Skip to main content

Loading

Държавна власт

Общинска избирателна комисия Перник

Общинска Избирателна Комисия - град Перник

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 436-ПВР/МИ
София, 18.08.2011

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в в община Перник, област Перник, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври .2011 г.

Местоположение

Bulgaria
42° 36' 33.1596" N, 23° 1' 49.6884" E

РИОСВ град Перник

Регионален орган на Министерство на околната среда и водите. С Правилника за устройството и дейността на  Регионалните инспекции по околната среда и водите ( ДВ бр.65/2004г.; ДВ бр.103 от 29.12.2009г.) издаден от Министъра на околната среда и водите се уреждат устройството, функциите и  организацията на дейността на Регионалните инспекции.

Местоположение

Bulgaria
42° 36' 26.6004" N, 23° 5' 57.6816" E

РИОКОЗ Регионална Инспекция за Опазване и Контрол на Общественото Здраве - Перник

РИОКОЗ - Перник се ръководи от директор. Общата численост на инспекцията е 79 щатни бройки, разпределени в дирекции и отдели към тях.

РИОКОЗ - Перник осъществява дейности по:

Местоположение

Bulgaria
42° 36' 8.5284" N, 23° 2' 6.018" E

Окръжна прокуратура гр.Перник

В съдебния регион на Окръжна прокуратура се включват всички населени места и прилежащите им землища включени в териториалния обхват на Област Перник. На Окръжна прокуратура гр.

Местоположение

Bulgaria
42° 36' 8.4888" N, 23° 1' 47.91" E