенето на повече специалисти ще Ви отнеме много време и труд.
Единствено тук ще ги намирате събрани на куп, при това с право да избирате според интересите на копирайтъра и стила му на изразяване.
Вижте топ 10 на нашите услуги:

Местоположение

Bulgaria
42° 41' 45.8268" N, 23° 18' 51.7032" E

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТЕХНИКА И СТРОИТЕЛСТВО "АРХ. ЙОРДАН МИЛАНОВ"

В професионалната гимназия се обучават ученици в следните специалности:

Местоположение

Bulgaria
42° 36' 49.0716" N, 23° 5' 16.0836" E

СПОРТНО УЧИЛИЩЕ "ОЛИМПИЕЦ"

Спортно училище „Олимпиец”

Местоположение

Bulgaria
42° 36' 32.4252" N, 23° 5' 44.916" E

ПМГ "ХРИСТО СМИРНЕНСКИ"

ПРИЕМ: Училището е профилирано-Природоматематически профил, с прием след седми клас и срок на обучение 5 (пет) години, с интензивно изучаване на английски и немски език във вариантите „Информатика”, „Математика” и „Биология”.

Местоположение

Bulgaria
42° 36' 24.696" N, 23° 1' 57.1908" E

СОУ”ХРИСТО БОТЕВ” - гр.Батановци

ПАРАЛЕЛКИ- 8 на брой

ПРИЕМ: 1 Клас-20

ОРГАНИЗАЦИЯ: • Едносменна организация • Училището разполага с физкултурен салон,библиотека,ученически бюфет

Местоположение

Bulgaria
42° 35' 54.1176" N, 22° 57' 10.2348" E

V СОУ "ПЕТКО Р. СЛАВЕЙКОВ"

ВИЗИЯ : V СОУ се утвърди като конкуретноспособно училище, което осигурява качествена подготовка на учениците за кандидатстване след VІІ, VІІІ и ХІІ клас.Интерактивните форми и методи на работа обогатяват творческата дейност на учители и ученице. Осигуряването на безопасни условия на труд, обучение и възпитание е главна грижа на учителския колектив.

Местоположение

Bulgaria
42° 36' 21.78" N, 23° 2' 51.0504" E

VI-то СОУ „Св. Св. Кирил и Методий”

ВИЗИЯ: СОУ с профил Технологичен, вариант Информационни технологии в гимназиален етап на образование.

 Прием на ученици: от 1 клас – 2 паралелки ; прием от 9 клас 1 паралелка – Профил Технологичен Вариант „Информационни технологии” за срок на обучение 4 години.

Местоположение

Bulgaria
42° 35' 50.2296" N, 23° 1' 26.5404" E

СОУ "Д-Р ПЕТЪР БЕРОН"

Утвърждаване на СОУ „Д-р П. Берон” като конкурентно способно училище, способно да формира у учениците национални и общочовешки добродетели при подготовката им за социализация и реализация. Усъвършенстване на професионалните умения на педагогическия колегиум.

Местоположение

Bulgaria
42° 36' 16.3512" N, 23° 1' 58.4436" E

ІV СОУ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"

Вече 54 години СОУ „ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ” е средище на богата творческа дейност, а възпитаниците му постигат отлична реализация в избраните от тях образователни направления. Училището разполага със специализирани кабинети за индивидуално обучение: музика, изобразително изкуство, информатика и информационни технологии

Местоположение

Bulgaria
42° 36' 43.2432" N, 23° 5' 55.0536" E

ГИМНАЗИЯ С ПРЕПОДАВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ "СИМЕОН РАДЕВ"

Профил чуждоезиков:

  • Вариант: английски език
  • Вариант: немски език
  • Вариант: френски език

 

Местоположение

Bulgaria
42° 36' 26.8776" N, 23° 5' 56.3496" E

Професионална Гимназия по Облекло и Туризъм

Професионална Гимназия по Облекло и Туризъм Св.Иван Рилски

Специалности и професии:  

  • моделиране и конструиране на облеклото 
  • технология на облеклото 
  • техника и технология на хляба и хлебните изделия 
  • технология на производството и обслужването в общественото хранене

Местоположение

Bulgaria
42° 36' 37.386" N, 23° 1' 55.0056" E